Fagopplæringskonferansen

  • 15. feb 2022til 16. feb 2022
  • Thon Hotel Opera Oslo
  • NOK 3.100,- + mva
  • Påmeldingsfrist 15. januar 2022

Energi Norges Fagopplæringskonferanse - Fagarbeideren bygger det grønne skifte.

#005

Fagopplæringskonferansen Foto: Shutterstock

Alle snakker om Det grønne skiftet, men hvem har kompetansen som skal til?

En ting er sikkert og det er at elkraftfaglig kompetanse er avgjørende framover. 

Hensikten med fagopplæringskonferansen er å samle bransjen til dialog og erfaringsdeling. Det blir en faglig og sosial samling der hensikten er å treffe alle som er opptatt av å utvikle Norge videre, da gjennom fagutdanning og kompetanse for det grønne skiftet.

Hva får du kunnskap om? 

  • Elektrifisering av havner, industri og transport
  • Havvind – det nye offshore eventyret!
  • Lokal produksjon av sol og lagring av energi gjennom batterier.
  • Alt dette krever oppdatert og god kompetanse. Derfor er livslang læring og nye fagplaner avgjørende for det grønne skiftet.
  • Jenter – vi vil ha dere med på laget! Montørjentene og kraftkvinnene inspirerer bedriftene til å tenke nytt og helhetlig for å rekruttere jentene.

Hvem er det for?

Faglig ansvarlig for lærlinger, instruktører, prøvenemnder, tillitsvalgte, fagarbeidere, ledere, organisasjonsutviklere og ansatte i HR.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger