FASIT-dagene – møteplassen for erfaringsutveksling og oppdatering

Endelig kan fagpersoner og interesserte i FASIT-arbeidet møtes fysisk til faglig påfyll, erfaringsutveksling og diskusjoner om videreutvikling av FASIT-løsningen. Nettselskapet Vevig er i drift med en av landets første automatiske FLISR-løsning. Løsningen og nyttevurderingen presenteres på FASIT-dagene 2021.

Strømnett

Foto: Katrine Lunke, Apeland

 

Endelig kan fagpersoner og interesserte i FASIT-arbeidet møtes fysisk til faglig påfyll, erfaringsutveksling og diskusjoner om videreutvikling av FASIT-løsningen. I tillegg til faste programposter som feil- og avbruddsstatistikk, vil vi presentere flere nye behov for data med god kvalitet som kan påvirke FASIT-programvare og drøfte de beste løsningene for dem.

Hva får du kunnskap om?

 • Automatisk løsning for selvhelende nett i operativ drift
 • Nye behov og mulige løsninger for dem
 • Hendelser med feilanalyse – misforståelser i registreringen
 • Hvordan reaktiv effektflyt kan mørklegge en hel by

Hvem er det for?
FASIT-ansvarlige, driftsoperatører og analytikere i nettselskap. Leverandører av IT-løsninger i FASIT-arkitekturen.

Smittevern

I henhold til myndighetenes retningslinjer for smittevern er det ikke lenger begrensninger på antall personer på arrangementer. Det er ikke krav om faste tilviste plasser eller at det må være én meters avstand mellom deltakere.

Allikevel samarbeider vi med Quality Hotel Oslo Airport for å sikre gode smittevernsrutiner. Vi oppfordrer til å vise hensyn og holde god avstand. Vi vil også minne om de generelle anbefalingene knyttet til håndvask og generelle beredskap for å unngå smittespredning.

Har du vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

Under arrangementet vil vi ha lett tilgang på antibac. Dersom det skulle oppstå et høyt smittepress/-utbrudd kan det bli iverksatt strengere lokale tiltak, som vi selvsagt vil følge.

Program dag 1 (23 november)
 • 11.30 - 12.30
  Velkommen til lunsj
 • 12.30 - 12.40
  Velkommen til FASIT-dagene 2021
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 12.40 - 12.55
  Informasjon fra referansegruppe for feil og avbrudd
  • Jørn Heggset
   Statnett
 • 12.55 - 13.15
  Avbrudd - nettkundeperspektivet
  • Morten Paulsen Særen
   RME
 • 13.15 - 13.35
  Driftsforstyrrelser - systemperspektivet
  • Jan-Arthur Saupstad
   Statnett
 • 13.35 - 13.55
  PQ Portal
  • Christian Melaaen
   Statnett
 • 13.55 - 14.05
  Hva brukes PQ Portal til?
  • Mentometer
 • 14.05 - 14.25
  Pause
 • 14.25 - 14.45
  Hvordan kan FASIT-data benyttes i nettforvaltningen?
  • Vår praksis i Lofotkraft
  • Er det potensial for mer nytte?
  • Egil Arne Østingsen
   Lofotkraft
  • Bjørn Tore Hjartsjø
   Lede
 • 14.45 - 14.55
  Hvordan brukes FASIT-data?
  • Mentometer
 • 14.55 - 15.10
  Tilknytningsavtaler på vilkår om utkobling
  • Ingvild Grøtterud Birkeland
   RME
  • Arnt Ove Eggen
   SINTEF Energi
 • 15.10 - 15.30
  Levert energi – en kilde til rapporteringsavvik
  • Innledning (RME) 
  • Utfordring sett med nettselskapets øyne 
  • Hvordan kan vi forbedre dataene? 
  • Morten Paulsen Særen
   RME
  • Gisle Terray
   Linea
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 15.30 - 15.40
  Hvor hentes levert energi til avbruddsrapporten?
  • Mentometer
 • 15.40 - 16.00
  Pause
 • 16.00 - 16.30
  Rapportering per målepunkt • Behovene • Mulig løsning • Kost/nytte-vurdering og veien videre
  • Behovene
  • Mulig løsning) 
  • Kost/nytte-vurdering og veien videre
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
  • Arnt Ove Eggen
   SINTEF Energi
  • Jørn Heggset
   Statnett
 • 16.30 - 16.55
  Ønsker for KILE-ordningen
  • Revurdering av aspekter knyttet til KILE-beregning
  • Tydeliggjøring av regelverk
  • Gisle Terray
   Linea
 • 16.55 - 16.55
  Avslutning dag 1
 • 19.00 - 22.00
  Felles middag
Program dag 2 (24 november)
 • 09.00 - 09.05
  God morgen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.40
  Regulering og tilsyn

  Hvordan overholder nettselskapene fristene for meldinger og rapporter?

  Er dagens KILE-praktisering hensiktsmessig?

  • Camilla Aabakken
   RME
 • 09.40 - 10.10
  En liten teknologisk godbit – selvhelende nett

  Innledning 

  Automatiske FLIR i operativ drift i Vevig! 

  • Ketil Sagen
   Energi Norge
  • Tor Lillegård
   Vevig
 • 10.10 - 10.30
  Pause med utsjekking
 • 10.30 - 11.10
  Registreringsprinsippene – en oppfriskning
  • Arnt Ove Eggen
   Sintef Energi
 • 11.10 - 11.40
  Typiske hendelser og misforståelser ved registrering
  • Jørn Heggset
 • 11.40 - 11.55
  Hvordan kan reaktiv effektflyt mørklegge Moss?
  • Olve Mogstad
   Statnett
 • 11.55 - 12.05
  FASIT 2022/23 og rapportering for 2021
  • Arnt Ove Eggen, RME og Statnett
 • 12.05 - 13.30
  Avslutning og lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Innkvartering
Overnatting på Quality Hotel Oslo Airport kan bookes via påmeldingslenken.

Middager:
3-retters festmiddag tirsdag 23.  november (kr.1150,- inkl. drikke & mva)
Booking av middag gjøres samtidig med påmelding til konferansen

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.