Elmåling - grunnlaget for det bærekraftige kraftsystemet

Kraftmaster og en elmåler

På årets elmåledager løfter vi blikket og ser fremover. AMS er rullet ut, men hvilke nye utfordringer ligger i det måletekniske? Hvordan tar vi i bruk dataene videre i selskapene for å generere verdi? AMS-målerne gir oss gode og nøyaktige måledata og snart innfører vi effektbaserte tariffer; hvordan sikre samspill mellom tariffer og data for mer effektiv drift og utvikling av kraftsystemet?

Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2021. Etter en lengre periode med digitale konferanser, blir årets konferanse gjennomført fysisk i Bergen.

På årets konferanse tar vi for oss blant annet følgende problemstillinger:  

  • Hvilke nye utfordringer vil fremtidens elmåling kunne ha, og hvordan løser vi disse? 
  • Hvilke nye muligheter gir timedataene fra målerne og hvordan rigger vi oss for å utnytte dem?  
  • Effektbaserte tariffer kommer fra 1 januar 2022. Hva betyr dette for bruk av HAN-porten og tredjepartsløsninger inn i hjemmene?  
  • AMS-utrullingen og pågående rettsaker i bransjen. Hva er status og veien videre?  
  • Plusskunder gir oss nye utfordringer, nå står borettslagene for tur. Hva vil dette føre til av nye krav til kompetanse?  
  • Nytt REN-blad med prosedyrer for sikkert målerbytte ved arbeid under spenning (AUS).  
  • Er målerkompetansen i ferd med å forvitre, og hva er de nye kompetansebehovene?  
  • Få også med deg siste nytt om ny NEK 399, Stikkprøveordningen og Elklagenemnda.

Målgruppe:  

Ansatte hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører, herunder; Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere, kvalitetssikring av måleverdier samt videre bruk og analyse av måleverdiene.

Info vedr. gjennomføring og koronasituasjonen

Årets konferanse gjennomføres etter planen fysisk

Vi håper på et åpnere samfunn og trygghet mot smitte. Årets konferanse gjennomføres etter planen fysisk på Scandic Bergen City. 18.-19. oktober. Vi tilrettelegger for at deltakere som ikke har anledning til å møte fysisk likevel skal få med seg årets faglige innhold gjennom opptak i ettertid. Dersom smitteverntiltakene likevel skulle føre til at vi får mulighet til og møtes fysisk, så vil produsere en kortere digital konferanse som sendes samme dager via streaming.