Produksjonsteknisk konferanse 2021

4.-6. mai, digitalt arrangement

Innhold

Program

 • 4. mai 2021til 6. mai 2021
 • Digitalt

Program tirsdag 4. mai

09:45
Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift
10:00 - 11:40
Sesjon 1A1: FRAMTIDSKRAFT!
Sesjonsleder: Eivind Heløe, Energi Norge
 • Velkommen til PTK2021
  • Knut Kroepelien

   Adm.dir.
   Energi Norge

 • Perspektiver for utviklingen av norsk kraftproduksjon
  • Espen Barth Eide

   Første nestleder Energi- og miljøkomiteen, Stortingsrepresentant, Ap

 • Industrielle muligheter i fremtidens energisystem
  • Arvid Moss

   Konserndirektør
   Hydro Energi AS

 • Samtale med Arvid Moss og Espen Barth Eide om kraftnæringens fremtid

   

 • Taksonomi - er ikke norsk vannkraft bærekraftig?
  • Elise Johansen

   Specialist Counsel
   Wikborg Rein

 • Vilkårsrevisjoner med tapt produksjon og fleksibilitet
  • Toril H. Christensen

   Seksjonssjef
   BKK Produksjon AS • Hvorfor besluttet Aker Horizons å kjøpe Rainpower og Hymatek?
  • Karl-Petter Løken

   Investeringsdirektør
   Aker Horizons

 • Endringer i de globale energitrendene
  • Mari Grooss Viddal

   Statkraft AS

11:45 - 13:00
Lunsj med besøk hos utstillere
13:00 - 14:00
Sesjon 1A2: Nye metoder og verktøy
Sesjonsleder: Eivind Heløe, Energi Norge
 • Nye digitale tjenester fra NVE konsesjon- og kraftverksregister
  • Nikolai Yde Aksnes

   Overingeniør
   NVE

 • Hvordan prioritere i langtidsplan for anleggsforvaltning
  • Tarald Espeland

   Verdi- og anleggsforvalter
   BKK Produksjon AS

 • Neste generasjons kraftmarkedsmodeller - er dagens kraftmarkedsmodeller gode nok til å møte fremtiden?
  • Roy Arne Syversrud

   Vice President Market Analysis
   Statkraft Energi AS

14:00 - 14:20
Pause med besøk hos utstillere
14:20 - 15:40
Sesjon 1A3: Fokus på vannkraft
Sesjonsleder: Eivind Heløe, Energi Norge
 • Oppgradering og utvidelse av vannkraftanlegg - har bransjen sovet i timen?
  • Sigve Næss

   Seksjonssjef
   BKK Produksjon AS

 • Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv - resultater fra bransjefinansiert FoU-prosjekt
  • Anne Marit Håstein Ruud

   Rådgiver Vannkraft
   Energi Norge

 • Tiltak for bedre forhold for fisk i regulerte vassdrag - resultater fra EU-prosjektet FIThydro
  • Bendik Hansen

   Forsker
   SINTEF Energi

 • Bygging av 270 meter spaltetrapp på Rygene i Nidelva
  • Knut Atle Aalefjær

   Senioringeniør bygg og vassdragsteknikk
   Agder Energi Vannkraft

15:40 - 15:50
Avslutning dag 1
19:00
Digitalt Ung i bransjen
Under 35 år? Da inviterer vi deg med på et eget opplegg med muligheter for å knytte kontakter og rett og slett ha det moro.

Program onsdag 5.mai

07:45 - 08:30
Happening/konkurranse-morgen hos utstillerne!
08:30 - 09:50
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A1: Dam og vannvei
  Sesjonsleder: Janne Gunn Helle, Hydro
  • Dokumentasjon av flomløpskapasitet ved hjelp av 3D-verktøy
   • Kari Bråtveit

    Hydro Energi Telemark

   • Hilde Marie Kjellesvig

    Sweco Norge AS

  • Sandfang i vasskrafttunnelar og vidare forskning på dei
   • Ola Haugen Havrevoll

    NTNU

  • Ny vannkraftproduksjon fra dammer og magasin uten vannkraft
   • Nora Rydland Fjøsne

    NTNU

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2B1: Maskin og elektro
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • Oppgradering av høyspent og kontrollanlegg i Svelgfoss kraftverk
   • Morten Bremnes Nielsen

