• 9. feb 2022Kl. 12.00–15.00
 • Digitalt
 • Ingen deltageravgift

Energi Norge og Distriktsenergi inviterer til felles energipolitisk regionmøte for Nord-Norge, 9. februar, kl. 12-15. Møtet blir digitalt (på Teams). Energi Norges regionmøter er en arena for dialog mellom fornybarnæringen, politiske beslutningstakere og øvrige interessenter i næringen. Hovedtema for årets regionmøte er rask og robust kraftsystemutvikling for grønn industrivekst i regionen. Hvordan kan vi produsere nok kraft regionalt og å få kraften frem dit den trengs, når den trengs? Vinterens strømpriser blir også et tema.

Program
 • 12.00 - 12.35
  Innledning / 360 grader
  • Knut Kroepelien
   Adm. dir., Energi Norge
  • Knut Lockert
   Daglig leder, Distriktsenergi
 • 12.35 - 13.20
  Del 1: Vinterens strømpriser
 • 12.35 - 13.00
  Fungerer det deregulerte strømmarkedet etter hensikten og hva er alternativene?
  • Berit Tennbakk
   Partner, THEMA Consulting
 • 13.00 - 13.15
  Diskusjonsrunde
 • 13.15 - 13.20
  Pause
 • 13.20 - 15.00
  Del 2: Grønn industrivekst i Nord-Norge
 • 13.20 - 13.30
  Energiklyngen «Energi Nord: et nordnorsk initiativ for null utslipp, fornybar energi og verdiskaping i Nord-Norge
  • Kjell Giæver
   Styringsgruppeleder, Energi i Nord
 • 13.30 - 13.40
  Verdens største industrikappløp - batterifabrikken i Mo i Rana
  • Tom Einar Jensen
   Adm. dir., Freyr
 • 13.40 - 13.50
  Nord-Norge: fra overskuddsregion til underskuddsregion?
  • Stein-Gunnar Bondevik
   Direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Troms Kraft
 • 13.50 - 14.00
  Kraftproduksjon- og nettutbygging og samiske interesser
  • Lasse Eriksen Bjørn
   Prosjektleder i Arktis- og miljøavdelingen, Samerådet
 • 14.00 - 14.10
  Strømnettutvalget: Løypemelding
  • Nils Kristian Naksatd
   Leder av Strømnettutvalget
 • 14.10 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 14.55
  Panelsamtale

  Et kraftsystem for grønn industrivekst - hva må til?

  • Marianne S. Næss (Ap)
   Stortingsrepresentant
  • Bård Ludvig Thorheim (H)
   Stortingsrepresentant
  • Siv Mossleth (Sp)
   Stortingsrepresentant
 • 14.55 - 15.00
  Oppsummering
  • Knut Kroepelien
   Adm. dir., Energi Norge
  • Knut Lockert
   Daglig leder, Distriktsenergi

Digital rådgiver

Praktiske opplysninger