Hvordan få tilgang på kapital i det grønne markedet?

 • 24. aug 2022Kl. 09.00–12.00
 • Digitalt
 • Medlem: 2.600,- + mva Andre: 3.300,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Fremtidens private investeringer skal styres mot aktivitet som bidrar til at vi når klimamålene våre. Dette webinaret gir deg kunnskap om bærekraftig finans – et tema og hensyn man ikke kommer utenom.

Bærekraftig finans refererer til prosessen med å ta hensyn til miljø, sosiale aspekt og forretningsetikk (ESG) når investeringsbeslutninger tas i finanssektoren. Dette fører til mer langsiktige investeringer i bærekraftige økonomiske aktiviteter og prosjekter. ESG representerer en helhetlig tilnærming til bærekraft. 

Et finanssystem som støtter bærekraftig vekst og utvikling er et svært viktig virkemiddel for EU i målet om å nå sine forpliktelser i strategien for grønn vekst “Europas grønne giv” (European Green Deal). Målet er klimanøytralitet i EU innen 2050. Dette får store ringvirkninger på mange virksomhetsområder og for alle bedrifter som opererer i det indre markedet.  

Bli med på dette webinaret og få kunnskap om hva bærekraftig finans er og hvordan det påvirker bedrifter i fornybarnæringen.  

Les mer om bærekraftig finans på Europakommisjonen sine nettsider

Hva får du kunnskap om?
 • Hva er bærekraftig finans 
 • Det juridiske rammeverket 
 • Hvordan EUs arbeid med bærekraftig finans påvirker fornybarnæringen 
 • Hvordan gjør kraftmarkedsaktørene seg attraktive for bankene og investorene 
 • EUs standarder for grønne obligasjoner 
 • Hvordan vil bærekraftsrapportering endre seg i lys av EUs CSRD 
Hvem er det for?  

Dette webinaret er relevant for alle som jobber med finans, klimarapportering og bærekraft. Særlig i tilknytning til fornybarnæringen, men også generelt.  

Hvordan gjennomføres webinaret?

Alle våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Du melder deg enkelt på via påmeldingsskjema, og dagen før sendestart vil du motta en lenke til webinaret. Underveis i webinaret har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat.

Dersom oppsatt tidspunktet for webinaret ikke passer for deg, meld deg på - og vi sender deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Foredragsholdere
Program
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Tuva Kvåle
   Energi Norge AS
 • 09.05 - 09.35
  Hva er bærekraftig finans, og hva ønsker EU å oppnå?
  • Peter Gylling Kruse
   Ørsted
 • 09.35 - 09.50
  Introduksjon til det juridiske rammeverket
  • Elise Johansen
   Wikborg Rein
 • 09.50 - 09.55
  Spørsmål fra deltakere
 • 09.55 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 10.35
  EUs standarder for grønne obligasjoner
  • Harald Francke Lund
   CICERO shades of green
 • 10.35 - 10.55
  Hvordan vil bærekraftsrapportering endre seg i lys av EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?
  • Barbro Bruu
   PwC
 • 10.55 - 11.10
  Hvordan påvirker EUs arbeid med bærekraftig finans fornybarnæringen?
  • Hans-Christian Donjem
   Haavind
 • 11.10 - 11.20
  Pause
 • 11.20 - 11.35
  Finansiering av bærekraftige aktiviteter
  • Einar Kilde Evensen
   DnB
 • 11.35 - 11.50
  Perspektiv fra kraftmarkedsaktør - hvordan gjøre seg attraktiv?
  • Statkraft
 • 11.50 - 12.00
  Spørsmål fra deltakere og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre digitale webinarer kan du delta på fra hvor som helst (så lenge du har en PC eller en mobiltelefon tilgjengelig). Du trenger kun å melde deg på og dagen før webinaret vil du motta en link til arrangementet. Du har muligheten til delte i dialogen ved å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.