Nettilknytning og nettkostnader

 • 18. aug 2022Kl. 10.00–13.30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.600,- + mva Andre: 3.300,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

Nettilknytning og nettkostnader Foto: Shutterstock.

Det er et økende antall nettilknytninger hos nettselskapene. Det er viktig at disse bestillingene av ny nettkapasitet er riktige og ikke blir for store. Dersom de blir for store, kan nettinvesteringene bli for høye. Det gjør at nettselskapene kommer dårligere ut i effektivitetsmålingen og at nettleien blir høyere enn nødvendig.  Mange nettselskap opplever at de har litt for få virkemidler for å redusere bestillinger av nettkapasitet dersom de mener de er for høye. I dette webinaret diskuterer vi denne problemstillingen og mulige løsninger på den.

Hva får du kunnskap om?  

I dette webinaret får du høre om utfordringer og mulige løsninger knyttet til dette temaet.

Vi har fått tak i gode innledere fra Elvia, Mørenett, LNett, Thema, Simonsen Vogt Wiig og REN.

Hvem er det for?  

Nettsjefer, nettplanleggere, de som arbeider med nettilknytning og andre interesserte.

 

Program
Torsdag 18. august
 • 10.00 - 10.15
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10.15 - 10.45
  Beregning av anleggsbidrag
  • Andre Indrearne
   REN
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 11.30
  Elvia sine tanker rundt forenkling av anleggsbidrag for mindre tilknytninger», slik som stikkledning og eventuelle forsterkninger som følge av tilknytning av stikkledning
  • Tommy Rognstad
   Elvia
 • 11.30 - 11.55
  Utfordringer ved kundens bestilling av effekt
  • Aashild Helland
   LNett
 • 11.55 - 12.05
  Pause
 • 12.00 - 12.25
  Nettilknytning og nettkostnader
  • Berit Tennbakk & Kristine Fiksen
   Thema
 • 12.05 - 12.30
  Hvordan få kunden til å bestille riktig effekt
  • Runar Tandstad
   Mørenett
 • 12.30 - 13.00
  Anleggsbidrag – prosess rundt anleggsbidrag
  • Robin Aker Jakobsen
   Simonsen Vogt Wiig
 • 13.00 - 13.15
  Diskusjon, oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 2. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.

 3. 1. september 2022,

  Telenor Expo (Fornebu)

  Sikkerhet i det grønne skiftet - Ny teknologi og sikkerhet hånd i hånd

  Hvordan digitaliserer vi kraftsystemet og utnytter alle mulighetene de nye teknologiene gir oss, samtidig som vi sikrer oss mot et stadig endrende trusselbilde? Energi Norge i samarbeid med Telenor inviterer til en kunnskapsfylt dag med inspirasjon til den digitale reisen bransjen er på vei igjennom, med sikkerheten i fokus.