Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

 • 8. feb 2022til 9. feb 2022
 • Digitalt
 • Medlem: 5.600 + mva. Andre: 6.600 + mva
 • Påmeldingsfrist 8. feb 2022

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil. Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset er rettet mot energi-, industri-, olje og gass- samt konsulentselskaper og gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

Kurset arrangeres i samarbeid med Hitachi Energy Norway AS

Hva får du kunnskap om?
 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?
 • Personer i kraft-, nett-, industri- og konsulentselskaper som jobber med drift og vedlikehold av transformatorer
 • Personer i energibransjen som ønsker å lære mer om drift og vedlikehold av transformatorer
 • Personer i kraft-, nett-, industri- og konsulentselskaper som ønsker å lære mer om drift og vedlikehold av transformatorer
 • Alle som jobber med drift og vedlikehold av transformatorer i energisektoren, industrien eller innen olje og gass.
Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til arrangementet er personlig. Lenke til digital plattform skal ikke deles med andre. Ser man sendingen sammen med kollegaer på en storskjerm må alle deltakere registreres. Ved å delta på dette digitale arrangementet godtar du at det blir gjort opptak som distribueres til deltakere i etterkant. 

Program

Tirsdag 8. februar 2022
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09.05 - 09.30
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Astri Gillund
   NVE
 • 09.30 - 10.30
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 10.30 - 10.45
  Pause
 • 10.45 - 11.40
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 11.40 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.15
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett
 • 13.15 - 13.30
  Pause
 • 13.30 - 14.10
  Transformatorolje, praktisk prøvetaking og tolkning av resultater
  • Tove Nicolaysen
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14.10 - 14.25
  Pause
 • 14.25 - 14.50
  Film med omvisning fra fabrikken
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14.50 - 14.50
  Slutt for dagen
Onsdag 9. februar 2022
 • 08.30 - 09.10
  Eksempel på havarier og feil
  • Stein Ødegaard
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 09.10 - 09.25
  Pause
 • 09.25 - 10.05
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 10.05 - 10.45
  Kort om tilstandskontroll og håndbøkene. Brukergruppen.
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 12.00
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 12.00 - 12.45
  Lunsj
 • 12.45 - 13.25
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 13.25 - 13.55
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   Hitachi ABB Power Grids
 • 13.55 - 14.40
  Typiske feil
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14.40 - 14.55
  Pause
 • 14.55 - 15.40
  Håndtering av havarier og nedetid
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 15.40 - 15.45
  Avslutning og vel hjem
Du møter blant andre disse:
 • Trond Magne Ohnstad
 • Spesialrådgiver, Statnett SF

Trond jobber som Spesialrådgiver for stasjonsanlegg i Statnett, og har bakgrunn som Elkraft ingeniør. Han har lang erfaring med høyspenningsanlegg og apparater.

Vi gleder oss til å høre han snakke om "Hva opplever transformatorene som står i nettet".

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

 • 395691 (slettet i Personguiden)

Relaterte arrangement

 1. 13. - 14. september 2022,

  Thon Hotel Lofoten

  Vassdragsteknisk forum - region nord

  Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Dag 2 inviterer vi til befaring til Leirosen Kraftstasjon sentralt i Svolvær. Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

 2. 19. - 23. september 2022,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2022

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 3. 20. - 21. september 2022,

  Rødungstøl Høyfjellshotell

  Vassdragsteknisk forum - region sør-øst

  Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Dag 2 inviterer vi til befaring til dammene ved Rødungstølen. Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.