Program

Onsdag 15. september

09:00 - 10:00
Registering
10:00 - 10:50
Sesjon 1 Elektrifisering krever samhandling-innovasjonstakten må økes
 • Velkommen og praktisk informasjon, innledning.
  • Kristin Lind

   Direktør Nett og Kraftsystem, Energi Norge

 • Hva er det oveordnede bildet med hensyn til bransjens aktiviteter for innovasjon?
  • Jun Elin Wiik

   Senterdirektør, The Norwegian Smartgrid Centre

 • Hvilke områder for systeminnovasjon er viktigst nå?
  • Sig Simonsen

   Avd.leder Lede

 • Dynamisk regulering for systeminnovasjon-våre virkemidler
  • Roar Amundsveen

   Fung. seksjonssjef RME

 • Deling av data for systeminnovasjon - hva gjøres i DIGIN?
  • Jon Andreas Pretorius

   CIO, Elvia

 • Paneldebatt med foredragsholdere

  Kreves nye virkemidler for mer samhandling og innovasjon?

 • Pause 30 minutter
11:20 - 12:40
Sesjon 2 Markedsbasert fleksibilitet - mulighetene og barrierene
Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
 • Innledning konferansier
  • Kristin H. Lind
 • Ulike virkemidler for ulike nettutfordringer - kartlegging av utfordringer
  • Kristine Fiksen

   Partner,
   Thema Consulting

 • Regulatoriske prinsipper og forutsetninger for markedsbasert fleksibilitet
  • Jørgen Tjersland

   Reguleringsmyndigheten for energi

 • Hvordan stiller nettselskapene seg til utnyttelse av markedsbasert fleksibilitet?
  • Vivi Mathiesen

   Ansv. for undersøkelse av Energi Norge og FME Cineldi

 • Digitale markedsbaserte løsninger for fleksibilitet

  * Markedsplattform for fleksibilitet
  * Aggregator-løsning for anmelding og aktivering
  * Regulerkraftmarkedet med nye muligheter?

  • Hallstein Hagen

   Seniorkonsulent NODES

  • Pål-Christian Olsen

   Fung. daglig leder Enfo

  • Anne Sofie Ravndal Risnes

   Avdelingsleder Systemutvikling, Statnett

 • Paneldebatt med foredragsholdere

  Kan markedet løse alle behov og hva skal til for å inkludere markedsbasert fleksibilitet i nettplanlegging og -drift?

 • 12:40 - 14:00
  Lunsjpause med besøk i utstilling
14:00 - 15:00
Sesjon 3 Nettintegrert fleksibilitet - når usikkerheten blir for stor?
Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
 • Innledning av ordstyrer
  • Kristin H. Lind

   Direktør , Energi Norge

 • Demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger

  Storskala demonstrasjon av nettintegrerte fleksibilitetsløsninger
  * Introduksjon til IDE-prosjektet
  * Erfaringer med batterier som spenningsstøtte
  * Blå batterier

  • Christina Wolan

   Innovasjonsleder, The Norwegian Smartgrid Centre

  • Jon Arnesen

   Overing. Tensio TN

  • Kim Arild Tandberg

   Salgssjef OSO Energy

 • Teknologien finnes og flere nettselskap har testet den i flere år - på tide å operasjonalisere?

  Sofasamtale

 • 15:00 - 15:30
  Pause - 30 minutter
15:30 - 16:15
Sesjon 4 Planlegging av aktive nett - metoden må endres
Kristin H Lind, Direktør , Energi Norge
 • Innledning konferansier
  • Kristin H Lind

   Direktør , Energi Norge

 • Rammeverk for nettplanlegging med aktive tiltak
  • Iver B. Sperstad

   Forsker,
   SINTEF Energi

 • Hva er metode- og verktøybehovene og når kan de tas i bruk?
  • Ellen Strøm Juliussen

   Avd.leder , Lede

  • Marte Neslow

   Nettplanlegger

 • Datadrevet nettplanlegging og drift- hvordan vil dette kunne oppleves?
  • Ola Hendseth

   Head of Program Management Volue

 • Paneldebatt med foredragsholdere

  Hvordan tette gapet mellom behovene og tilgjengelige løsninger for nettplanlegging og tilknytningsplanlegging?

   

 • Oppsummering av dagen og vel møtt i morgen

  Husk middag fra kl: 19:00. 

19:00
Middag

Torsdag 16. september

09:00 - 09:50
Sesjon 5 Integrerte energisystemer og lokale energisamfunn
Ordstyrer: Jun Elin Wiik, Senterleder The Norwegian Smartgrid Centre
 • Innledning konferansier og påminnelse praktisk info
  • Jun Elin Wiik
 • Et samfunnsvitenskapelig blikk på Norsk smartgridinnovasjon
  • Tomas Moe Skjølsvold

   Prof. NTNU

 • Boligfeltet Verksbyen i Fredrikstad - tilknytningsprosessen og rammene utfordres
  • Ruben Hansen

   Konsernleder Arca Nova Gruppen

 • Smart Senja - hva er nytten i forhold til nettforsterkning?
  • Julien Moisan

   Prosjektleder Smart Senja Arva

 • Sofasamtale

  Sofasamtale

 • 09:50 - 10:20
  Pause 30 minutter, med besøk hos utstillere
10:20 - 12:35
Sesjon 6 Digitalisering - dataanalyser eller teknologi som driver?
Ordstyrer: Jun Elin Wiik, Senterleder The Norwegian Smartgrid Centre
 • Innledning konferansier
  • Jun Elin Wiik
 • Det datadrevne nettselskapet - hva er det og nytten av det?
  • Per-Oddvar Osland

   Avdelingsleder Analytics AE Nett

 • 5G, IoT og Edge Computing - er dette teknologier for oss?
  • Per Erik Nordbø

   Prosjektleder Smartgrid BKK Nett

 • Smart estimering av systemtilstand - erstatter det behovet for sensorer og kommunikasjon?
  • Morten Hovd

   Prof. NTNU

 • Kort innledning om bolken innen vedlikeholdskjeden
 • Kunstig intelligens i nettforvaltningen - reell nytteverdi eller urealistisk hype?
  • Knut Johansen

   Adm. dir. eSmart Systems

 • Digitalisering av tilstandsovervåking når ikke alt kan observeres
  • Jørn Foros

   Forsker, SINTEF Energi

 • Pause 30 minutter, med besøk hos utstillere
 • Kort innledning om bolken IKT-sikkerhet
 • Kompetanse på IKT-sikkerhet - hva er status i bransjen?
  • Janne Hagen

   Spesialrådgiver NVE

 • Digitalisering medfører endret risikobilde – hvordan bør sikkerheten håndteres?
  • Inger Anne Tøndel

   Seniorforsker SINTEF Digital

 • Samhandling viktig for IKT-sikkerheten - en IKT-hendelse eksemplifiserer
  • Otto Andreas Rustand

   Avdelingsleder Systemdrift Glitre Energi Nett

 • Paneldebatt

  Skal cybersikkerhet trumfe mulighet for nyttige skybaserte tjenester?

   

 • 12:35 - 12:50
  Pause, 15 minutter, med besøk hos utstillere
12:50 - 13:30
Sesjon 7 Innovasjonsprisen
 • Innovasjonsprisen

  Utdeling av bronse, sølv og gull. 

 • Avslutning med lunsj