    Hydro Energi

  • Finså Kraftstasjon - vellykket modernisering og effektøkning fra 22 til 25 MW av vertikalt Francis-aggregat fra 1961
   • Magnus Glomnes

    Sweco Norge AS

   • Torstein Røysland

    Agder Energi Vannkraft

  • Hensfoss kraftverk ā€“ målinger for feilsøking på turbin
   • Ingeborg Lassen Bue

    Norconsult AS

   • Kristine Gjøsæter

    Glitre Energi Produksjon AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2C1: Batterier som fleksibilitetsløsning
  Sesjonsleder: Finn Ytterli, Hydro
  • Batteristabilisering av vindkraftverk
   • Gunnar Tinjar

    Notus Energy Norway

  • Batterisystemer kombinert med Turbinregulatorer
   • Ville Vieri

    VEO AS

  • Effekttariff, landstrøm og energilagring i norske havner - "Hvem skal ut?"
   • Tobias Grande Hansen

    Sweco Norge AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2D1: Ny forvaltning av kraftsystemkomponenter
  Sesjonsleder: Morten Bremnes Nielsen, Hydro
  • Sirkulær økonomi for transformatorer - for en bærekraftig framtid
   • Marianne Bergflødt

    Hitachi ABB Power Grids Norway AS

  • Digital integrasjon med leverandørindustrien - en nøkkel til å lykkes med prediktivt vedlikehold
   • Svein Edvin Håvåg

    ABB AS

  • Linjeovervåking fra verdensrommet
   • Torleif Markussen Lunde

    Universitetet i Bergen

   • Reza Arghandeh

    Stormgeo AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
09:50 - 10:10
Pause med besøk hos utstillerne
10:10 - 11:30
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A2: Bygg
  Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud, Energi Norge
  • Bærekraftige valg i prosjektering og bygging
   • Martin Eek Burud

    Glitre Energi Produksjon AS

  • Vannveiskonstruksjoner - er kraftoverføring ivaretatt?
   • David Moss

    Norconsult AS

   • Erik Digerud

    Norconsult AS

  • Effektiv design og beslutningsstøtte for optimalisering av Volobe 120 MW HPP på Madagaskar
   • Atle Sørensen

    Sweco Norge AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2B2: Undersøkelsen av vannveien
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • Uventet oppsving og overløp ved nedregulering
   • Solveig Therese Eiane

    Norconsult AS

   • John Arild Jakobsen

    Hydro Energi AS

  • Stor vannføring i bekkeinntak medfører at tverrslagsport blir underdimensjonert
   • Roar Vennatrø

    Sweco Norge AS

   • Åne Sæter

    Trønder Energi Kraft AS

  • HMS-utfordringer ved rehabilitering i vannvei Suldal 1
   • Eirik Kufås

    Hydro Energi

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2C2: Sol og hydrogen
  Sesjonsleder: Pål Tore Svendsen, Hydro
  • Storskala solkraft og hydrogenhub'er
   • Frank Sagvik

    Akershus Energi Infrastruktur AS

  • Verdens første anlegg for flytende hydrogen til maritimt bruk
   • Ingrid von Streng Velken

    BKK

  • Hvorfor er solenergi relevant for kraftbransjen
   • Trine Kopstad Berentsen

    Solenergiklyngen

   • Terje Melaa

    Scatec Solar

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2D2: Produksjonsplanlegging
  Sesjonsleder: Lisa Haukaas, Hydro
  • ProdRisk-SHOP simulator - nytt verktøy til beregning av produksjonsinntekter i forbindelse med investeringsalternativer
   • Hans Olaf Hågenvik

    SINTEF Energiforskning

  • Virkelighetens Science Fiction ā€“ I hvilken grad kan maskinlæringsmodeller erstatte fundamentale modeller for produksjonsplanlegging?
   • Arnfinn Brede

    Glitre Energi Produksjon

   • Audun Tysnes

    Volue

   • Haakon Karlsen

    Glitre Energi

  • Automatisk datadrevet optimering av komplekse systemer - i praksis
   • Liana Haugan

