Produksjonsteknisk konferanse 2021

4.-6. mai, digitalt arrangement

Innhold

Program

 • 4. mai 2021til 6. mai 2021
 • Digitalt

Program tirsdag 4. mai

09:45
Digital befaring / Innblikk i Hydros produksjon og drift
10:00 - 11:40
1A1 FRAMTIDSKRAFT!
Sesjonsleder: Eivind Heløe
 • 10:00
  Velkommen til PTK2021
  • Knut Kroepelien

   Adm.dir.
   Energi Norge

 • 10:10
  Perspektiver for utviklingen av norsk kraftproduksjon
 • 10:20
  Industrielle muligheter i fremtidens energisystem.
  • Arvid Moss

   Konserndirektør
   Hydro Energi AS

 • 10:35
  Samtale om kraftnæringens fremtid

   

 • 10:45
  Taksonomi - er ikke norsk vannkraft bærekraftig?
  • Elise Johansen

   Specialist Counsel
   Wikborg Rein

 • 11:00
  Vilkårsrevisjoner med tapt produksjon og fleksibilitet
  • Toril H. Christensen

   Seksjonssjef
   BKK Produksjon AS • 11:15
  Hvorfor besluttet Aker Horizons å kjøpe Rainpower og Hymatek?

  Aker satser tungt på det grønne skiftet med nye selskaper knyttet til bl.a. vindkraft, hydrogenproduksjon, karbonfangst og vannkraft. Ved oppkjøp av Rainpower og Hymatek har Aker på mange måter hentet arvesølvet hjem igjen. Satsingen som nå gjøres innen vannkraft er en satsing som innebærer utvikling av morgendagens kraftverk og kraftverksdrift. 

  • Karl-Petter Løken

   Investeringsdirektør
   Aker Horizons

 • 11:25
  Endringer i de globale energitrendene

  Politiske tiltak mot global oppvarming har ført til at kostnadene på sol og vind nå er så lave at det faktisk lønner seg å bygge ut fornybar kraftproduksjon heller enn fossil kraftproduskjon de fleste steder i verden. Dette får store konsekvenser for både kraftsektoren og hele energisystemet.

  • Mari Grooss Viddal

   Statkraft AS

11:40 - 13:00
Lunsj med besøk hos utstillere
13:00 - 14:00
1A2
 • 13:00
  Nye digitale løsninger fra NVEs kraftverksdatabase

  NVE ser et stort potensial for utvikling av digitale løsninger for NVEs behandling av kraftverksprosjekter, konsesjonsbehandling, vilkår og oppfølgning av kraftverk i driftsfasen.

  • Nikolai Yde Aksnes

   Overingeniør
   NVE

 • 13:20
  Hvordan prioritere i langtidsplan for anleggsforvaltning

  BKK Produksjon har utviklet en metode for å prioritere ulike prosjekter for sin anleggsportefølje. Dette gir nødvendig objektiv og kvantifisert underlag for beslutningstagere.

  • Tarald Espeland

   Verdi- og anleggsforvalter
   BKK Produksjon AS

 • 13:40
  Next Generation Power Market models

  Èr dagens kraftmarkedsmodeller gode nok til å møte fremtiden? Er vi i fare for at kraftmarkedene utvikler seg raskere enn hva vi klarer å modellere?

  • Roy Arne Syversrud

   Vice President Market Analysis
   Statkraft Energi AS

14:00 - 14:20
Pause med besøk hos utstillere
14:20 - 15:40
1A3
 • 14:20
  Oppgradering og utvidelse av vannkraftanlegg – har bransjen sovet i timen?
  • Sigve Næss

   Seksjonssjef
   BKK Produksjon AS

 • 14:40
  Damsikkerhet i et Helhetlig perspektiv - resultater fra bransjefinansiert FoU-prosjekt

  Norske dameiere har i fellesskap finansiert et forskningsprosjekt som har pågått siden 2015. Fire delprosjekter har levert et større antall rapporter. Målet med prosjektet er å endre forvaltningspraksis hos NVE, gjennom å være leverandør av ny kunnskap relevant for damsikkerheten i Norge.

  • Anne Marit Håstein Ruud

   Rådgiver Vannkraft
   Energi Norge

 • 15:00
  Tiltak for bedre forhold for fisk i regulerte vassdrag - resultater fra EU-prosjektet FIThydro

  EU-prosjektet FIThydro har jobbet med innovative løsninger for å bedre forholdene for fisk i vassdrag med vannkraft. En samlet oversikt over mulige avbøtende tiltak og en rekke både eksisterende og nye verktøy og tekniske løsninger er utviklet. Alt dette er samlet i en "wiki" som er åpen for alle. Dette foredraget beskriver innholdet i denne wiki.

