Elmåling - grunnlaget for det bærekraftige kraftsystemet

På årets elmåledager løfter vi blikket og ser fremover. AMS er rullet ut, men hvilke nye utfordringer ligger i det måletekniske? Hvordan tar vi i bruk dataene videre i selskapene for å genere verdi? AMS-målerne gir oss gode og nøyaktige måledata og snart innfører vi effektbaserte tariffer; hvordan sikre samspill mellom tariffer og data for mer effektiv drift og utvikling av kraftsystemet?  

Elmåledagene er for deg som jobber i et nettselskap, er beslutningstaker på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører; deg som jobber med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere, kvalitetssikring, bruk og analyse av måleverdier.

Du møter blant andre disse

Digital tilgang til årets Elmåledager 2021

Vi tilrettelegger for at du som ikke ønsker eller kan møte fysisk, også skal få med deg årets Elmåledager. Som digital deltaker vil du kunne følge konferansen via live streaming, samt få tilgang til opptak av samtlige foredrag etter konferanseslutt. På denne måten kan du se årets Elmåledager hvor du vil, når du vil. Tilgangen varer i 30 dager.

Les mer om digital deltakelse her. 

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Praktiske spørsmål

Faglige spørsmål