Damsikkerhet III uke 43 2021

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, Seljord

Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.

Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Dam Grunnåi. Foto: Ruhne Nilssen / Skagerak Energi

Hva får du?

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Du vil blant annet få nyttig kompetanse om: 

 • Beredskapsplaner
 • Dilemmaer ved utvikling til skadeflom
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Mediehåndtering.
Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA`er i kl. 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha nytte av kurset.

Det vil være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetansen som Damsikkerhet III gir.

Kurset kan kun avholdes fysisk. Kurshotellet har stort fokus på smittevern.

Program

Tirsdag 26. oktober
 • 08:30 - 08:45
  Registrering
 • 08:45 - 09:00
  Kursdeltakerne gir en kort presentasjon av seg selv
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:10
  Damsikkerhet – hva er det?
  • Morten Skoglund
   NVE
 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 11:00 - 11:30
  Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften
  • Morten Skoglund
   NVE
 • 11:30 - 12:00
  Mediehåndtering - informasjonsberedskap
  • Inge Møller
   Konsulent
 • 12:00 - 12:30
  Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg
  • Ingeborg Collett
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
  • Fred Arntzen Løchen
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 12:30 - 13:00
  Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:40
  Flom Fortun 2018
  • Knut Stokkenes
   Hydro Energi Sogn
 • 14:40 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:30
  Beredskap og erfaringer
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
 • 15:30 - 16:00
  Beredskapsplan vassdrag og IK-system for vassdragsanlegg
  • Bjørn Bergheim
   Statkraft Energi AS
 • 16:00 - 16:20
  Pause
 • 16:20 - 18:00
  Stress og kriser
  • Mental krisehåndtering
  • Innsatsledelse og stabsarbeid
  • Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:00 - 18:30
  Informasjon om neste dags øvelse
  • Rollefordeling
  • Orientering om vassdraget 
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18:30 - 18:30
  Slutt for dagen
 • 20:00 - 22:30
  Middag på hotellet

  Påmelding påkrevd

Onsdag 27. oktober
 • 08:30 - 09:15
  Redningstjenesten i Norge
  • Johanne Hågård
   Sør-Øst politidistrikt
  • Arild Christiansen Ølberg
   Sør-Øst politidistrikt
 • 09:15 - 13:00
  Øvelse ”HELHET”

  Deltakere bekles og øves i forskjellige roller i krisestab:

  • Bruk av beredskapsplan
  • Innsatsteknikk/operativ ledelse
  • Koordinering interne/eksterne ressurser
  • Mediehåndtering 
  • Debriefing
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 13:00 - 13:00
  Avslutning/lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 18. - 22. oktober 2021,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 42 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 19. - 20. oktober 2021,

  Quality Hotel River Station, Drammen

  Damsikkerhet III uke 42 2021

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

 3. 25. - 29. oktober 2021,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 43 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.