  • Bendik Hansen

   Forsker
   SINTEF Energi

 • 15:20
  Bygging av 270 meter spaltetrapp på Rygene i Nidelva

  Trappa bygges delvis på land som del av flomvern, delvis ute i elva med de utfordringer det har vedrørende vannhåndtering. Trappa finansieres av midler fra Bra Miljøval

  • Knut Atle Aalefjær

   Senioringeniør bygg og vassdragsteknikk
   Agder Energi Vannkraft

15:40 - 15:50
Avslutning dag 1
19:00
Digitalt Ung i bransjen
Under 35 år? Da inviterer vi deg med på et eget opplegg med muligheter for å knytte kontakter og rett og slett ha det moro.

Program onsdag 5.mai

07:45 - 08:30
Happening/konkurranse-morgen hos utstillerne!
08:30 - 09:50
2ABCD1 Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A: Bygg, dam, vassdrag og miljø 2A1: Dam og vannvei
  Sesjonsledere:
  • 08:30
   Sesjonsinnledning
  • 08:35
   Dokumentasjon av flomløpskapasitet vha 3D verktøy

   Lukka flomløp har kompleks geometri som igjen fører til grove antakelser hva gjelder håndberegninger av kapasiteten til flomløpet. Denne presentasjonen omhandler effektiv innhenting av geometri for dokumentasjon av kapasiteten til flomløpet.

   • Kari Bråtveit

    VTA i Hydro Energi
    Hydro Energi Telemark

   • Hilde Marie Kjellesvig

    Fagansvarlig i hydraulikk
    Sweco Norge AS

  • 08:55
   Sandfang i vasskrafttunnelar og vidare forskning på dei

   Dei fleste kraftverk i Noreg har sandfang, men svært mange fungerer ikkje optimalt, noko som kan krevja omfattande vedlikehald av maskineri og hyppig tømming av sandfanget. Her presenteras kva som er state-of-the-art innan sandfang og den nyaste forskinga som vert gjort rundt sandfang.

   • Ola Haugen Havrevoll

    PhD-student
    NTNU

  • 09:15
   Ny vannkraftproduksjon fra dammer og magasin uten vannkraft

   En betydelig andel av verdens store dammer og magasin er bygget for andre formål enn vannkraftproduksjon. Ved NTNU har vi gjennomført en studie som belyser mulighetene til å installere teknologi for å produsere vannkraft ved dammer som i dag ikke benyttes til vannkraftproduksjon. Studiet beregnet det gjennomsnittlige vannkraftpotensialet fra dammer uten vannkraft i nedbørfeltet Guadalquivir til å være 58 GWh med en installert kapasitet på 19 MW når turbinstørrelsene er tilpasset historiske vannslipp og vannforbruk, og at dermed 5 av 13 dammer var økonomisk lønnsomme.

   • Nora Rydland Fjøsne

    M.Sc.
    NTNU

  • 09:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2B: Elektro, Mekanisk, Drift og Vedlikehold 2B1 Maskin og oppgradering
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • 08:30
   Sesjonsinnledning
  • 08:35
   Ekstrem oppussing - Oppgradering av Svelgfoss kraftverk

   Oppgradering av apparat og kontrollanlegg i Svelgfoss kraftverk. Samordning med lokale nettselskap for å finne løsninger for oversiktlige grensesnitt mellom aktørene.

   • Morten Bremnes Nielsen

    Prosjektleder
    Hydro Energi

  • 08:55
   Finså Kraftstasjon - Vellykket modernisering og effektøkning fra 22 til 25 MW av vertikalt Francis-aggregat fra 1961.

   Grundig vurdering og oppgradering av elektromekanisk utstyr i Finså Kraftstasjon har resultert i økt effekt og effektivitet. Oppgradering av eldre aggregater er mer krevende for eier enn nye aggregater og det lønner seg å bruke ressurser på å velge riktig omfang for elektromekanisk omfang og beskrive detaljert hva som inngår i leveransene.

   • Magnus Glomnes

    Senior Rådgiver Maskinteknikk
    Sweco Norge AS

   • Torstein Røysland

    Prosjektleder / Senior Maskiningeniør
    Agder Energi Vannkraft

  • 09:15
   Hensfoss kraftverk – målinger for feilsøking

   Hensfoss kraftverk ble stoppet våren 2020 på grunn av kraftige ulyder som tilsynelatende stammet fra turbinen. Innledende inspeksjoner avdekte ingen feil ved maskinen. Norconsult ble engasjert av Glitre for å utføre målinger under drift, når ulydene faktisk er til stedet. Det ble satt opp et omfattende måleoppsett med 38 kanaler for en bred feilsøking. Analysen av måledataene antydet at problemet lå i akselboltene, noe som viste seg å stemme godt ved nærmere inspeksjoner. I foredraget vil Glitre Energi presenter anlegget og oppgraderingsarbeidene de holder på med der. Norconsult vil presentere hvordan målinger effektiv vil kunne være med på feilsøking.

