VTF-dagene 2022

 • 11. jan 2022til 12. jan 2022
 • Digitalt
 • Medlem: 4600,- + mva Andre: 5600,- + mva
 • Påmeldingsfrist 10. jan 2022

Vassdragsteknisk forum (VTF) er et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet for dammer og andre vassdragsanlegg.

The water flow pass the weir from upper level to lower level.

I år har vi valgt å slå sammen det som tidligere var VTF Temadag og Vintermøte til arrangementet VTF Dagene.

Hva er nytt av instrumentering og overvåking av dammer og andre vassdragsanlegg? Og hvordan håndterer vi alle data som samles inn? Dette er hovedfokus for den første  av VTF dagene. Vi får nyheter fra både inn- og utland.

Håndtering av store flommer, hvilke minimumskrav vi skal ha for internkontroll og litt ekstra for dameiere med små anlegg i høye konsekvensklasser er noe av det vi kan by på den andre dagen.

Hva får du kunnskap om?
 • Den omfattende instrumenteringen som er på Statkraft dam Moglice i Albania.
 • Poretrykksmålinger som utføres ved TrønderEnergis dam Vasslivatn.
 • Rødbergdammen hvelvdam er instrumentert betydelig opp de siste årene. Hvilken informasjon har dette gitt dameieren og har de fått seg noen overraskelser?
 • Hvilke modeller er best egnet for beregninger av kapasitet for lukka flomløp?
 • Kan en tilsvarende flomhendelsen som skjedde i mellom-Europa i sommer skje i Norge
 • Hvem blir den utkårede som får hedersprisen Damkrona for 2021?

Songadammen, dam Finnflot og dam Skjerkevatn har alle noe til felles: De er tildelt hedersprisen Damkrona. Hvem blir vinner av prisen for 2021? Vi får prisutdeling og en presentasjon av prosjektet.

Hvem er det for?

VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold. 

Dag 1
 • 09:00 - 09:10
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 09:40
  Måledata for dammer - hvor står vi i dag?
  • Thore Tøraasen
   Norconsult
 • 09:40 - 11:10
  Pålitelige måleverdier med satelittdata
  • Frano Cetinic
   EdInsights
 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  TBA
  • TBA
 • 11:00 - 11:30
  TBA
  • TBA
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Instrumentation on dam Moglice, Albania
  • Guy Mason
   Statkraft
 • 13:15 - 13:45
  Poretrykksmåling på dam Vasslivatn
  • TBA
   TrønderEnergi
 • 13:45 - 14:05
  Pause
 • 14:05 - 14:30
  Måling av plastring på oppstrøms fyllingsdam
  • Øyvind Lier
   Norconsult
 • 14:30 - 14:55
  Deformasjonsverdier basert på BIM og dronescan
  • Andreas Fløystad
   Sweco
 • 14:55 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:40
  Hvordan står det til med Rødbergdammen?
  • Tone Gulliksen Øy
   Statkraft Energi
 • 15:40 - 16:05
  TBA
  • TBA
 • 16:05 - 16:10
  Slutt for dagen
Dag 2
 • 09:00 - 09:10
  Åpning
  • Energi Norge
 • 09:10 - 09:30
  TBA
  • TBA
 • 09:40 - 10:10
  Hydraulisk modellering av lukka flomløp
  • Kristine Lilleeng Walløe
   Multiconsult
 • 10:40 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:10
  Kåring av Damkrona for 2021
  • Hilde Johnsborg
   Multiconsult
 • 11:10 - 11:40
  Presentasjon av vinneren
  • Prisvinner
 • 11:40 - 12:40
  Pause
 • 12:40 - 13:10
  Minimumskrav til IK vassdrag – hva er godt nok.
  • Rune Engesæter
   NVE
 • 13:10 - 13:40
  Utfordringer med forvaltning av murdammer
  • Ganesh H R Ravindra
   Trondheim kommune
 • 13:40 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:30
  TBA
  • TBA
 • 14:30 - 15:00
  TBA
  • TBA
 • 15:00 - 15:20
  Pause
 • 15:20 - 16:05
  Hvordan skape ny giv i bransjen?!
  • Leif Lia med studenter
   NTNU++
 • 16:05 - 16:15
  Diskusjon
 • 16:15 - 16:15
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglig Ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 15. desember 2021,

  Digitalt

  KOLEMO 3.2

  Bruk av gode kontraktstandarder er basis for et vellykket anskaffelsesprosjekt. Nå er den reviderte KOLEMO 3.2 publisert.

 2. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 3. Regionmøte Midt 2022

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.