Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

 • 8. jun 2022Kl. 09.00–11.30
 • Digitalt
 • Medlem: 1.800,- + mva Andre: 2.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 7. juni

Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

#005

Målene i Nasjonal Transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha om lag 2 millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35000 elektriske busser og lastebiler på veiene. Realisering av målene forutsetter en kraftig økning i ladeinfrastrukturen.   

I kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet fra 1. mars pekes det på flere barrierer for rask utbygging, slik som mangel på nettkapasitet og areal, lang saksbehandlingstid og manglende samordning mellom aktører. Disse barrierene må brytes ned for å komme i mål. 

På webinaret vil du høre om: 
 • Hvilke barrierer for elektrifisering finnes, og hva er Statens vegvesens rolle? 
 • Hvilke tanker og erfaringer har Circle K rundt etablering og ombygging av stasjoner for lading og hva tenker de fremover? 
 • Oslo kommune har ambisiøse planer for utslippskutt. Hvordan jobber kommunen med nettselskap og andre aktører for realisering av planene? 
 • Nettselskapene er essensiell tilrettelegger for ladeinfrastruktur. Hvilke erfaringer har Elvia og hvordan samarbeider de med Klimaetaten og andre aktører. 
 • RME har en viktig rolle som regulator av nett og marked. Hvordan kan de bidra til en mer effektiv prosess? 
 • Lading må bli mer forbrukervennlig. Svarer Greenstation ut alle utfordringene for forbruker?  
Hvem er det for?  
 • Nettselskap
 • Kommuner
 • Ladeinfrastrukturselskap
 • Entrepenører
 • Offentlige myndigheter
 • Reguleringsmyndigheter
Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre digitale webinarer kan du delta på fra hvor som helst (så lenge du har en PC eller en mobiltelefon tilgjengelig). Du trenger kun å melde deg på og dagen før webinaret vil du motta en link til arrangementet. Du har muligheten til delta i dialogen ved å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 19. mai 2022,

  Digitalt

  Samarbeid Statnett og nettselskap om nettutvikling gjennom områdeplaner, og informasjon rundt transmisjonsnettariff og flaskehalsinntekter

  I samarbeid med Distriktsenergi og Statnett inviterer Energi Norge til et felles webinar hvor vi får en gjennomgang av nettutvikling gjennom regionale områdeplaner.

 2. 31. mai 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 3. 31. mai - 1. juni 2022,

  Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2022

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidlig som Eliaden 2022! Mer informasjon om program, tematikk og praktisk informasjon kommer fortløpende!