Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan - kritiske, men undervurderte komponenter i kraftverket.

Kurs Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

Som en del av kurset vil det bli befaring til to av Ringerikskrafts anlegg, Askerudfoss kraftverk og Viulsfoss kraftverk, hvor mange av komponentene fra kurset kan besiktiges. I tillegg blir det omvisning på verkstedet til Andritz Hydro, som tilvirker alle komponentene.

NB! Kurset gir også innsikt i viktige elementer rundt miljødesign for å hensynta trygg fiskevandring, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Kurset fokuserer på følgende komponenter i vannveien
 • luker
 • kraftverksrør
 • sjakter
 • ventiler
 • porter
 • stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr
Hva får du kunnskap om?
 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Hva en erfaren VTA ser etter når han er på befaring i vannveien
 • Funksjonsbeskrivelse av alle komponenter i vannveien
 • Detaljert teknisk gjennomgang de viktigste komponentene som rør, luker, ventiler og grinder.
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Bruk av BIM i vannveisprosjekter
 • Rehabilitering og oppgradering av komponenter i vannveien
 • Tap i vannveien, og tilstandskontrollhåndbøkene
 • Miljødesign for vern av fisk
Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk.

Program

Program dag 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Orientering om kurset
  • Praktiske opplysninger
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:05
  Gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • Håkon Olav Skogmo
   NVE
 • 10:05 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:55
  Notoriske syndere i vannveien. På befaring med VTA.
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 10:55 - 11:15
  Erfaringer fra reelle hendelser: Dobbelt skruespillhavari
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:15
  Vannveien
  •  Komponenter og funksjoner fra inntak til kraftstasjon
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 12:15 - 13:15
  Lunsj
 • 13:15 - 14:15
  Rør Del 1
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 14:15 - 14:25
  Pause
 • 14:25 - 15:25
  Rør Del 2
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 15:25 - 15:35
  Pause
 • 15:35 - 16:35
  Rør Del 3
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 16:35 - 16:35
  Slutt faglig program
 • 19:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmeldig påkrevd)
Program dag 2
 • 08:30 - 09:15
  Varegrinder
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 09:15 - 09:45
  BIM - muligheter for digitale metoder?
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 09:45 - 09:55
  Pause
 • 09:55 - 10:55
  Luker
  • Komponentbeskrivelser
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 10:55 - 11:05
  Pause
 • 11:05 - 11:50
  Luker
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 11:50 - 12:35
  Lunsj
 • 12:35 - 13:50
  Ventiler
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 13:50 - 14:20
  Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 14:20 - 16:20
  Befaring RingeriksKraft produksjonsanlegg:
  • Viulvfoss
  • Askerudfoss
  • Trond Monsen
   RingeriksKraft Produksjon AS
 • 16:20 - 17:50
  Omvisning Andritz Hydro verksted
  • Andritz Hydro div personale
 • 17:50 - 17:50
  Retur til Klækken Hotell
 • 20:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmelding påkrevd)
Program dag 3
 • 08:30 - 09:15
  Tap i vannveien
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:15 - 09:35
  Tilstandskontrollhåndbøkene
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:35 - 09:45
  Pause
 • 09:45 - 10:45
  Vannveisdynamikk
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:45
  Tilstandsvurderinger av luke og valg av løsning for tiltak
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge AS
 • 11:45 - 12:15
  HMS ved vedlikeholdsarbeid i vannveien
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge
 • 12:15 - 13:15
  Lunsj
 • 13:15 - 14:30
  Miljødesign for fisk ved vannkraftverk
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult ASA
 • 14:30 - 15:00
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 15:00 - 15:00
  Vell hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Smittevern på Energi Norges arrangement

Energi Norge tar smittevern på det største alvor. I tett samarbeid med arrangementsstedet følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre fysiske arrangementer. Møtelokalene er tilpasset antall deltakere slik at avstand til hver deltaker blir ivaretatt. Vi har på Klækken fått tildelt en stor og luftig møtesal på hotellet som er beregnet til 36 personer etter dagens restriksjoner på 1 meter avstand mellom hver deltaker. Sammen med arrangementsstedet sørger vi for at det er tilrettelagt for godt smittevern ved matservering og i pausene, og generelt gjennom hele arrangementet. 

Klikk her for å lese mer

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 15. desember 2021,

  Digitalt

  KOLEMO 3.2

  Bruk av gode kontraktstandarder er basis for et vellykket anskaffelsesprosjekt. Nå er den reviderte KOLEMO 3.2 publisert.

 2. 11. - 12. januar 2022,

  Digitalt

  VTF-dagene 2022

  Vassdragsteknisk forum (VTF) er et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet for dammer og andre vassdragsanlegg.

 3. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.