Tilsyn med EX-Installasjoner for DLE

Ved tilsyn av elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder er det svært viktig at tilsynsinspektørene har riktig kompetanse.

Brann i elektrisk anlegg. Foto: grigvovan - stock.adobe.com

Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder blir stadig mer kompliserte, noe som innebærer at det tekniske kompetansenivået til tilsynspersonalet må være høyt. Det er viktig å forstå anleggene og tilhørende dokumentasjon samt kjenne til en rekke begreper innenfor klassifisering m.v. De som fører tilsyn med slike anlegg må ha kompetanse som er på høyde med de som bygger og driver anleggene. I tillegg skal DLE og sakkyndige selskaper gjennomføre revisjoner av elektroforetak som har Ex-anlegg som faglig virkeområde. Dette krever god kunnskap om relevant regelverk, tilsynsmetodikk og dokumentasjonskrav. Erfaringer fra bransjen viser at tilsynspersonell ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utøve tilsyn med Ex-installasjoner

Kurset fokuserer bl.a. på:
 • Regelverket som skal benyttes ved tilsyn
 • Endringer og fornyelse av Atex-direktivene
 • Gjennomgang av de mest sentrale normene; NEK 420-serien
 • Landbaserte Ex-installasjoner
 • Tilsyn med og kontroll av Ex-installasjoner – metodikk og hva som skal vektlegges

I og med at dette kurset strekker seg over to dager vil det bli tid til en litt dypere gjennomgang av NEK 420A og relevante brukernormer. Deler av dag to vil også bli brukt til temaet tilsynsmetodikk rettet mot Ex-installasjoner.

Kurset vektlegger tilsyn med bensinstasjoner, lakkanlegg, tank- og industrianlegg samt anlegg med støvproblematikk.

Hvem er det for?  
I hovedsak faglig ansvarlig og ansatte i DLE samt sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med Ex-installasjoner.

 

Tirsdag 27. september
 • 09.00 - 09.35
  Åpning
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 09.35 - 10.25
  Regelverket
  • Presentasjon av DSB og myndigheter innen EX området
  • Gjennomgang av FEL. FHOSEX og FUSEX
  • Aktuelle forskrifter relatert til EX området
  • Regelverk under brann- og eksplosjonsvernloven
  • Internkontrollforskriften
  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
 • 10.25 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 11.30
  Regelverket forts.
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.45
  Regelverket forts. - Avvikseksempler

  Oppgave/Gruppearbeid

  • FEK registrering og kompetanse
  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 13.45 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 14.45
  EX-Installasjoner
  • Merking ATEX/EPL
  • Valg av utstyr
  • Kabelinstallasjoner
  • Jording
  • Inspeksjon og vedlikehold
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 14.45 - 15.00
  Pause
 • 15.00 - 16.00
  Landbaserte EX Installasjoner forts.

  Områdeklassifisering

  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 16.00 - 16.15
  Pause
 • 16.15 - 17.30
  Landbaserte EX Installasjoner forts.
  • Praktisk nasjonalt regelverk mot forskjellige bransjer (DSB Temaveiledning)
  • Standarisering/NEK 420 serien
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 19.30 - 21.30
  Felles Middag
Onsdag 28. september
 • 09.00 - 10.30
  Landbaserte EX Installasjoner

  EX Beskyttelsestyper

  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 10.30 - 11.00
  Pause med utsjekk
 • 11.00 - 12.00
  Tilsyn med og kontroll av EX Installasjoner

  Revisjon og kontroll

  • Frode Kyllingstad
   Sjefingeniør DSB
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.45
  EX Installasjoner
  • Merking ATEX/EPL
  • Valg av utstyr
  • Kabelinstallasjoner
  • Jording
  • Inspeksjon og vedlikehold
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 13.45 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 15.00
  EX installasjoner forts.
  • Torkel Arv Haugen
   TAH Consulting
 • 15.00 - 15.30
  Oppsummering og avslutning
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 7. oktober 2022,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 2. 25. - 26. oktober 2022,

  Clarion Hotel and Congress Oslo Airport

  Brukermøte Spenningskvalitet

  Framover vil det være flere hus og bygninger med solceller og lokal produksjon og enda flere elbiler. Dette må også nettselskapene legge til rette for. Hvilke utfordringer møter vi fremover? Brukermøtet vil ta opp ulineære komponenter, lokal tilknytning og EMC-utfordringer.

 3. 26. oktober 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Byggherreforskriften

  Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?