Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

 • 8. feb 2022til 9. feb 2022
 • Digitalt
 • Medlem: 5.600 + mva. Andre: 6.600 + mva
 • Påmeldingsfrist 8. feb 2022

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

Strømnett

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil. Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset arrangeres i samarbeid med Hitachi Energy Norway AS

Hva får du kunnskap om?
 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?

Personer i kraft- og nettselskap som jobber med drift og vedlikehold av krafttransformatorer.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til arrangementet er personlig. Lenke til digital plattform skal ikke deles med andre. Ser man sendingen sammen med kollegaer på en storskjerm må alle deltakere registreres. Ved å delta på dette digitale arrangementet godtar du at det blir gjort opptak som distribueres til deltakere i etterkant. 

Program

Tirsdag 8. februar 2022
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 09:30
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Astri Gillund
   NVE
 • 09:30 - 10:30
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:40
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 11:40 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:10
  Transformatorolje, praktisk prøvetaking og tolkning av resultater
  • Tove Nicolaysen
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14:10 - 14:25
  Pause
 • 14:25 - 14:50
  Film med omvisning fra fabrikken
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14:50 - 14:50
  Slutt for dagen
Onsdag 9. februar 2022
 • 08:30 - 09:10
  Eksempel på havarier og feil
  • Stein Ødegaard
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 09:10 - 09:25
  Pause
 • 09:25 - 10:05
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 10:05 - 10:45
  Kort om tilstandskontroll og håndbøkene. Brukergruppen.
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:00
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 12:00 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:25
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 13:25 - 13:55
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   Hitachi ABB Power Grids
 • 13:55 - 14:40
  Typiske feil
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14:40 - 14:55
  Pause
 • 14:55 - 15:40
  Håndtering av havarier og nedetid
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 15:40 - 15:45
  Avslutning og vel hjem
Du møter blant andre disse:
 • Trond Magne Ohnstad
 • Spesialrådgiver, Statnett SF

Trond jobber som Spesialrådgiver for stasjonsanlegg i Statnett, og har bakgrunn som Elkraft ingeniør. Han har lang erfaring med høyspenningsanlegg og apparater.

Vi gleder oss til å høre han snakke om "Hva opplever transformatorene som står i nettet".

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 2. februar 2022,

  Digitalt

  Fra marked til turbin

  Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

 3. Regionmøte Midt 2022

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.