   • Ingeborg Lassen Bue

    Sivilingeniør
    Norconsult AS

   • Kristine Gjøsæter

    Prosjektleder
    Glitre Energi Produksjon AS

  • 09:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2C: Fremtidens kraftbransje 2C1 Batterier som fleksibilitetsløsning
  Sesjonsleder:
  • 08:30
   Sesjonsinnledning
  • 08:35
   BATTERIER – EN DEL AV DET GRØNNE SKIFTET? Hvor fleksibelt blir ditt elvekraftverk?

   I dette foredraget ønskes det å undersøke potensialet av batterier for vannkraftbransjen i forbindelse med økt fleksibilitet. Hvor stort er den økonomiske gevinsten og hva er de avgjørende faktorene?

   • Andreas Brunner

    Engineering Director
    HYDROGRID GmBH

  • 08:55
   Batterisystemer kombinert med Turbinregulatorer

   Kraftsystemet trenger mer reservekraft for å håndtere ubalanser. Hvordan kan vi kombinere vannkraften med batterier for å levere denne reservekraften, og redusere kostnader?

   • Ville Vieri

    Sales Manager
    VEO AS

  • 09:15
   Effekttariff, landstrøm og energilagring i norske havner - "Hvem skal ut?"

   Presentasjonen ser på utfordringene norske havner opplever ved økt elektrifisering av maritim sektor og vurderer hvordan og om energilagring kan bidra til å løse disse utfordringene. Hovedbudskapet i presentasjonen er at batterier generelt sett fortsatt er for dyre, men at i tilfeller ved begrenset nettkapasitet så kan bruk av energilagring være et godt alternativ til nettoppgraderinger.

   • Tobias Grande Hansen

    Rådgiver fornybar energi
    Sweco Norge AS

  • 09:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • Sesjon 2D: Digitalisering i praksis 2D1 Trafo og nett
  Sesjonsleder:
  • 08:30
   Sesjonsinnledning
  • 08:35
   Sirkulær økonomi for transformatorer – for en bærekraftig framtid

   På hvilken måte finner en oljefyllt transformator sin plass i den sirkulære økonomien?

   • Marianne Bergflødt

    Salgsavdeling Transformatorservice
    Hitachi ABB Power Grids Norway AS

  • 08:55
   Digital integrasjon med leverandørindustrien - en nøkkel til å lykkes med prediktivt vedlikehold
   • Svein Edvin Håvåg

    Engineering Manager
    ABB AS

   • Silje Gangdal

    Senior Project Engineer
    ABB AS

  • 09:15
   Linjeovervåking fra verdensrommet

   Hvordan kan satellitter kan brukes til å redusere inspeksjonskostnader og øke driftssikkerhet

   • Torleif Markussen Lunde

    EVP Innovation
    StormGeo

  • 09:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
09:50 - 10:10
Pause med besøk hos utstillerne
10:10 - 11:30
Parallellsesjoner
 • 2A2 Bygg
  Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud, EnergiNorge
  • 10:10
   Sesjonsinnledning
  • 10:15
   Bærekraftige valg i prosjektering og bygging

   Hvordan kan tekniske løsninger og materialvalg gjøre vannkraftprosjekter enda mer bærekraftige? Med dam Gamlebrufoss og Embretsfoss kraftverk som case, har Glitre sett på klimaavtrykket våre prosjekter har. For eksempel vil mindre betongforbruk spare både klima og lommeboka, vinn vinn!

   • Martin Eek Burud

    Prosjektleder
    Glitre Energi Produksjon AS

  • 10:35
   Vannveiskonstruksjoner - Er kraftoverføring ivaretatt?

   NVEs Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter beskriver forenklede metoder for beregning av vannveiskonstruksjoner og kraftoverføring fra stål til betong og videre til berg. Vår erfaring ved revurdering av vannsveiskonstruksjoner de senere år er at kraftoverføringen ikke alltid er ivaretatt, selv om kontroll ved forenklede metoder tilsier dette. Utvidede analyser har i flere tilfeller vist at NVEs krav til kontroll av dimensjonerende flatetrykk kan være villedende og antyde høyere sikkerhetsnivå enn hva som virker reelt.

   • David Moss

    Gruppeleder Vannveiskonstruksjoner
    Norconsult AS

   • Erik Digerud

    Sivilingeniør maskin
    Norconsult AS

  • 10:55
   Effektiv design og beslutningsstøtte for optimalisering av Volobe 120 MW HPP på Madagaskar

   Hvordan optimalisere 30 tipper, masseuttak, bolig- og riggområder, 30 km vei og 20 km nett og en flystripe med en global prosjektgruppe som har reiserestriksjoner under COVID-19? SN Power og Sweco deler sine erfaringer ved bruk av modeller i mulighetsstudier som kan gi vesentlige tids- og kostnadsbesparelser.

