Regionalt næringspolitisk verksted Midt

 • 16. nov 2021Kl. 10:30–15:00
 • Quality Hotel Grand Kristiansund
 • Medlem: 2.300,- + mva Andre: 3.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Verkstedet reflekterer hvor viktig kraftsystemet er for elektrifiseringen, som vi er avhengige av for å nå klimamålene, og for en ny næringsutvikling.

 

#005

Foto: Shutterstock

Hva får du kunnskap om?

Velkommen til våre populære regionale næringspolitiske verksteder som igjen arrangeres fysisk!  

Du vil blant annet få bli presentert for følgende spennende tematikk:  

 • Energiressursmeldingen og arbeidet i utvalget som skal leveres NOU`en om utvikling av strømnettet i juni 2022.
 • Bransjestandarden for tilknytning som er under utarbeidelse - vi presenterer og drøfter.
 • Mulighetsstudie for nettselskapenes bruk og barrierer når det gjelder fleksibilitet.    
 • Ny nettleiemodell fra 1.1.2022 - erfaringsutveksling. Her ønsker mange en mest mulig standardisert modell og god informasjon til kundene. 
 • Vil den økonomiske reguleringen henge med i utviklingen som skjer?
 • Vil den økonomiske reguleringen henge med i utviklingen som skjer?
 • Større utfordringer for nettselskapene som følge av mer desentral produksjon, økt effektforbruk og sterkere digitalisering har aktualisert spørsmålet om endringer i driftskoordineringen gjennom DSO-rollen. Bli med å diskutere veien videre!
 • Istad og Elvia har vært saksøkt av kunder som ikke ønsker smarte målere. Hva er konsekvensene av tingrettsdommene med tanke på videre utrulling og stenging? 

Andre temaer som blir berørt er HMS-løftet, arbeidet med ordningen Trygg strømhandel, det pågående arbeidet med avtaler for kabler og nettstasjoner, samt digitaliseringsinitiativet Digin.

Hvem er det for?

Nettsjefer, daglig ledere, faglig ansvarlige og andre interesserte.

Program

Tirsdag 16. november
 • 10:30 - 10:40
  Velkommen og innledning
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge
 • 10:40 - 11:00
  Energiressursmeldingen og arbeidet i utvalget som skal levere NOU om utvikling av strømnettet i juni 2022

  Ny regjeringsplattform og forventede endringer i energipolitikken

  • Kristin H. Kind
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:25
  Ny nettleiemodell og endringer i reguleringsmodellen for nettinntekter
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 11:25 - 11:35
  Pause
 • 11:35 - 11:50
  Bransjestandard for nettilknytning
  • Per Arne Vada
   Energi Norge
 • 11:50 - 12:10
  Fleksibilitet - mulighetsstudie for nettselskapenes bruk og barrierer
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 12:10 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:25
  HMS - HMS-løftet
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 13:25 - 13:50
  TSO/DSO - siste nytt om debatten om driftskoordinering og oppgavefordeling
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 13:50 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:20
  Trygg Strømhandel, Smarte målere - aktuelle dommer, Luftledningsavtalen
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 14:20 - 14:45
  Digitalisering og datautveksling i energibransjen - om DIGIN-samarbeidet
  • Lars Berthinussen
   DIGIN/Energi Norge
 • 14:45 - 15:10
  Lokalt foredrag

  Lokale utfordringer knyttet til nettutbygging, nettdrift mm

 • 15:10 - 15:30
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger