Tilsyn med EX-Installasjoner for DLE

 • 27. sep 2022til 28. sep 2022
 • Quality Hotel Expo Fornebu
 • 9.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist 27. august 2022

Ved tilsyn av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder er det svært viktig at tilsynsinspektørene har riktig kompetanse.

AdobeStock Brann i elektrisk anlegg

Foto:  AdobeStock - Brann i elektrisk anlegg

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder blir stadig mer kompliserte, noe som innebærer at det tekniske kompetansenivået til tilsynspersonalet må være høyt. Det er viktig å forstå anleggene og tilhørende dokumentasjon samt kjenne til en rekke begreper innenfor klassifisering m.v. De som fører tilsyn med slike anlegg må ha kompetanse som er på høyde med de som bygger og driver anleggene. I tillegg skal DLE og sakkyndige selskaper gjennomføre revisjoner av elektroforetak som har Ex-anlegg som faglig virkeområde. Dette krever god kunnskap om relevant regelverk, tilsynsmetodikk og dokumentasjonskrav. Erfaringer fra bransjen viser at tilsynspersonell ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utøve tilsyn med Ex-installasjoner

Kurset fokuserer bl.a. på:
 • Regelverket som skal benyttes ved tilsyn
 • Endringer og fornyelse av Atex-direktivene
 • Gjennomgang av de mest sentrale normene; NEK 420-serien
 • Landbaserte Ex-installasjoner
 • Tilsyn med og kontroll av Ex-installasjoner – metodikk og hva som skal vektlegges

I og med at dette kurset strekker seg over to dager vil det bli tid til en litt dypere gjennomgang av NEK 420A og relevante brukernormer. Deler av dag to vil også bli brukt til temaet tilsynsmetodikk rettet mot Ex-installasjoner.

Kurset vektlegger tilsyn med bensinstasjoner, lakkanlegg, tank- og industrianlegg samt anlegg med støvproblematikk.

Hvem er det for?  
I hovedsak faglig ansvarlig og ansatte i DLE samt sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner.

 

Tirsdag 27. september
 • 09.00 - 09.35
  Åpning
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09.35 - 10.25
  Regelverket
  • Presentasjon av DSB og myndigheter innen EX området
  • Gjennomgang av FEL. FHOSEX og FUSEX
  • Aktuelle forskrifter relatert til EX området
  • Regelverk under brann- og eksplosjonsvernloven
  • Internkontrollforskriften
  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
 • 10.25 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 11.30
  Regelverket forts.
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.45
  Regelverket forts. - Avvikseksempler

  Oppgave/Gruppearbeid FHOSEX med avvikseksempler

  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 13.45 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 14.45
  Landbaserte EX-Installasjoner

  Eksplosjonsteori - Gasser, væsker og støv

  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 14.45 - 15.00
  Pause
 • 15.00 - 16.00
  Landbaserte EX Installasjoner forts.

  Områdeklassifisering

  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 16.00 - 16.15
  Pause
 • 16.15 - 17.30
  Landbaserte EX Installasjoner forts.
  • Praktisk nasjonalt regelverk mot forskjellige bransjer (DSB Temaveiledning)
  • Standarisering/NEK 420 serien
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 19.30 - 21.30
  Felles Middag
Onsdag 28. september
 • 09.00 - 10.30
  Landbaserte EX Installasjoner

  EX Beskyttelsestyper

  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 10.30 - 11.00
  Pause med utsjekk
 • 11.00 - 12.00
  Tilsyn med og kontroll av EX Installasjoner

  Revisjon og kontroll

  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.45
  EX Installasjoner
  • Merking ATEX/EPL
  • Valg av utstyr
  • Kabelinstallasjoner
  • Jording
  • Inspeksjon og vedlikehold
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 13.45 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 15.00
  EX installasjoner forts.
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 15.00 - 15.30
  Oppsummering og avslutning
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 19. mai 2022,

  Digitalt

  Samarbeid Statnett og nettselskap om nettutvikling gjennom områdeplaner, og informasjon rundt transmisjonsnettariff og flaskehalsinntekter

  I samarbeid med Distriktsenergi og Statnett inviterer Energi Norge til et felles webinar hvor vi får en gjennomgang av nettutvikling gjennom regionale områdeplaner.

 2. 31. mai 2022,

  Eliaden, Lillestrøm

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Seminaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 3. 31. mai - 1. juni 2022,

  Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2022

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidlig som Eliaden 2022! Mer informasjon om program, tematikk og praktisk informasjon kommer fortløpende!