   • Atle Sørensen

    Digitaliseringsansvarlig Energi
    Sweco Norge AS

  • 11:15
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2B2 Undersøkelsen av vannveien
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • 10:10
   Sesjonsinnledning
  • 10:15
   Uforståelige oppsving opp og ut av svingekammer

   Vemork kraftverk har problemer med at det tidvis flommer vann ut av svingekammeret på Vemorktoppen under normal nedregulering. Problemet er grundig undersøkt med målinger og simuleringer, og det er blitt kommet frem til en løsning som innebærer endring i reguleringsstrategi.

   • Solveig Therese Eiane

    Rådgiver
    Norconsult AS

   • John Arild Jakobsen

    Vedlikeholdsleder
    Hydro Energi AS

  • 10:35
   Stor vannføring i bekkeinntak medfører at tverrslagsport blir underdimensjonert.

   Det er i Norge bygd mange kraftverk med bekkeinntak, til dels er bekkeinntak så store at de kan forsyne kraftverket med vann samtidig som at hoved magasinet fylles opp. Hva skjer med trykkfordelingen i vannveien i en slik driftsituasjon? Eventuelle tverslagsporter og andre trykkpåkjente installasjoner i vannveien vil få et nytt og høyere dimensjonerende trykk når strømningsretningen i deler av tunnelsystemet snur og vannet strømmer motsatt vei og inn i magasinet.

   • Roar Vennatrø

    Dr. ing maskin
    Sweco Norge AS

   • Åne Sæter

    Vassdragsteknisk ansvarlig
    Trønder Energi Kraft AS

  • 10:55
   HMS-utfordringer ved rehabilitering i vannvei Suldal 1
   • Eirik Kufås

    Leder Prosjekt og Teknisk støtte, RSK
    Hydro Energi

  • 11:15
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2C2 Sol og hydrogen
  Sesjonsleder: Jon Erling Fonneløp, Energi Norge
  • 10:10
   Sesjonsinnledning
  • 10:15
   Storskala solkraft og hydrogenhub'er
   • Frank Sagvik

    Daglig leder
    Akershus Energi Infrastruktur AS

  • 10:35
   Verdens første anlegg for flytende hydrogen til maritimt bruk
   • Ingrid von Streng Velken

    Innovasjonsdirektør
    BKK

  • 10:55
   Hvorfor er solenergi relevant for kraftbransjen
   • Trine Kopstad Berentsen

    Daglig Leder
    Solenergiklyngen

   • Terje Melaa

    SVP
    Scatec Solar

  • 11:15
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2D2 Produksjonsplanlegging
  • 10:10
   Sesjonsinnledning
  • 10:15
   ProdRisk-SHOP simulator

   Vi presenter et nytt verktøy til beregning av produksjonsinntekter i forbindelse med investeringsalternativer. Verktøyet utvikles i forskningssenteret HydroCen og gir bedre mulighet for å ta hensyn til kompliserte fysiske sammenhenger som kan være viktig for beslutningen.

   • Hans Olaf Hågenvik

    Forsker
    SINTEF Energiforskning

  • 10:35
   Virkelighetens Science Fiction
   • Arnfinn Brede

    Avdelingsleder Produksjonsplan og Driftssentral
    Glitre Energi Produksjon

  • 10:55
   Automatisk Datadrevet Optimering av Komplekse Systemer - I Praksis

   Presentasjon av hvordan utfordringer med komplekse anlegg kan løses med dynamisk optimering i sanntid basert på et konkret prosjekt på Vestlandet.

   • Janice Goodenough

    CEO
    HYDROGRID GmBH

  • 11:15
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
11:30
Digital befaring
11:45 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:50
Parallellsesjoner
 • 2A3 Miljørestriksjoner
  Sesjonsleder:
  • 12:30
   Sesjonsinnledning
  • 12:35
   Samlet innvirkning av revisjon av konsesjonsvilkår

   Foredraget presenterer FoU prosjektet "Nye miljørestriksjoner samlet innvirkning på kraftsystem". Den overordnede ideen for dette prosjektet er å frembringe ny kunnskap om den samlede innvirkning på kraftsystemet i 2020 og 2030 av nye miljørestriksjoner for vannkraftproduksjon.

   • Ingeborg Graabak

    Seniorforsker/PhD
    SINTEF Energi AS

  • 12:55
   Miljørestriksjoner i driftsplanlegging av vannkraftsystemer

   Det presenteres nye metoder og verktøy for driftsplanlegging i vannkraftsystemer med krevende miljørestriksjoner, og vises hvordan slike verktøy kan integreres i en driftssimulator for å nøyaktig tallfeste hvordan driftsplanleggingen påvirkes av forskjellige typer miljørestriksjoner.

