Innhold

Damsikkerhet I uke 39 2021

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Dam Sulevann, Østfold Energi

Dam Sulevann, Foto: Sverre Jarlid / Østfold Energi

Hva får du kunnskap om?

Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og andre tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

Program

Program dag 1 mandag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 09:30 - 09:50
  Åpning ved kursleder
  • Jan Henry Eikevik
 • 09:50 - 11:00
  Regelverk
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 11:45
  Drift av vassdragsanlegg
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 11:45 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:30
  Gruppeoppgaver
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 13:30 - 14:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Erfaringer fra storflommer
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 15:00 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 16:05
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 16:05 - 16:20
  Pause
 • 16:20 - 17:00
  Video "Hvor sikre er våre dammer?"
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:00 - 17:45
  Gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:45 - 18:30
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 18:30 - 18:30
  Slutt for dagen
 • 19:00 - 21:00
  Middag på Jonathan Grill på hotellet (for påmeldte)
Program dag 2 tirsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:30 - 09:30
  Litt om betongteknologi
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 09:30 - 09:40
  Pause

   

 • 09:40 - 10:45
  Betongdammer

  Del 1, generelt, historikk, damtyper

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 10:45 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 12:00
  Betongdammer

  Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13:30 - 14:10
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 14:10 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 15:10
  Betongdammer

  Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15:10 - 15:20
  Pause
 • 15:20 - 15:50
  Mur- og tredammer

  Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15:50 - 16:00
  Pause
 • 16:00 - 16:30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 16:30 - 17:15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 17:15 - 17:15
  Slutt for dagen
 • 19:00 - 20:00
  Kveldsmat som inkl. for boende, bord er reservert slik at dere kan sitte sammen
Program dag 3 onsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:30 - 09:20
  Fyllingsdammer

  Konstruksjon og virkemåte 

  • Jan Henry Eikevik
 • 09:20 - 09:30
  Pause
 • 09:30 - 10:00
  Fyllingsdammer

  Gamle dammer – nye forskrifter 

 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 11:10
  Fyllingsdammer

  Skader – nye beregninger 

 • 11:10 - 11:50
  Gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:20
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 13:20 - 14:10
  Tilsyn av dammer:

  Metodikk og praktisk gjennomføring

   

 • 14:10 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag
  • Jan Henry Eikevik
 • 15:20 - 15:30
  Pause
 • 15:30 - 16:20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts.
 • 16:20 - 17:00
  Gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 17:00 - 17:40
  Gjennomgang av gruppeoppgaver og forberedelse til befaring
  • Jan Henry Eikevik
 • 17:40 - 17:40
  Slutt for dagen
 • 19:00 - 20:00
  Kveldsmat som inkl. for boende, bord er reservert slik at dere kan sitte sammen
Program dag 4 torsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:30 - 09:20
  Stenge- / tappeorganer
 • 09:20 - 09:30
  Pause
 • 09:30 - 10:20
  Stenge- / tappeorganer forts.
 • 10:20 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 12:00
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Bussavgang til befaring
 • 13:30 - 17:00
  Befaring av dammer
 • 17:00 - 17:30
  Bussavgang tilbake til hotellet
 • 17:30 - 18:30
  Gjennomgang tilsynsoppgave og befaring
  • Jan Henry Eikevik
 • 18:30 - 18:30
  Slutt for dagen
 • 20:00 - 22:30
  Festmiddag på i eget rom på hotellet.

  Påmelding påkrevd.

Program dag 5 fredag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:30 - 09:30
  Kraftverksrør
 • 09:30 - 09:40
  Pause
 • 09:40 - 11:00
  Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel
  • Ragnar Hartmann
 • 11:00 - 11:15
  Avslutning, oppsummering av kurset
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:30
  Eksamen
  • Jan Henry Eikevik
 • 14:30 - 14:30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 15. juni 2021,

  Digitalt

  Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  Hva er hovedtankesettene med smidig prosjektdesign? Når er det riktig for din bedrift å ta i bruk smidig metodikk, og hvordan sikrer du egentlig struktur og kontroll?

 2. 18. - 22. oktober 2021,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 42 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 3. 19. - 20. oktober 2021,

  Quality Hotel River Station, Drammen

  Damsikkerhet III uke 42 2021

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering. Kurset avholdes fysisk.