• 8. feb 2022Kl. 12.00–15.00
 • Digitalt
 • Ingen deltageravgift

Energi Norge og Distriktsenergi inviterer til felles energipolitisk regionmøte for Midt-Norge, 8. februar, kl. 12-15. Møtet blir digitalt (på Teams). Energi Norges regionmøter er en arena for dialog mellom fornybarnæringen, politiske beslutningstakere og øvrige interessenter i næringen. Hovedtema for årets regionmøte er rask og robust kraftsystemutvikling for grønn industrivekst i regionen. Hvordan kan vi produsere nok kraft regionalt og å få kraften frem dit den trengs, når den trengs? Vinterens strømpriser blir også et tema.

Dette blir et digitalt arrangement.

Program
 • 12.00 - 12.35
  Innledning / 360 grader
  • Knut Kroepelien
   Adm. dir., Energi Norge
 • 12.35 - 13.20
  Del 1: Vinterens strømpriser
 • 12.35 - 13.00
  Fungerer det deregulerte strømmarkedet etter hensikten og hva er alternativene?
  • Berit Tennbakk
   Partner, THEMA Consulting
 • 13.00 - 13.15
  Diskusjonsrunde
 • 13.15 - 13.20
  Pause
 • 13.20 - 15.00
  Del 2: Grønn industrivekst i Midt-Norge
 • 13.20 - 13.30
  Teknologiregion Midt-Norge: Grønne teknologi- og forretningsmuligheter
  • Ole Svendgård
   Klyngeleder, Renergy
 • 13.30 - 13.40
  Hva er bransjens rolle i å sikre nok produksjonsvekst for å møte kraftbehovet de neste 10-årene?
  • Ståle Gjersvold
   Konsernsjef, TrønderEnergi
 • 13.40 - 13.50
  Store forbruksplaner stiller nye krav til planprosessene for nettutvikling - erfaringer fra to pågående planprosesser i Møre og Romsdal
  • Runar Tandstad
   Divisjonssjef Nettforvalter, Mørenett AS
 • 13.50 - 14.00
  Hvordan sørge for at strømnettet klarer å levere på 2030-målene?
  • Trygve Kvernland
   Konsernsjef, Tensio
 • 14.00 - 14.10
  Strømnettutvalget: Løypemelding
  • Nils Kristian Nakstad
   Leder av Strømnettutvalget
 • 14.10 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 14.55
  Panelsamtale

  Et kraftsystem for grønn industrivekst - hva må til?

  • Frank Sve (Frp)
   Stortingsrepresentant
  • Marit Arnstad (Sp)
   Stortingsrepresentant
  • Mari Holm Lønseth (H)
   Stortingsrepresentant
  • Andre Skjelstad (V)
   Stortingsrepresentant
 • 14.50 - 15.00
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien

Digital rådgiver

Praktiske opplysninger