   • Linn Emelie Schäffer

    Stipendiat
    NTNU

   • Hans Olaf Hågenvik

    Forsker
    SINTEF Energi AS

  • 13:15
   Fornybar energi og reinsdyr: nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak

   Kraftindustrien påvirker landskaper og naturlige økosystemer på en rekke måter. Gjennom prosjektet RenewableReindeer, er det utviklet nye metoder for å estimere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak innen villreinens leveområder. Metodene som er utviklet i prosjektet vil kunne hjelpe både kraftindustrinæringen og andre brukergrupper i planleggingen av mer bærekraftig arealbruk.

   • Manuela Panzacchi

    PhD, Forsker I
    NINA, Norsk Institutt for Naturforskning

   • Per Øyvind Grimsby

    Fagleder vassdragsmiljø
    Sira Kvina Kraftselskap

  • 13:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2B3 Vannveisberegninger
  Sesjonsleder: Anne Marit Håstein Ruud, Energi Norge
  • 12:30
   Sesjonsinnledning
  • 12:35
   Uventede svar fra CFD-analyser

   Resultater fra CFD-analyser gjorde at planlagte hydrauliske endringer i svingetårnet på Hensfoss ble skrinlagt. Bli med inn i en verden av dronefilming, betong, CFD, kreativitet og faktasjekk av antakelser!

   • Kristine Gjøsæter

    Prosjektleder
    Glitre Energi Produksjon AS

  • 12:55
   Dynamikk i Aura vannvei

   Utvikling av dynamisk vannveismodell for å undersøke konsekvenser av framtidig kjøremønster. Hvordan kan uønskede hendelser påvirke sikkerhet? Hva vil nye markedskrav som 15 min regulering bety for eldre anlegg?

   • Bjarne Børresen

    Fagspesialist/vannkraft maskin
    Multiconsult Norge AS

   • Petter Lie


    Statkraft Energi AS

   • Jørgen Ramdal

    Statkraft

  • 13:15
   Pulserende strømning gir et ekstra løft til løsmassetransport i vannveien

   Å forstå mekanismene for løft og transport av stein er viktig for planlegging og drift av vannveier i vannkraftanlegg. Ved hjelp av forsøksriggen «LiTRo» kan forhold i vannveien i vannkraftverk gjenskapes, og realistiske studier av vannstrømning-stein interaksjon kan gjennomføres. Resultatene fra testene danner basis for ny og bedre forståelse av en viktig problemstilling, og er med å bidra til best mulig utnyttelse av potensialet i norske kraftverk.

   • Morten Kjeldsen

    Daglig leder
    Flow Design Bureau AS

   • Kaspar Vereide

    Prosjektutvikler
    Sira-Kvina kraftselskap DA

  • 13:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2C3 Havvind
  Sesjonsleder: Solgun Furnes, Energi Norge
  • 12:30
   Sesjonsinnledning
  • 12:35
   Fornybarproduksjons til havs - muligheter og rammebetingelser for havvind i støpeskjeen

   Nå formes rammebetingelsene for havvind i Nordsjøen. Hvilke føringer ser vi for mulighetene for et nytt fornybareventyr for norske kraftselskaper? Oljebransjen og leverandørindustrien er aktive; skal fornybarselskapene gjøre seg gjeldende innenfor fornybar kraftproduksjon til havs, infrastrukturutvikling og markedsløsninger eller la andre interessenter dominere utviklingen?

   • Tord Lien

    Regionsdirektør NHO Trøndelag
    NHO

  • 12:55
   Juridiske perspektiver på havvindutviklingen i Nordsjøen

   Rammebetingelsene for utvikling av havvind er i spill nå. Sentrale spørsmål er også utbygging av nettet i Nordsjøen med roller og oppgaver; hvem bør utrede, drifte og eie Nordsjønetett - og hvorfor det. Utvikling av "masket HVDC nett" gir også utfordringer for innovasjon og ny teknologi; hva skal ti lfor å komme i mål her?

   • Jens Naas-Bibow

    Advokat og partner
    Enkommafem

  • 13:15
   Hafslund-ECO og Fred.Olsen satser sammen og søker havvindkonsesjon i Nordsjøen.

   Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco vil være med på å utvikle et framtidig havnett. På lengre sikt forventer de at etterspørselen etter fornybar kraft kommer til å øke for å dekke behovet for elektrifisering og avkarbonisering av Norge, Norden og resten av Europa. Her vil et havnett i Nordsjøen som kombinerer store mengder havvind og regulerbar vannkraft være sentralt. Med dette samarbeidet åpner Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco for samarbeid med leverandørindustri i Norge.

