Veileder til Maskinforskriften 2022

 • 15. mar 2022Kl. 09:00–14:20
 • Digital
 • Medlem: 4.600 + mva Andre: 5.600 + mva
 • Påmeldingsfrist 14. mar 2022

Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

Turbin hos Eidsiva

Maskinforskriften skal medvirke til at maskiner som tas i bruk har minst mulig risiko for å volde skade på operatør eller andre som befinner seg i nærheten. Det er ingen tvil om at Maskinforskriften gjelder for elektromekanisk utstyr av vannkraftverk, men det har vært stilt spørsmål med hva som er en hensiktsmessig fortolkning av forskriften for slikt utstyr. Med mange anskaffelser ved oppgraderinger og rehabilitering i bransjen er det viktig å ha kunnskap om hvilke krav kraftbransjen må forholde seg til.
Energi Norge har tidligere utgitt en Veileder som gir en praktisk fortolkning av maskinforskriften, tilpasset vanlige kontraktsforhold i norske vannkraftverk. I 2017 lanserte Energi Norge en utvidet versjon av veilederen der vi også har gått inn på fortolkning av elektrodelen av komponentene. Spesielt fortolkning av hva som gjelder for kontrollanlegg har vært viktig å få belyst.
Veilederen gir konkrete råd og tips både for bestiller av utstyr og til leverandørene. Risikovurdering i forhold til maskinforskriften er et sentralt element i veien til CE-merking av en maskin.

Hva får du kunnskap om?
 • Maskinforskriften og innføring i fortolkning av 2017-versjonen av veilederen
 • Hvilken dokumentasjon skal foreligge når
 • Når bør risikovurdering foreligge og hvor omfattende må den være
 • Gjennomgang av relevante case fra bransjen
Hvem er det for?

Maskinteknisk ansvarlig og andre med ansvar for tilsyn med maskinteknisk utstyr. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

NB! Energi Norge har ledet arbeidet med veileder for Maskinforskriften som skal bidra til riktig tolkning av lovverket, som skal sørge for optimal sikkerhet for utstyr, personer tilknyttet anleggene og deres omgivelser. Ved påmelding til dette kurset får du 50% avslag på veilederen som publiseres i tilknytning til dette arrangementet.

Program

15. mars 2021
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 10:10
  Maskinforskriften for vannkraftutstyr - kort gjennomgang av veilederen
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:10 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 11:25
  Prosess frem mot samsvarserklæring. - Trinnvis gjennomgang med praktiske eksempler. Forarbeid, arbeid på kraftverket, og etterarbeid.
  • Johnny Drange
   Trygg Maskin
 • 11:25 - 12:00
  Elektroteknisk utstyr - hvordan tolkes forskriften her?
  • Halvard Bjørndal
   Norconsult
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:10
  Elsikkerhetsforskriftene - hva gjelder når? FEU - FEF- FEK - FSE
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 13:10 - 14:10
  Gruppediskusjon: Konkrete problemstillinger Sira-Kvina opplever nå
 • 14:10 - 14:20
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 2. februar 2022,

  Digitalt

  Fra marked til turbin

  Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

 3. 8. - 9. februar 2022,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.