Innføring i RMEs reguleringsmodell for nettinntekt

 • 26. okt 2021Kl. 09:00–10:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1.750,- + mva Andre: 2.450,- + mva
 • Påmeldingsfrist fredag 22. oktober

Dette kurset tar for seg RMEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan RME beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007, dog med ulike endringer underveis. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader og dels av en kostnadsnorm. Modellen skal bidra til en effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom drift og utvikling av nettselskapene.

Kurset gir deg en grundig innføring i reguleringen av nettselskapenes inntekt gjennom foredrag og praktiske regneeksempler. Det kreves ingen forkunnskap om reguleringsmodellen, men kurset kan også gi mer erfarne folk nyttige innspill og kunnskap.

Innføringskurset er todelt. Selve kurset er i underkant av 2 timers opptak som kan streames av deltakerne i forkant av et Q&A-webinar hvor deltakerne kan stille spørsmål om reguleringsmodellen. 

Opptaket vil du få tilsendt fra 10. oktober, så du kan se dette når det passer for deg. 

Fire gode grunner til å delta

 • Forstå reguleringsmodellen grunnprinsipper
 • Forstå beregningen av inntektsrammen
 • Lær om RMEs effektivitetsmåling
 • Lær om hvilke incentiver modellen gir
Hvem er det for?  

Ledere av nettselskaper, medarbeidere med oppgaver knyttet til inntektsrammeregulering, konsulenter/rådgivere og økonomipersonell som ønsker en bedre forståelse av inntektssiden i et nettselskap

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 18. - 19. oktober 2021,

  Scandic Bergen City

  Elmåledagene 2021

  Elmåling - grunnlaget for det bærekraftige kraftsystemet

 2. 19. oktober 2021,

  Digitalt

  Anleggsbidrag – utfordringer og utviklingsmuligheter

  Dette webinaret vil sette fokus på forbedringsmuligheter og videreutvikling av anleggsbidragsregimet.

 3. 20. oktober 2021,

  Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

  Sertifiseringskurs for opplæring av førstelinjeledere i egen bedrift

  En kartlegging av sikkerhetskulturen i fornybarnæringen, samt forskning på nullvisjonen, viser at førstelinjeledere har en ekstra viktig rolle i sikkerhetsarbeidet.