    HYDROGRID GmbH

   • Andreas Brunner

    HYDROGRID GmbH

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
11:30
Digital befaring
11:45 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:50
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A3: Miljørestriksjoner
  Sesjonsleder: Stein Øvstebø, Hydro
  • Reviderte vilkår ā€“ hva kommer når vilkårsrevisjonen er ferdig?
   • Gaute Skjelsvik

    Hafslund-ECO

  • Miljørestriksjoner i driftsplanlegging av vannkraftsystemer
   • Linn Emelie Schäffer

    NTNU

   • Hans Olaf Hågenvik

    SINTEF Energi AS

  • Fornybar energi og reinsdyr - nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak
   • Manuela Panzacchi

    NINA, Norsk Institutt for Naturforskning

   • Per Øyvind Grimsby

    Sira-Kvina Kraftselskap

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2B3: Vannveisberegninger
  Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud, Energi Norge
  • Uventede svar fra CFD-analyser før ombygging av svingetårn på Hensfoss kraftverk
   • Kristine Gjøsæter

    Glitre Energi Produksjon AS

  • Dynamikk i Aura vannvei - konsekvenser av framtidig kjøremønster
   • Bjarne Børresen

    Multiconsult Norge AS

   • Petter Lie

    Statkraft Energi AS

   • Jørgen Ramdal

    Statkraft

  • Pulserende strømning gir et ekstra løft til løsmassetransport i vannveien
   • Morten Kjeldsen

    Flow Design Bureau AS

   • Kaspar Vereide

    Sira-Kvina Kraftselskap

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2C3: Havvind
  Sesjonsleder: Solgun Furnes, Energi Norge
  • Fornybarproduksjons til havs - muligheter og rammebetingelser for havvind i støpeskjeen
   • Tord Lien

    NHO

  • Juridiske perspektiver på havvindutviklingen i Nordsjøen
   • Jens Naas-Bibow

    Enkommafem

   • Frode Støle

    Enkommafem

  • Hafslund-ECO og Fred.Olsen satser sammen og søker havvindkonsesjon i Nordsjøen
   • Arne Lie Rasmussen

    Hafslund-ECO

   • Lars Bender

    Fred. Olsen Renewables

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2D3: Utnyttelse av digitale data
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • Det ultimate implementeringsverktøy for FoU
   • Erik Wiborg

    Statkraft Energi AS

  • Powertalk - bedre datatilgang med en kombinert informasjonsmodell
   • Anders Veberg

    Prediktor AS

  • Implementing Advanced Monitoring & Analytics on Dams and Generating Units
   • Vincent Roy

    Hydro-Québec Production

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
13:50 - 14:10
Pause med besøk hos utstillere
14:10 - 15:50
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A4: Fiskepassasjer og -adferd
  Sesjonsleder: Vegard Pettersen, Energi Norge
  • Kombinert arrangement for toveis ålepassasje og minstevassføring på Dvergfossen kraftverk
   • Bjarte Grytli Seim

    Hywer

   • Morten Kraabøl

    Multiconsult ASA

  • Finmasket varegrind holder ørret unna turbinene
   • Morten Kraabøl

    Multiconsult ASA

  • Påvirker driftsvannføring vandring av laksesmolt gjennom innsjøer?
   • Sissel H Mykletun

    BKK Produksjon AS

   • Knut Wiik Vollset

    Norce Research AS

  • Hvordan påvirker valget av vannføringsslipp temperaturen i Bjoreio?
   • Sigurd Sørås

    Multiconsult Norge AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2B4: HydMet-målinger
  Sesjonsleder: Lisa Haukaas, Hydro
  • Nye radarmetoder for snømålinger
   • Monica Vaksdal

    Think Outside

  • Værobservasjoner for et brukermiljø i endring. Brukertilgang og kvalitet i fokus
   • Vegar Kristiansen

    Meteorologisk Institutt

  • Miljøtilsyn - krav og retningslinjer for pålagte hydrologiske målinger
   • Anne Gunvor Berthling

    NVE

  • Hvordan bruke droner for måling av vann-ekvivalent i snø?
   • Eirik Malnes

    NORCE

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2C4: Landbasert vindkraft
  Sesjonsleder: Anita Meisler, Hydro
  • Vindkraft til lands - hva nå? NVEs oppfølging av Stortingsmelding nr. 28 om vindkraft på land
   • Marte Lundsbakken