   • Arne Lie Rasmussen

    Project Manager Offshore Wind
    Hafslund-ECO

   • Lars Bender

    Direktør
    Fred. Olsen Renewables

  • 13:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2D3 Utnyttelse av digitale data
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 12:30
   Sesjonsinnledning
  • 12:35
   Det ultimate implementeringsverktøy for FoU

   GenericLife prosjektet skal utvikle en åpen, standardisert, gjennomsiktig og full-generisk ramme for beregning av restlevetid og tekniske restriksjoner på turbiner (først). Den skal sørge for å tilrettelegg for implementering av annen input, og vil dermed bli veien å gå for implementering av fagspesialisters anbefalinger, forskeres resultater, feltmåleresultater, tilstandsdata, osv.

   • Erik Wiborg

    RDS-Lord
    Statkraft Energi AS

  • 12:55
   Powertalk - bedre datatilgang med en kombinert informasjonsmodell

   Powertalk er et nytt innovasjonsprosjekt som skal benyttes til å utvikle en informasjonsmodell som kombinerer RDS-PS med IEC 61850 som en OPC-UA basert informasjonsmodell. Dette skal gi en informasjonsmodell som kombinerer modellering av objekter med modellering på signal-nivå basert på OPC UA-standarden. Prosjektet støttes av Innovasjon Norge og er et samarbeid mellom Prediktor og industripartnerne Agder Energi, BKK, Lyse og Statkraft.

   • Anders Veberg

    CTO
    Prediktor AS

  • 13:15
   Implementing Advanced Monitoring & Analytics in Hydro-Québec

   In 2019 Hydro-Québec initiated the Center for Analysis and Predictive Maintenance (CAMP) to help in the monitoring and diagnostic of its production assets. The objective of the presentation is to give an overview of the mission of the new center, the benefits and the vision.

   • Vincent Roy

    Strategy and production project management
    Hydro-Québec Production

  • 13:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
13:50 - 14:10
Pause med besøk hos utstillere
14:10 - 15:50
Parallellsesjoner
 • 2A4 Fiskepassasjer og -adferd
  Sesjonsleder:
  • 14:10
   Sesjonsinnledning
  • 14:15
   Kombinert arrangement for toveis ålepassasje og minstevassføring på Dvergfossen kraftverk

   På Dvergfossen kraftverk ble det tenkt nytt for å utnytte minstevannsføringen til å lage gode opp- og nedvandringsmuligheter for ål forbi damanlegget. Foredraget beskriver den innovative løsningen som ble laget for nedstrøms ålevandring, og de miljøfaglige vurderingene som ligger til grunn for at dette er en mulig løsning som kan vurderes på andre kraftverk.

   • Bjarte Grytli Seim

    Sivilingeniør - Avdelingsleder vannkraft prosjektering
    Hywer

   • Morten Kraabøl

    Faglig leder i akvatisk økologi
    Multiconsult ASA

  • 14:35
   Finmasket varegrind holder ørret unna turbinene

   Forsøkene viser at varegrinder med lysåpning 15 mm fungerer som effektiv barriere for ørret med smalere kropper enn lysåpningen. Presentasjonen løfter frem viktige FoU-resultater som er nyttige for o/u-prosjekter og vilkårsrevisjoner.

   • Morten Kraabøl

    Faglig leder i akvatisk økologi
    Multiconsult ASA

  • 14:55
   Påvirker driftsvannføring vandring av laksesmolt gjennom innsjøer?

   I forbindelse med vilkårsrevisjon av Evangerkonsesjonen er det stilt spørsmål til om driftsvannføringen fra Evanger kraftverk påvirker smoltutvandringen. For å svare på dette har Norce LFI på vegne av BKK gjennomført et studie med bruk av akustiske merker i smolt og predatorfisk ved varierende driftsvannføring.

   • Sissel H Mykletun

    Fagansvarlig miljø
    BKK Produksjon AS

  • 15:15
   Hvordan påvirker valget av vannføringsslipp temperaturen i Bjoreio?

   I forbindelse med vilkårsrevisjon startet opp i 2016, samt arbeid knyttet til manøvreringsreglement for Bjoreio i Eidfjord, Vestland, har Multiconsult utviklet en vanntemperaturmodell i modellverktøyet HEC-RAS. Hensikten er å sammenligne effekten på vanntemperatur ved å benytte ulike slippunkt høyere oppe i vassdraget for å oppnå påkrevd minstevannføring i Vøringsfossen. Senere er modellresultatene brukt til å utrede påvirkning på fisk i lakseførende strekning i Bjoreio.

   • Sigurd Sørås

    Rådgiver hydrologi og vassdragshydraulikk
    Multiconsult Norge AS

  • 15:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2B4 Måling
  Sesjonsleder:
  • 14:10
   Sesjonsinnledning
  • 14:15
   Ny radarmetoder for snømålinger

   Ny radarsensor sammen med petroleumsmetodikk har gitt gode resultater på snømålinger. Think Outside har utviklet nye metoder for datainnsamling og dataanalyse av snø. De måler tetthet, hastighet og dyp, samt har fokus på å få frem snøens laterale kompleksitet (lag og lagegenskaper) for bedre snømålinger. De samarbeider tett med satellite og metereologisk selskaper for å videreutvikle nye løsniger for en stor klima og fornybar-bransje.

