Fleksibilitet og nettplanlegging – metoder og verktøy

Workshop for å sikre at metoder og verktøy som utvikles i Europa i samarbeid med FME Cineldi blir nyttige for norske selskaper.

#005

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet. Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett. I tillegg er det økt behov for koordinering mellom distribusjons- og transmisjonsnett når fleksibilitet får en stadig viktigere rolle.

På workshopen vil nye metoder og verktøy utviklet i EU-prosjektet FlexPlan og i FME CINELDI presenteres, hvor fokus er på forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser. Diskusjoner og innspill fra norske aktører på workshopen vil sikre at casestudier planlagt i EU-prosjektet FlexPlan blir relevante for det norske kraftsystemet.

Innlegg fra Europeiske deltakere i FlexPlan gjennomføres på engelsk. Innlegg fra norske deltakere er på norsk. Diskusjoner med og mellom deltakere gjennomføres på norsk.

Workshopen er gratis, inkl. lunsj og middag. Hotelrom med frokost booker du selv her: https://www.radissonhotels.com/no-no/hoteller/radisson-blu-trondheim-airport

Bruk bookingkode 59480 for vår rabatterte pris. 

Deltakere fra partnere i FME Cineldi kan rapportere timer og reiseutgifter som egeninnsats i FME Cineldi.

Hva får du kunnskap om?
 • Metoder og verktøy som utvikles i FlexPlan og FME Cineldi
 • Hva Volue tenker om datadrevet nettanalyse
 • Hva fagmiljøer i Europa tenker om utnyttelse av fleksibilitet
Hvem er det for?  
Norske selskaper som er involvert i nettplanlegging

 

Program dag 1 (25. november)
 • 09.00 - 10.00
  Registrering
 • 10.00 - 10.05
  Velkommen
  • Ketil Sagen,
   Energi Norge
 • 10.05 - 10.25
  Introduction to the FlexPlan project
  • Overview
  • pan-European scenarios
  • regional cases of considering flexibility in transmission and distribution grid planning.
  • Gianluigi Migliavacca
   RSE
 • 10.25 - 10.45
  CINELDI activities on flexibility and grid planning
  • Classification
  • characterization
  • barriers and potential as seen from a Norwegian perspective.
  • Hanne Sæle
   SINTEF Energi
 • 10.45 - 11.00
  Diskusjon
  • I hvilken grad er perspektivene på fleksibilitet fra resten av Europa relevante for den norske nettbransjen?
  • Hva kan Norge lære fra andre land?
  • Hva må tilpasses til norske forhold?
 • 11.00 - 11.15
  Pause
 • 11.15 - 11.30
  Introducing new criteria in network planning

  including environmental impacts and landscape impacts

  • Pirovano Guido
   RSE
 • 11.30 - 11.45
  Flexibility modelling for FlexPlan planning tool
  • Hakan Ergun
   KU Leuven
 • 11.45 - 12.00
  Coordinated transmission and distribution system planning considering flexibility resources in distribution systems
  • Marco Rossi
   RSE
 • 12.00 - 12.10
  Diskusjon
  • Hvilke kriterier er relevante å inkludere i planlegging av kraftnett i Norge?
  • Hva er utfordringene i bransjen?
  • Hvilke brukstilfeller (use cases) for koordinert planlegging av transmisjons- og distribusjonsnett må vi ha i Norge?
 • 12.10 - 13.10
  Lunsj
 • 13.10 - 13.30
  Introducing the FlexPlan planning tool
  • Maxime Hanot
   N-SIDE
 • 13.30 - 13.45
  Screening of flexibility options for grid planning considerations - Pre-processing tool
  • Raul Rodríguez Sanchez
   Tecnalia
 • 13.45 - 14.05
  Data-driven Grid Analytics. Why and how?
  • Eilert Bjerkan
   Volue
 • 14.05 - 14.15
  Diskusjon
  • Hva kan man lære fra eksisterende kommersielle programvareverktøy for å best mulig utnytte og nyttiggjøre metoder og verktøy fra FlexPlan?
  • Hvilke elementer fra FlexPlan-metodikken vil være mest relevant å implementere i fremtidens kommersielle programvareverktøy?
 • 14.15 - 14.30
  Pause
 • 14.30 - 14.45
  Dagens metodikk for nettplanlegging, gap-analyse og veien videre - et forskningsperspektiv fra FME CINEDI
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 14.45 - 15.00
  Dagens metodikk for nettplanlegging hensyntatt fleksibilitet - et perspektiv fra et norsk nettselskap
  • Thea Øverli
   Lede
 • 15.00 - 15.10
  Kort spørreundersøkelse

