Instrumentering i vassdrag 2022

På temadagen 'Instrumentering i vassdrag' ønsker vi å dele problemstillinger og smarte løsninger for instrumentering i vassdrag. Temadagen vil ha en rød tråd i presentasjonene som omhandler nødvendigheten av å ha gode data .

#005

Snømåling på fjellet i Hallingdal. Foto: Hafslund Eco

Dette er et fora der vi kan få informasjon om og diskutere instrumentering i vassdrag på tvers av selskap. Vi håper at dette også kan gi bedre samarbeid og brobygging.

Denne gangen er gjennomgangstemaet nødvendigheten av å ha gode data. Dette gjelder hele verdikjeden fra sensor ute i magasinet eller HydMet stasjonen via et samband og til tolkning og håndtering av data'ene.

 Hva får du kunnskap om?
 • Instrumentering for dam
 • Korrigering av målte verdier
 • Hvordan sørge for bærekraftig instrumentering?
Hvem er det for:

Alle som jobber med instrumentering i vassdrag, som planlegging, montasje- og vedlikehold av stasjoner, mottak eller bruk av resultater.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 2. februar 2022,

  Digitalt

  Fra marked til turbin

  Kraftsystemet ser annerledes ut i dag enn for noen år tilbake. Markeder endres, og nye kommer til. Frekvenskvalitet, ubalanser og reserver er nøkkelord.

 3. 8. - 9. februar 2022,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.