Erstatningsrett for nettselskap

 • 7. mar 2022Kl. 09.00–11.30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.600,- + mva Andre: 3.300,- + mva
 • Påmeldingsfrist Fredag 4. mars

Feil og avbrudd i nettet kan påføre kundene økonomiske tap i form av skader på elektrisk utstyr. Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?


Dette webinaret gir deg en oppdatert og grundig innføring i erstatningsrett for nettselskap og praktisering av erstatningsregler.

Fokus er rettet mot behandling av erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap.

Hva får du kunnskap om:

 • Hva har kunden krav på
 • Eksempler fra domstolene og gjennomgang av Biri-saken
 • Hvordan avgrense kundekrav
 • Erstatningsreglene i Standard nettleieavtale, for både forbruker- og næringskunder
 • Praktisk anvendelse av disse reglene på erstatnings- og regresskrav
 • Varslingsbestemmelser i standard nettleieavtale og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven

 Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere som arbeider med erstatningskrav fra kunder og regresskrav fra forsikringsselskaper, samt personell som har ansvar for interne rutiner for håndtering av skadehendelser.

Foredragsholdere fra:
Haavind
Haavind
Wikborg Rein
Wikborg Rein
Program
Erstatningsrett for nettselskap
 • 09.00 - 09.40
  Grunnvilkårene for nettselskapenes erstatningsansvar
  • Alminnelige vilkår for erstatningsansvar
  • Ansvarsgrunnlag – avtalte krav, lovkrav og alminnelige erstatningsregler, herunder om krav til ytelsen som leveres
  • Krav om årsakssammenheng
  • Tap – skillet mellom direkte tap og indirekte tap
  • Varsling/ reklamasjon
  • Wikborg Rein
 • 09.40 - 10.20
  Nettselskapenes erstatningsansvar overfor forbrukskunder
  • Ansvar etter nettselskapenes standardkontrakt for forbrukerkunder
  • Ansvar etter forbrukerkjøpsloven
  • Gjennomgang av dommen i Biri-saken
  • Haavind
 • 10.20 - 10.35
  Pause
 • 10.35 - 10.55
  Nettselskapenes erstatningsansvar overfor næringskunder
  • Avtalte krav, med henblikk til ulike standardkontrakter for næringskunder
  • Lovbestemmelser om direktekompensasjon
  • Wikborg Rein
 • 10.55 - 11.15
  Praktisk håndtering av erstatningskrav
  • Vurdere henvendelse fra kunden
  • Vurdere situasjonen og påstått tap
  • Dokumentasjon
  • Om de forskjellige tvisteløsningsorganene og deres prosedyrer (Elklagenemnda, NVE-RME, Energiklagenemnda, domstoler m.v)
  • Haavind
 • 11.15 - 11.30
  Oppsummering og avsluttende spørsmål
  • Wikborg Rein og Haavind

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.