NVF 2022 - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet

Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) oppdateres i 2022. Vi tar en gjennomgang av begrunnelsene for funksjonskravene og hører med representanter fra berørte parter om deres vurdering av endringene.

high voltage post.High-voltage tower sky background.

Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF) er et vedlegg til retningslinjene for utøvelse av systemansvaret for fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet. Veilederen skal tydeliggjøre systemansvarliges tekniske funksjonskrav til anleggene, og veilede konsesjonærer om hvorfor kravene stilles og hvordan de kan overholdes. NVF revideres i 2022 i forbindelse med at nye forordninger fra EU er implementert i Norsk lov.

Veilederen utarbeides av Statnett med innspill fra en større referansegruppe satt sammen av sentrale aktører fra bransjen. Nå ønsker Statnett dialog og innspill fra hele bransjen, og inviterer derfor til 2 temadager i samarbeid med Energi Norge. Dialog er viktig i denne sammenheng og vår erfaring er at det fysiske formatet er best egnet for å oppnå det.

I 2021 arrangerte vi et webinar om NVF 2020. Dette var meget vellykket målt etter antall deltakere, og ga mange nyttige tilbakemeldinger til Statnett. I år tilpasser vi programmet med mer vektlegging på begrunnelser for kravene. Det vil være en dag som fokuserer på nettanlegg, og en dag med produksjonsanlegg. REN vil knytte trådene mellom deres arbeid og produkter for distribusjonsnett til driften av et mer komplekst kraftsystem.

Vi inviterer altså til 2 temadager (1 om Nettanlegg og 1 om Produksjonsanlegg).

Du kan få med deg begge temadagene til rabbatert pris 9.100 + mva for medlemmer og 11.400 + mva for andre!

Hva får du kunnskap om?
 • Endringer fra NVF2020
 • Begrunnelser for funksjonskrav
 • Bransjerepresentanters vurdering av
 • Reguleringsmyndigheten vil gi en status på hvor vi er i løypa med implementering av nettkodene i Norge
 • Dialog med Statnett og andre i bransjen
Hvem er det for?
 • Personer i nett- og produksjonsselskaper som jobber med tilknytning relatert til vann- og vindkraft
 • Konsulenter

Program

Onsdag 1. juni
 • 09.00 - 10.50
  Sesjon 1: Generelt om NVF
 • 09.00 - 09.10
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 09.10 - 09.25
  Funksjonalitet og fos § 14 vedtak - Fos § 14 prosess
  • Bakgrunn og behov for NVF
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 09.25 - 09.55
  Oppsummering fra forrige temadag, innspill og endringer.
  • Målinger og Meldinger
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 09.55 - 10.15
  Prosess med nasjonal implementering av tilknytningskodene. Hvor er vi i løypa?
  • Lars Varden
   RME
 • 10.15 - 10.30
  Spørsmål fra deltagerne, til Statnett
  • Moderator: Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 10.30 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 16.15
  Sesjon 2: Nettanlegg
 • 10.50 - 11.20
  RENs funksjonkrav knyttet til DSO-rolle
  • Magnus Johansson
   REN
  • Espen Masvik
   REN
 • 11.20 - 11.40
  Aktuelle endringer og videre arbeider for NVF 2023 og fremover
  • Krav til Målinger og Meldinger (NVF2022)
  • Fremdidig kobling til Europeiske tilknytningsforordninger (referanser)
  • Håvard Hansen
   Statnett SF
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 11.40 - 12.40
  Lunsj
 • 12.40 - 13.10
  Innlegg om Vern. Innføring i oppbygging og strukturering av krav NVF
  • Steinar Gjevre
   Statnett SF
 • 13.10 - 13.30
  Erfaringer med Digital Stasjon
  • Rannveig Løken
   Statnett SF
 • 13.30 - 13.50
  Pause
 • 13.50 - 14.50
  Krav til nettanlegg
  • Fleksibilitet, og eksempler på konsekvenser av mangel på fleksibilitet.
  • Begrunnelser for krav.
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 14.50 - 15.15
  Eksempel på prosess for fastsettelse av krav for fleksibilitet
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 15.15 - 15.35
  Pause
 • 15.35 - 15.55
  Syn på NVF2022 fra nettselskap
  • Hilmar Fredriksen
   Tensio
 • 15.55 - 16.15
  Vår erfaring med funksjonskravene som signifikant forbrukskunde
  • Tba
 • 16.15 - 16.15
  Slutt for dagen!
Torsdag 2. juni
 • 09.00 - 10.50
  Sesjon 3: Generelt om NVF
 • 09.00 - 09.10
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 09.10 - 09.25
  Funksjonalitet og fos § 14 vedtak - Fos § 14 prosess
  • Bakgrunn og behov for NVF
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 09.25 - 09.55
  Oppsummering fra forrige temadag, innspill og endringer.
  • Målinger og Meldinger
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 09.55 - 10.15
  Prosess med nasjonal implementering av tilknytningskodene.

  Hvor er vi i løypa?

  • Lars Varden
   RME
 • 10.15 - 10.30
  Spørsmål fra deltagerne, til Statnett
  • Moderator: Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 10.30 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 16.10
  Sesjon 4: Produksjonsanlegg
 • 10.50 - 11.30
  Deteksjon av separatdrift, regulatorfunksjon og parametersett
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.00
  Aktuelle endringer og videre arbeider for NVF 2023 og fremover
  • Krav til Målinger og Meldinger (NVF2022
  • Fremdidig kobling til Europeiske tilknytningsforordninger (referanser)
  • Håvard Hansen
   Statnett SF
  • Stein Petter Vagle
   Statnett SF
 • 13.00 - 13.30
  Kraftparker, AC og HVDC tilknyttet, aktuelle problemstillinger
  • Mari Holtet Eie
   Statnett SF
 • 13.30 - 13.50
  Pause
 • 13.50 - 14.20
  NVF 2022 sett fra leverandørsiden
  • Steinar Maalen
   Voith
 • 14.20 - 14.50
  Vindkraftutbygger sine erfaringer og utfordringer med NVF
  • Håvard Nordvik
   SFE Produksjon
  • Kasper Schultz Pedersen
   DanGrid
 • 14.50 - 15.10
  Pause
 • 15.10 - 15.40
  Tba
  • Tba
 • 15.40 - 16.10
  Tba
  • Tba
 • 16.10 - 16.10
  Avslutning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 19. mai 2022,

  Digitalt

  Samarbeid Statnett og nettselskap om nettutvikling gjennom områdeplaner, og informasjon rundt transmisjonsnettariff og flaskehalsinntekter

  I samarbeid med Distriktsenergi og Statnett inviterer Energi Norge til et felles webinar hvor vi får en gjennomgang av nettutvikling gjennom regionale områdeplaner.

 2. 30. mai - 3. juni 2022,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2022

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 3. 31. mai 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.