Produksjonsteknisk konferanse 2021

4.-6. mai, digitalt arrangement

Innhold

Framtidskraft!

Den 4. - 6. mai samler vi bransjeaktører og fageksperter til Produksjonsteknisk konferanse og hele tre inspirerende digitale dager.

PTK er Energi Norges største konferanse som gjennom en årrekke har vist seg å være den viktigste møteplassen for fornybar produksjon.

I Norge har vi en fantastisk fornybar produksjon i kraftsystemet vårt med vannkraften som bærebjelke, men den må driftes og videreutvikles. Turbinene må snurre, fisken komme fram og eierne få verdi. I tillegg er det betydelige muligheter for etablering av mer fornybar produksjon i Norge – både til lands og til havs. Derfor tar vi fagdykk ned i alt fra damsikkerhet, vassdrag, hydrologi, vilkårsrevisjon, maskin, elektro, vindkraft til lands, sol, grønn hydrogen, – og havvind.

Velkommen inn i PTK sin spennende digitale plattform som gir mange muligheter til interaksjon og faglig inspirasjon. Årets bonus er at du kan få med deg alle delsesjonene i opptak. 

  • Hovedsponsor

Med mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi er Hydro en av de tre største operatørene av kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i både Norden og Brasil. De er også aktive utviklere av forretningsmuligheter i energisektorene, spesielt innen fornybar kraft og innen energilagringsløsninger.

Hydro Energi er stolt samarbeidspartner og hovedsponsor av PTK 2021.

Arrangementet begynner om

  • 23dager
  • 19timer
  • 57minutter