Forbrukerjus for nettselskap –   Stenging og innfordring

 • 20. sep 2022Kl. 09.30–12.00
 • Digitalt
 • Medlem: 1.800,- Andre: 2.500,-
 • Påmeldingsfrist 20. august

Nettselskap har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas? Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Legal law, advice and justice concept,Business lawyer working about legal legislation in courtroom to help their customer.

Foto: Adobe Stock

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksisterer, er nettselskapenes leveringsplikt. Et leveringspliktig nettselskap har ikke mulighet til å si opp en kunde, og uten stengeretten kan kunden i prinsippet konsumere strøm i ubegrensede mengder uten å betale. Stengeretten er derfor et viktig verktøy for nettselskapene.

Hvordan lovreguleres stengeretten? Hva er status for endringer i leveringsplikten og stengeretten? Hva er NAVs ansvar for kunder ved stenging? Hvordan inndrives pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso? Og hva med GDPR og håndtering av personopplysninger?

Hva får du kunnskap om?
 • Lovregulering om stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • Kontraktsbrudd
 • Nettselskapets stengingsadgang
 • Hva er varslingskravene?
 • Erstatningsansvar
 • Innblikk i flere aktuelle caser

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere med ansvar for nettselskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjeld fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

Program er under utarbeidelse. 

Kursholder

Partner og advokat i Haavind

Mari er spesialisert innen fornybar energi, kontraktsrett/entrepriserett og prosedyre, og har 10 års erfaring som rådgiver for energisektoren.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler

Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

 

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.