Produksjonsteknisk konferanse 2021

4.-6. mai, digitalt arrangement

Innhold

Framtidskraft!

Velkommen til PTK i digitalt format

Produksjonsteknisk konferanse er Energi Norges største konferanse som gjennom en årrekke har vist seg å være den viktigste møteplassen for fornybar kraftproduksjon i Norge. I år går vi heldigitalt og slår oss løs over tre dager med enda flere faglige innlegg enn vanlig og en egen digital utstillerhall! Til det benytter vi en spennende digital plattform og legger til rette for både faglig og sosial interaksjon under årets PTK.

På PTK blir du oppdatert - vi byr på et rikholdig faglig program

I Norge har vi en fantastisk fornybar produksjon i kraftsystemet vårt med vannkraften som bærebjelke, men den må driftes og videreutvikles. Turbinene må snurre, fisken komme fram og eierne få verdi. I tillegg er det betydelige muligheter for etablering av mer fornybar produksjon i Norge – både til lands og til havs. Derfor tar vi fagdykk ned i alt fra damsikkerhet, vassdrag, hydrologi, vilkårsrevisjon, maskin, elektro, vindkraft til lands, sol, grønn hydrogen, – og havvind.

Digitaliseringen skyter fart, og med den nye muligheter, men også trusler. Her deler PTKs hovedsponsor Hydro Energi av sine erfaringer.

  • Hvilke endringer vil fremtidens kraftsystem tvinge frem?
  • Hvilke erfaringer har andre aktører gjort seg?
  • Hvilken teknologisk utvikling har skjedd den siste tiden?

Framtidskraft og verdiskaping

I all usikkerhet i disse koronatider er det i hvert fall en ting som er sikkert: Framtiden går på enda mer strøm fra fornybar produksjon. Det er den vi som næring skal produsere ved å tenke langsiktig, ta i bruk ny teknologi og kompetanse, og balansere hensynet til miljø og natur med gode løsninger for kraftproduksjon. Det er det framtidskraft i!

Framtidskraft som skal skape nye arbeidsplasser, verdiskaping og en grønnere verden. Det er derfor spennende at det er akkurat Hydro Energi som er hovedpartner for PTK i år. Hydro har mer enn 100 års erfaring innen vannkraft, og energi spiller en viktig rolle i Hydros verdikjede. Ca. 50 prosent av driftskostnadene for aluminiumsproduksjon er energirelatert. Derfor er det avgjørende å bruke energikilder som gir et lite karbonavtrykk. Hydro er i dag bærekraftsleder globalt i industrien, med en strategisk ambisjon om å skape verdier – for alle interessenter.

Bli med på digital PTK, få høre spennende og nyttige foredrag fra en samlet næring, og treff likesinnede kolleger fra hele landet – rett på hjemmekontoret på din helt egen skjem!
Årets bonus: Du kan få med deg alle delsesjonene! Opptakene blir liggende tilgjengelige for påmeldte deltakere en stund etter PTK.

Hvem er PTK for?
  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdragsteknikk, elektro, maskin og digitalisering.
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell, fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere.
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU
  • Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen.