Flytbasert markedskobling –       hvordan endrer markedsdynamikken seg?

 • 30. aug 2022Kl. 09.00–11.00
 • Digitalt
 • Medlem: 1.800,- + mva Andre: 2.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 29. aug

Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.

#005

Flytbasert markedskobling er en metode for kapasitetsberegning for elspot- og intradagmarkedet. Ved bruk av denne metoden vil kraftnettets egenskaper og begrensninger bli bedre representert i kraftmarkedet. Dermed kan den fysiske nettkapasiteten utnyttes på en mer fleksibel og samfunnsøkonomisk måte.

Les mer her:
Statnett: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/prosjekter-og-tiltak/flytbasert-markedskobling/

Nordic RSC: https://nordic-rsc.net/flow-based/

Hva får du kunnskap om?
 • Hvordan endrer prissettingen seg i nytt markedsdesign
 • Erfaring fra parallell modellsimulering
 • Hvordan løser flytbasert markedskobling flaskehalser
 • Hvilken informasjon vil aktørene få
 • Hvilke erfaringer har bransjeaktører gjort seg så langt

  Vi tar forbehold om at mindre endringer i programoppsettet kan forekomme.  
Hvem er det for?

Den nye metoden som beregner kapasitet, vil være relevant for alle som jobber i tilknytning til kraftmarkedet.  

Hvordan gjennomføres webinaret?

Alle våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Du melder deg enkelt på via påmeldingsskjema, og dagen før sendestart vil du motta en lenke til webinaret. Underveis i webinaret har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat.

Dersom oppsatt tidspunktet for webinaret ikke passer for deg, meld deg på - og vi sender deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Foredragsholdere

Program
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Tuva Kvåle
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.30
  Hva er flytbasert markedskobling og hvordan endrer det markedsdynamikken?

  - Hvordan endrer prissettingen seg i nytt markedsdesign 
  - Hvordan løser flytbasert markedskobling flaskehalser? 
  - Hvordan er flaskehalsdynamikken annerledes og hvordan løser FB dette? 
  - Regulatoriske frister og krav

  • Trond Arnljot Jensen
   Statnett
 • 09.30 - 09.35
  Spørsmål
 • 09.35 - 09.45
  Hva er aktørene i bransjen opptatt av?
  • Karin Lövebrant Västermark
   Statkraft
 • 09.45 - 09.55
  Erfaringer, forventinger og utfordringer fra bransjens ståsted
  • Hanne Staff Goldstein
   Hydro
 • 09.55 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 10.25
  Hvilken informasjon vil aktørene få?

  - Hvilken info kommer TSOene til å publisere, og med hvilken detaljgrad publiseres dette? 
  - Hvordan kan aktørene best kjøre egne analyser?

  • Trond Arnljot Jensen
   Statnett
 • 10.25 - 10.30
  Spørsmål
 • 10.30 - 10.50
  Erfaringer fra eksterne parallellkjøring (felles nordisk prosjekt)
  • Statnett
 • 10.50 - 11.00
  Spørsmål og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre digitale webinarer kan du delta på fra hvor som helst (så lenge du har en PC eller en mobiltelefon tilgjengelig). Du trenger kun å melde deg på og dagen før webinaret vil du motta en link til arrangementet. Du har muligheten til delte i dialogen ved å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 1. september 2022,

  Telenor Expo (Fornebu)

  Sikkerhet i det grønne skiftet - Ny teknologi og sikkerhet hånd i hånd

  Hvordan digitaliserer vi kraftsystemet og utnytter alle mulighetene de nye teknologiene gir oss, samtidig som vi sikrer oss mot et stadig endrende trusselbilde? Energi Norge i samarbeid med Telenor inviterer til en kunnskapsfylt dag med inspirasjon til den digitale reisen bransjen er på vei igjennom, med sikkerheten i fokus.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig