Fra marked til turbin

 • 2. feb 2022Kl. 09:00–16:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.600,- Andre: 5.600,-
 • Påmeldingsfrist 2. feb 2022

Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

Fornybar energi

Foto: Camilla Granheim

Kurset vil gi deltakerne en bedre forståelse av balansemarkedene og følgende problemstillinger: 

 • Hvordan påvirker de forskjellige markedene driften av vannkraftaggregater i det norske kraftsystemet?
 • Hvordan kan kraftselskapene møte Statnetts krav og hvilke muligheter byr balansemarkedene på?
 • Hvilke egenskaper har forskjellige anleggstyper, og hvilke krav stilles til turbinregulator?
Hva får du kunnskap om?
 • Intro til kraftmarkedet
 • Balanse
 • Markedsprodukter 
 • Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet 
 • Hvordan kan kraftselskapene møte Statnetts krav og hvilke muligheter byr balansemarkedene på
 • Vannveisdynamikk 
 • Egenskaper ved forskjellige anleggstyper 
 • Elektronisk turbinregulator
Hvem er det for?

Alle i kraftbransjen som ønsker å få en bedre oversikt over hvordan balansemarkedene fungerer, og hvordan dette påvirker kraftselskapenes muligheter og begrensninger, samt hvilke tekniske krav og begrensninger som finnes.

Kurset arrangeres i samarbeid med Statnett, E-CO, Hymatek Controls og Norconsult.

Program

Onsdag 2. februar
Digitalt på Teams
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 09:55
  Frekvensregulering i et nordisk perspektiv

  Intro til kraftmarkedet.

  • Hvordan prognostiseres behov/etterspørsel?
  • Hva (Pg/Pl), og hvor (NO, DK, SE, FI)?
  • Markedsprodukter.
  • Hvilke produkter leveres innen ulike tidsperspektiv (FCR, aFRR/mFRR)?

   

  • Tba
   Statnett SF
 • 09:55 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 11:00
  Utvikling av nye krav og markedsvilkår
  • Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet (NVF 2020) erstatter FIKS 2012
  • Utvikling av nye markedsvilkår for frekvensreserver
  • Hvilke muligheter gir endringene for kraftprodusenter?
  • Tba
   Statnett SF
 • 11:00 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 12:00
  Kraftmarkedets muligheter og begrensninger sett fra kraftselskapets side
  • Reservenes virkemåte opp mot turbin.
  • Begrensninger i dagens markeder.
  • Forventninger til muligheter som følge av utvikling av nye markedsløsninger.
  • Torunn Engen Røse
   Hafslund / E-CO
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Vannveien

  Vannveien reagerer på all regulering i en turbin, og beregning av vannveisdynamikk kan være komplisert. Våland beskriver overordnet fenomenene man vil finne i vannveien, deriblant forskjellen mellom raske og trege trykksvingninger. Han vil vise simuleringsresultater som eksempler på hvordan en vannvei kan oppføre seg ved forskjellige endringer i systemet

  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 13:30 - 14:30
  Egenskaper ved forskjellige anleggstyper

  Type anlegg (Pelton, Francis, Kaplan) - tekniske muligheter,
  tekniske krav og markedskrav.

  • Terje Ellefsrød
   Norconsult AS
 • 14:30 - 14:50
  Pause
 • 14:50 - 15:50
  Elektronisk turbinregulator
  • Funksjoner  i tubinregulator for deltakelse i FCR, FRR, RK.
  • Implementering av nye FCR-krav.
  • Krav til tilhørende systemer; kontrollanlegg, kommunikasjon, oljetrykksanlegg

   

  • Truls Edvardsen Aarønes
   Hymatec Controls AS
 • 15:50 - 16:00
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Deltakeravgift
Pris for deltakelse er fritatt mva. Bevertningskostnaden er inkludert i deltakeravgiften og faktureres med mva.  

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 8. - 9. februar 2022,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

 2. Regionmøte Midt 2022

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.

 3. Regionmøte Nord

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.