    NVE

  • Ny rapport: Best practice for håndtering av sentrale miljøaspekter for landbaserte vindkraftanlegg i Norge
   • Einar Berg

    Norconsult

  • Mer verdi i hver turbin - levetidsanalyse, -optimalisering og -forlengelse for vindkraftverk
   • Keir Harman

    DNV GL

  • Drift av produksjonsanlegg i utbyggings- og produksjons-fase
   • Gro Holmebakken

    Norconsult AS

   • Kjell Arne Bekkevold

    Øyfjellet Wind AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2D4: Digital tilstandsovervåkning
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • Fra papir til digitalt - vedlikehold på nettbrett og mobil ute i felten
   • Jarle Andersen

    Hydro Energi Telemark

  • Kraftverket i lomma - alle kraftverksdata på nettbrett og mobil
   • Truls Ditlefsen

    Skagerak Kraft AS

  • Fra flere kilder til flere abonnenter - datastrømmer og datasikkerhet i Tonstad Kraftverk
   • Håkon Francke

    Flow Design Bureau AS

   • Finn Harald Skille

    Sira-Kvina Kraftselskap

   • Fremføres av Morten Kjeldsen

    Flow Design Bureau AS

  • Implementering av tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold hos Sira-Kvina kraftselskap
   • Kaspar Vereide

    Sira-Kvina Kraftselskap

   • Erik Digerud

    Norconsult AS

  • Åpen diskusjon med foredragsholdere
15:50 - 16:00
Avsluttning for dagen
16:00 - 17:00
Digitalt Kraftkvinnetreff
19:00
Escape-room! Vi puster ut i sosialt lag etter en tett konferansedag.

Program torsdag 6. mai

07:45
Happening/konkurranse-morgen hos utstillerne!
08:30 - 09:35
Sesjon 3A1: Internasjonal
Sesjonsleder: Jan Helge Mårdalen, Hydro
 • Should I stay or should I go? Refleksjoner om kraftproduksjon og forretninger i krigsområder
  • Henrik Syse

   Research Professor
   Peace Research Institute Oslo (PRIO)

 • Flomhendelse i Chile i 2017
  • Lars Ødegård

   Principal Hydropower Planner
   Statkraft AS

 • Vannkraftprosjekt på Papua New Guinea - norsk kompetanse for andre gang
  • Bjarne Børresen

   Fagspesialist vannkraft maskin/team leader TEIP2
   Multiconsult Norge AS

09:35 - 09:55
Pause med besøk hos utstillere
09:55 - 13:00
Sesjon 3A2: HMS og Sikkerhet
Sesjonsleder: Jan Helge Mårdalen, Hydro
 • Felles sikkerhetskultur i Hydro Energi
  • Vidar Bergan

   Hydro Energi

 • HMS-løftet
  • Terje Busk

   HMS og Beredskapssjef
   Akershus Energi

 • Cyber-sikkerhet - avgjørende for fremtidig sikkerhet, drift og utvikling
  • Leif Ragnar Strand

   IS/IT Manager
   Hydro Energi AS

 • Perspektiver på IKT-sikkerhet i kraftnæringen
  • Eldri Naadland Holo

   NVE

11:00
Pause med besøk hos utstillere
11:20 - 13:00
Sesjon 3A3: Avslutningssesjon
Sesjonsleder: Jan Helge Mårdalen, Hydro
 • Gode data gir bedre manøvreringsreglement
  • Rolf Jenssen

   Prosjektleder
   Statkraft Energi AS

 • Hønefoss Kraftstasjon (II) - digitalisering av en 42-åring på Hønefoss!
  • Jonas Hertel

   Director Customer Success
   Cognite

  • Anita Skagnæs

   Leder Digitalisering
   Ringerikskraft AS

  • Anders Aasen

   Energioperatør
   Ringerikskraft

 • Nye Palmafoss kraftverk - meira kraft og meira laks!
  • Hilde Bruheim Johnsborg

   Landskapsarkitekt
   Muticonsult ASA

  • Yngve Tranøy

   Prosjekt- og utviklingssjef
   Voss Energi Produksjon AS

 • Kraftkvinnene - hvorfor trenger bransjen et faglig nettverk for kvinner?
  • Khanya Bouma

   Multiconsult ASA

 • Avslutningsforedraget du ikke vil gå glipp av!