   • Monica Vaksdal

    CEO
    Think Outside

  • 14:35
   Vil dataflyt fra MET redusere behover for egne hydmet-stasjoner?
   • stor skala data innsamling
   • neste generasjon hydrologiske modeller / hydrologisk modellering
   • vin-vin situasjon ved å utveksle data (eks. modell kalibrering- våre og MI sine)
   • interessant case for nyopprettet Nasjonalt ressurssenter for deling av data
   • Zlatko Lasic

    Hydrolog
    NTE

  • 14:55
   Miljøtilsyn – krav og retningslinjer for pålagte hydrologiske målinger
   • Anne Gunvor Berthling

    Senioringeniør
    NVE

  • 15:15
   Hvordan bruke droner for måling av vann-ekvivalent i snø?
   • Eirik Malnes

    Senior scientist
    NORCE

  • 15:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2C4 Landbasert vindkraft
  Sesjonsleder: Solgun Furnes, Energi Norge
  • 14:10
   Sesjonsinnledning
  • 14:15
   Vindkraft til lands - blåst over endre eller liv laga?

   Oppfølging av Stortingsmelding 28 om vindkraft på land.
   Blir det vanskeligere å få konsesjon til vinkraft på land nå - og stilles det nye krav i revidert konsesjonsprosess til prosjektene?

  • 14:35
   Ny rapport: Best practice for håndtering av sentrale miljøaspekter for landbaserte vindkraftanlegg i Norge
   • Elise Førde

    Avdelingsleder
    Norconsult

  • 14:55
   Mer verdi i hver turbin

   Levetidsanalyse, -optimalisering og -forlengelse for vindkraftverk
   Det er betydelige muligheter til å optimalisere produksjon og levetid for vindkraftverk gjennom integrert bruk av miljø-, komponent- og driftsdata til beslutninger om drift og vedlikehold. En helhetlig tilnærming i vurderingen av vindparker og levetidspotensial gir bedre prediksjon og økt verdi for operatør/eier.

   • Keir Harman

    Business Director Smart Renewable Operations
    DNV GL

  • 15:15
   Drift av produksjonsanlegg i utbyggings- og produksjons-fase

   Her tydeliggjøres hvilke krav anleggseier står ovenfor og som må oppfylles for å opprettholde en sikker drift av anlegget.

   • Gro Holmebakken

    Senior rådgiver
    Norconsult AS

  • 15:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
 • 2D4 Digital tilstandsovervåkning
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 14:10
   Sesjonsinnledning
  • 14:15
   Fra papir til digitalt: Vedlikehold på nettbrett og mobil ute i felten.

   Det er utabreidet en digital løsning hvor operatørene bruker iPad til å reigstere tilstanden

   • Jarle Andersen

    HMS leder hydro Energi Telemark
    Hydro Energi Telemark

  • 14:35
   Kraftverket i lomma

   En vellykket digital reise for å tilgjengeliggjør alle kraftverksdata enkelt på nettbrett og mobil. Løsningen er utviklet med egen IKT avdeling og forenkler hverdagen til driftspersonellet.

   • Truls Ditlefsen

    Ingeniør System og Teknikk
    Skagerak Kraft AS

  • 14:55
   Fra flere kilder til flere abonnenter

   Datastrømmer og datasikkerhet i Tonstad kraftverk.
   Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har gjennomført en pilot på datainnsamling i kraftverk. Formålet er å lage en robust og skalerbar infrastruktur for datainnsamling fra flere kilder inkludert dedikerte sensorer, og infrastruktur for å sende og fordele samme data til flere abonnenter. Infrastruktur og flere praktiske løsninger rundt dataflyt og datasikkerhet blir diskutert.

   • Håkon Francke

    Spesialist Maskinteknikk
    Flow Design Bureau AS

   • Finn Harald Skille

    Avdelingsingeniør
    Sira Kvina kraftselskap

  • 15:15
   Implementering av tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold hos Sira-Kvina kraftselskap

   Sira-Kvina kraftselskap utvikler i samarbeid med Elder Research, IRIS Power og Norconsult er system for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Systemet settes i operasjonell drift høsten 2020. Systemet kombinerer data fra SCADA, JobTech og målesensorer fra kraftverket for å overvåke nåtilstand på alle komponenter og predikere fremtidige feil.

   • Kaspar Vereide

    Prosjektutvikler
    Sira-Kvina kraftselskap DA

   • Erik Digerud

    Sivilingeniør Maskin
    Norconsult AS

  • 15:35
   Åpen diskusjon med foredragsholdere
15:50 - 16:00
Avsluttning for dagen
16:00 - 17:00
Digitalt Kraftkvinnetreff
19:00
Escape-room! Vi puster ut i sosialt lag etter en tett konferansedag.