  Hva er de viktigste barrierene og mulighetene for norske nettselskaper for å nyttiggjøre seg av fleksibilitet?

 • 15.10 - 16.00
  Diskusjon
  • Hvordan kan metodikk og verktøy utviklet i FlexPlan-prosjektet være til nytte for norske interessenter?
  • Hvile tilpasninger og videreutviklinger er nødvendige? 
  • Andrei Morch
   SINTEF Energi
 • 16.00 - 16.00
  Avslutning faglig program dag 1
 • 19.00 - 22.00
  Felles middag
Program dag 2 (26. november)
 • 09.00 - 09.05
  God morgen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.25
  Regulatoriske aspekter ved nettplanlegging hensyntatt fleksibilitet
  • Andrei Morch
   SINTEF Energi
 • 09.25 - 09.45
  Price signals and grid planning – Price elasticity results from the Norwegian field experiment iFleks
  • Matthias Hofmann
   Statnett
 • 09.45 - 09.55
  Diskusjon
  • Hva er implikasjonene av TSO-DSO-koordinering for langsiktig nettplanlegging?
  • Hvordan vil roller, ansvarsfordeling og koordinering mellom TSO og DSO se ut i 2040/2050?
 • 09.55 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 10.20
  Planlegging av distribusjonsnett hensyntatt usikkerheter og aktiv nettdrift
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 10.20 - 10.35
  Fleksibilitetsressurser og hvordan de kan benyttes i systemtjenester
  • Hanne Sæle
   SINTEF Energi
 • 10.35 - 10.45
  Diskusjon
  • Hvordan ta hensyn til usikkerhetene i fremtidig (2030–2050) forbruk og fleksibilitetspotensial i langsiktig nettplanlegging?
  • Hvilke fleksibilitetsressurser og aktive tiltak kan være relevante for planlegging og drift av norske nettselskaper i fremtiden?
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 11.15
  Modellering av fleksibilitet og databehov for å hensynta fleksibilitet i nettplanlegging
  • Merkebu Zenebe Degefa
   SINTEF Energi
 • 11.15 - 11.30
  Case-studien for Norden i FlexPlan-prosjektet

  Forventede resultater og potensielle implikasjoner

  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 11.45 - 13.00
  Avslutning og lunsj

Smittevern

Smittevern:

I henhold til myndighetenes nye retningslinjer for smittevern er det ikke lenger begrensninger på antall personer på arrangementer. Det er ikke krav om faste tilviste plasser eller at det må være én meters avstand mellom deltakere.

Vi vil allikevel minne om de generelle anbefalingene knyttet til håndvask og generelle beredskap for å unngå smittespredning.

Vi følger også de lokale påbud/anbefalingene i Trondheim:
https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/lokale-pabud-og-anbefalinger/

Har du vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

Under arrangementet vil vi ha lett tilgang på antibac.

Dersom det skulle oppstå et høyt smittepress/-utbrudd kan det bli iverksatt strengere lokale tiltak, som vi selvsagt vil følge.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 31. mai 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 2. 31. mai - 1. juni 2022,

  Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2022

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidlig som Eliaden 2022! Mer informasjon om program, tematikk og praktisk informasjon kommer fortløpende!

 3. 1. - 2. juni 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen

  NVF 2022 - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet

  Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) oppdateres i 2022. Vi tar en gjennomgang av begrunnelsene for funksjonskravene og hører med representanter fra berørte parter om deres vurdering av endringene.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål