Vinterkonferansen 2021

9. mars, digitalt arrangement

Innhold

VM i fornybar energi

 • 9. mar 2021, Kl. 09:00–12:00
 • Digitalt

Program

09:00 - 10:00
Sesjon 1: På vei mot VM-gull
Er Norge i VM-form? Hvordan går det med elektrifiseringen? Vi får ferske tall fra Fornybarometeret 2021 og utfordrer statsråden på om den kommende stortingsmelding om energiressurser setter tilstrekkelig fart på omstillingen. Blåser vindkraften på sjøen? EUs Green Deal strammer grepet om utslipp og bærekraft, vi får løypemeldinger fra Brussel om de oppdaterte klimamålene.
 • Velkommen til Vinterkonferansen
  • Finn Bjørn Ruyter

   Konsernsjef Hafslund E-CO
   Styreleder Energi Norge

 • Er vannkraftlandet Norge i VM-form? Fornybarometeret 2021
  • Knut Kroepelien

   Administrerende direktør 
   Energi Norge
    

 • Verdiskaping fra norske energiressurser - regjeringens ønsker fra næringen i den kommende stortingsmeldingen
  • Tina Bru

   Olje- og energiminister

 • Elektrifisering som eksportindustri
  • Ole Erik Almlid

   Administrerende direktør
   NHO

 • Grønn ammoniakk for utslippskutt
  • Svein Tore Holsether

   Konsernsjef
   Yara

 • Fra oljegigant til nullutslippsvisjon
  • Pål Eitrheim

   Konserndirektør
   Equinor 

 • Valg 2021 – hvilket regjeringsalternativ byr på den mest offensive klima- og fornybarpolitikken?
  • Politisk debatt
  • Sveinung Rotevatn 

   Klima og miljøminister 

  • Anne Beathe Tvinnereim

   2.nestleder, Senterpartiet

 • European green transition and energy system integration
  • Ms Catharina Sikow-Magny

   Director DG ENER, Brussel  

 • Hvordan sikrer vi like spilleregler i den europeiske fornybarligaen?
  • Kristian Ruby

   Generalsekretær
   Eurelectric

 • Pause
10:15 - 11:00
Sesjon 2: Skadefritt og bærekraftig landslag
I kappløpet om medalje må ikke personell, utstyr og natur bli skadelidende. HMS-tallene går riktig vei, men er vi gode nok? Bærekraftsmål og taksonomi utfordrer vannkraften, hvordan jobber næringen selv for å redusere miljøfotavtrykket? Elektrifiseringen gjør oss stadig mer avhengige av kraftnettet, men hvordan er egentlig datasikkerheten i de tusen hjemmekontor?
 • Ny HMS-strategi og presentasjon av årets HMS-statistikk

   

   

  • Finn Bjørn Ruyter

   Styreleder
   Energi Norge

 • Tiltak som virker: Slik jobber næringen for å bli best på HMS
  • Rikke Flogstad

   HMSK-sjef
   Skagerak Energi

 • 500 dager uten skadefravær
  • Stein-Olav Lervik

   Direktør sikkerhet og bærekraft
   Omexom

 • På vei for å bli bærekraftig og klimanøytral
  • Asko
 • Næringen må feie for egen dør – slik jobber vi med bærekraft
  • Eivind Heløe

   Direktør, Fornybar og miljø
   Energi Norge

 • Samtale om bærekraft i fornybarnæringen
  • Ingrid von Streng Velken

   Innovasjonsdirektør, BKK 

  • Stein-Gunnar Bondevik

   Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Troms Kraft

 • Cybertrusselen i kraftsystemet - og på hjemmekontoret
  • Bente Hoff

   Avdelingsdirektør Nasjonalt cybersikkerhetssenter
   NSM
    

  • Jon Andreas Pretorius

   IT-direktør, Elvia

 • Pause
11:00 - 12:00
Sesjon 3: Samspillet på fornybarbanen
Sammen er vi sterke – optimalisering av kraftsystemet og samspill mellom energibærere har et enormt verdiskapingspotensial. Hvordan bygger vi lagånd i fornybarnæringen for å hente fram det lille ekstra? Og hvordan får vi sluttkunden ned fra tribunen og ut på banen som aktiv medspiller?
 • Hvordan bidrar NVE til å sikre kraftbalansen?
  • Kjetil Lund

   Vassdrags- og energidirektør 
   NVE

 • Debatt: Strømkundens rolle i elektrifiseringen

  Debattleder: Bendik Solum Whist, myndighetskontakt Energi Norge 

  • Trond Rønningen

   Direktør, Forbrukertilsynet

  • Jan Vidar Thoresen

   Administrerende direktør, Glitre Energi Strøm

 • Hvordan møter Statnett elektrifiseringen?
  • Hilde Tonne

   Påtroppende konsernsjef
   Statnett

 • Energisamspill og fjernvarme for avlasting av kraftnettet
  • Film Tafjord Kraft
 • Hydrogen for utslippskutt og elektrifisering
  • Birgitte Ringstad Vartdal

   Konserndirektør
   Statkraft

 • Innovasjon for optimalisering av kraftsystemet
  • Trond Straume

   Administrerende direktør
   Volue

 • Hvordan stimulerer virkemiddelapparatet til grønn, elektrisk verdiskaping?
  • Mari Sundli Tveit

   Administrerende direktør 
   Forskningsrådet 

  • Fridtjof Fossum Unander

   Områdedirektør, Forskningsrådet

  • Ingelin Drøpping

   Divisjonsdirektør, Innovasjon Norge

 • Avslutning
  • Knut Kroepelien

   Administrerende direktør
   Energi Norge