Program torsdag 6. mai

07:45
Happening/konkurranse-morgen hos utstillerne!
08:30 - 09:35
3A1 Internasjonal
Sesjonsleder:
 • 08:30
  Sesjonsinnledning med film fra Hydro
 • 08:35
  Should I stay or should I go? Refleksjoner om kraftproduksjon og forretninger i krigsområder.
  • Henrik Syse

   Research Professor
   Peace Research Institute Oslo (PRIO)

 • 08:55
  Flomhendelse i Chile, 2017
  • Lars Ødegård

   Principal Hydropower Planner
   Statkraft AS

 • 09:15
  Vannkraftprosjekt på Papua New Guinea - norsk kompetanse for andre gang

  Multiconsult har siden 2017 bistått med prosjektoppfølging av to rehabiliteringsprosjekt på PNG. Foredraget vil presentere tekniske og menneskelige erfaringer fra dette arbeidet.

  • Bjarne Børresen

   Fagspesialist vannkraft maskin/team leader TEIP2
   Multiconsult Norge AS

09:35 - 09:55
Pause med besøk hos utstillere
09:55 - 13:00
3A2 HMS og Sikkerhet
Sesjonsleder:
 • 09:55
  Sesjonsinnledning med HMS-film fra Hydro
 • 10:00
  Felles sikkerhetskultur i Hydro Energi
  • Vidar Bergan

   Hydro Energi

 • 10:15
  HMS-strategi for bransjen for 2021-2025: Hva den går ut på og hvordan sette den ut i livet.

  I dette innlegget presenteres Energi Norge sin nye HMS-strategi, hvor sikkerhetskultur og helhetlig HMS arbeid er sentralt. Foredragsholder Terje Busk, som både er HMS- og beredskapssjef i Akershus Energi og leder av Energi Norges HMS-fagforum vil også fortelle om hvordan Akershus Energi har implementert HMS-løfte, som er vår nye satsing.

  • Terje Busk

   HMS og Beredskapssjef
   Akershus Energi

 • 10:30
  Cyber-sikkerhet | Avgjørende for fremtidig sikkerhet, drift og utvikling
  • Leif Ragnar Strand

   IS/IT Manager
   Hydro Energi AS

 • 10:45
  Perspektiver på sikkerhet i kraftnæringen

  Om sikkerhet, forsvarlighet og risikohåndtering i kraftnæringen

11:00
Pause med besøk hos utstillere
11:20 - 13:00
3A3
 • 11:20
  Gode data gir bedre manøvreringsreglement
  • Rolf Jenssen

   Prosjektleder
   Statkraft Energi AS

 • 11:40
  Digitalisering av en 42-åring på Hønefoss!

  Hønefoss Kraftstasjon (II) har iløpet av 2020 vært igjennom en lett revisjon. Kontrollanlegget her er fra 1978 og Ringerikskraft har besluttet at det skal få leve noen år til. Hvilke muligheter har vi for å hente ut data, gjøre analyser og lette driftshverdagen for et slikt anlegg? Cognite har sammen med Ringerikskraft gjort grep for å digitalisere dette anlegget med mål om å drifte anlegget mer effektivt samt ta vare på driftsdata for fremtidige analyser.

  • Jonas Hertel

   Director Customer Success
   Cognite

  • Anita Skagnæs

   Leder Digitalisering
   Ringerikskraft AS

  • Anders Aasen

   Energioperatør
   Ringerikskraft

 • 12:00
  Nye Palmafoss kraftverk – meira kraft og meira laks!

  Voss Energi bygger nye Palmafossen kraftverk i fotavtrykket til det gamle kraftverket. Gjennom design og gjennomføring vert høva for vandring av anadrom fisk betra, inngrepa sitt visuelle omfang dempa og delar av areala opna for allmennheita, for rekreasjon og læring. Dette medan slukeevna vert auka frå 3- til 30 m³/s.

  • Hilde Bruheim Johnsborg

   Landskapsarkitekt
   Muticonsult ASA

  • Yngve Tranøy

   Prosjekt- og utviklingssjef
   Voss Energi Prosuksjon AS

 • 12:20
  Kraftkvinnene - hvorfor trenger bransjen faglig nettverk for kvinner?

  Nettverket kraftkvinnene har vokst frem over to år. Fra null til godt over 500 medlemmer har vi blitt en stemme i bransjen. Hvorfor trenger vi et kvinnenettverk, og hva kan du gjøre for å øke den stillestående kvinneandelen i bransjen?

  • Khanya Bouma

   Multiconsult ASA

 • 12:30
  Avslutningsforedraget du ikke vil gå glipp av!
 • 12:45
  Avslutning PTK