Nettkonferansen 2021

1.- 2. desember 2021, Clarion Hotel the Edge Tromsø

Innhold

Vil du bidra til programmet på Nettkonferansen 2021?

Blir nettselskapenes kompetanse og nøytrale rolle benyttet optimalt i forbindelse med elektrifiseringen og det grønne skiftet? Kan manglende nettkapasitet bli et hinder for å nå etablerte nasjonale klima- og verdiskapingsmål?

På Nettkonferansen 2021 ønsker vi oss blant annet foredrag om følgende:

 • Elektrifisering
 • Teknologisk utvikling/digitalisering
 • Nye forretningsmodeller
 • Rammebetingelser for nettselskap
 • Klima og samfunnsvirkninger
 • Nye forretningsområder
 • Effekttariffer
 • Omdømme
 • Samspill mellom fjernvarme og nett
 • Nye aktører
 • Fleksibilitet
 • Synergier
 • Annet

Vi ser fram til å motta ditt forslag til foredrag. Det er viktig at foredraget ikke er en bedriftspresentasjon, men omhandler et tema som kan være av faglig interesse for deltakerne på Nettkonferansen.

Praktisk informasjon
Reise, opphold og deltakeravgift dekkes for 1 foredragsholder. Leverandører/konsulenter oppfordres til holde foredrag sammen med et energiselskap/nettselskap. I det tilfellet dekkes utgifter til begge foredragsholdere. Forslag til foredrag vil bli vurdert av en programkomite og tilbakemelding til innsender forventes ultimo august.

 

Eksempel på kort CV

Jens Jensen er prosjektleder i Kollektivselskapet AS og leder elektrifiseringen av kollektivtrafikken i sin kommune. Han har 15 års erfaring innen nett med blant annet bakgrunn som avdelingsleder hos nettselskapet Nett-opp AS. Jensen er utdannet Sivilingeniør Elkraft fra NTH og PMP-sertifisert prosjektleder.

 

Faglige spørsmål