Program

Mandag 18. oktober

09:00 - 10:00
Registering
10:00 - 11:20
AMS-utrullingen status for rettsaker og veien videre
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen og praktisk informasjon, innledning.
  • Kristin Lind

   Direktør Nett og Kraftsystem, Energi Norge

 • 10:10 - 10:40
  Status for AMS-rettssakene, hva vet vi og hvordan ser veien videre ut?
  • Mari Reitzel Bjerke

   Partner, MNA, Advokatfirmaet Haavind AS

 • 10:40 - 11:00
  AMS-utrulling - klagesaker, gebyrer og status.
  • Bjørnar Araberg Fladen

   RME

 • 11:00 - 11:20
  Sofasamtale om veien videre

  Med Mari Reitzel Bjerke,  Advokatfirmaet Haavind AS, Ragnar Maalen-Johansen Eliva, Ulf Møller, Energi Norge med flere. 

 • 11:20 - 11:40
  Pause
11:40 - 12:35
HAN-porten, ny nettleie og kundene
 • 11:40 - 12:00
  Ny nettleie - hvordan ser landskapet ut.
  • Trond Svartsund

   Energi Norge

 • 12:00 - 12:15
  Hvordan kommuniserer vi tariffene for optimal effekt.
  • Martin Hviid Nielsen

   DIGIN

 • 12:15 - 12:35
  Hva lærte vi av AMS-utrullingen som vi kan bruke ved innføringen av ny nettleie
  • Aslak Øverås

   Informasjonssjef Energi Norge

 • 12:35 - 13:35
  Lunsjpause med besøk i utstilling
13:35 - 14:55
Fremtidens elmåling, hvilke nye utfordringer møter oss
 • 13:35 - 13:45
  Velkommen tilbake fra lunsj
 • 13:45 - 14:05
  Hvordan skal deling av lokal strømproduksjon gjennomføres i praksis?
  • Bjørnar Araberg Fladen

   RME

 • 14:05 - 14:25
  Fremtidens elmåling - hvordan ser den ut og hva kan en måleleverandør bidra med
  • Hermund Slaatsveen

   Aidon

 • 14:25 - 14:45
  Distribuert intelligens – en driver for fremtidens elmåling.
  • Lauge Kjær

   Kamstrup

 • 14:45 - 15:15
  Pause
15:15 - 16:25
Veien videre med AMS-data, hvordan sikrer vi gevinstene.
 • 15:15 - 15:35
  IT-strategi på rAMS – Kva må til for å ta datadrevet slutningar?
  • Stig Løtuft

   BKK

 • 15:35 - 16:05
  Hva nå? Får vi mer ut av måledataene enn bare fakturagrunnlag?
  • Eilert Bjerkan,

   Volue

 • 16:05 - 16:25
  Sofasamtale
19:00
Middag

Tirsdag 19. oktober

09:00 - 09:50
Dag 2
 • 09:00 - 09:10
  Åpning dag 2
  • Stig Fretheim

   REN

 • 09:10 - 09:25
  Nytt fra REN
  • Stig Fretheim

   REN

 • 09:25 - 09:55
  AMS Antenner – Installasjoner – Kommunikasjonsløsninger
  • Oddvar Sollien
  • Miodrag Lalic
 • 09:55 - 10:15
  Bekymringsmelding om forvitring av målerkompetanse i nettselskapene
  • Steinar Fines

   Tensio N

 • 10:15 - 10:35
  Pause
10:35 - 11:30
Måleteknisk og stikkprøveordningen
 • 10:35 - 11:00
  Inntak og revidert NEK 399
  • Andre Indrearne

   Prosjektleder REN og leder av NK 301

 • 11:00 - 11:30
  Nytt HMS målerblad fra REN: Bytte av måler og tilhørende utstyr under spenning.
  • Kai Solum

   REN

 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
12:30 - 14:55
Måleteknisk og stikkprøveordningen del 2
 • 12:30 - 12:50
  Nytt kapittel i RENblad 4002 om måling av 690V og 1000V anlegg
  • Audun Sivesindtajet

   Glitre Energi

 • 12:50 - 13:20
  Strømtrafoens viktige rolle og egenskaper
  • Andre Gulliksen

   Micro Matic

 • 13:20 - 13:50
  Målerkontroll i felt - En direkte måte å kontrollere indirekte målerfelt
  • Magnus Hanseth

   Agder Energi Nett

 • 13:50 - 14:10
  Pause
 • 14:10 - 14:30
  Opplevelsen av å bli stikkprøvd. Et nettselskap forteller.
  • Gunnar Løkkebø

   Etna nett

 • 14:30 - 14:50
  Status for stikkprøvekontrollen
  • Knut Eliassen

   REN

 • 14:50 - 14:55
  Oppsummering og takk for konferansen