Vinterkonferansen 2021

9. mars, digitalt arrangement

Innhold

VM i fornybar energi - hvis du ikke deltar, kan du heller ikke vinne!

Norge har de beste forutsetninger for å bli verdens første fornybare samfunn, men konkurransen hardner til. Hvordan skal Norge utnytte sine fornybare energiressurser og kompetanse innen elektrifisering på en måte som både bidrar til utslippskutt og skaper nye, lønnsomme arbeidsplasser i et eksportrettet marked?  

Vi skal bli både fornybare og fullelektriske, men utslippskuttene kommer ikke av seg selv. Både vindkraftutbygging og utvekslingskabler møter motstand. Hvordan sikrer vi tilstrekkelig kraftproduksjon og kapasitet til utslippskutt og nye elektriske verdikjeder?  

Koronapandemien har endret hverdagen, handlingsmønster og investeringer. Kan stimuleringspakkene sette fart på den grønne omstillingen? EU legger store ambisjoner i Green New Deal, Tyskland faser ut kull og bruker milliarder på hydrogen og havvind. Her hjemme er det store forventninger til ny stortingsmelding om energiressurser. Er det klima- og energidebatt som vil prege valgåret 2021?  

Vinterkonferansen adresserer de store trendene i europeisk energiomstilling, krafthandelens betydning for innfasing av mer fornybar energi og hvilken rolle Norge kan spille i våre nærområder. Velkommen til en formiddag med energipolitisk dialog!