Rekordhøye strømpriser - hvordan havnet vi her, og hva kan vi gjøre med det?

Norge opplever skyhøye strømpriser. Hvordan opererer kraftprodusentene, hvordan fungerer markedet – og hvorfor påvirkes vi så sterkt av energisituasjonen i våre naboland og Russlands gasskrig mot Europa?

Norge har hatt et velfungerende kraftmarked i over 30 år, og det har vært bred enighet på Stortinget om energipolitikken. Over 1700 vannkraftverk og stadig flere vindkraftverk sørger for at vi i normalår har overskudd av strøm i Norge.

Helt siden 1960 har vi utvekslet strøm med våre naboland, og i dag har vi 17 kabler over landegrensene for import og eksport. Det har sikret oss strøm de årene vi bruker mer enn vi klarer å produsere – og gitt gode inntekter når vi har overskudd av strøm.

Nå lurer mange på om markedet er rustet for å klare en situasjon hvor Europa skal frigjøre seg fra russisk gass og bruke stadig mer strøm til klimatiltak og ny industri. Hvordan beskytter vi norske husholdninger og industri mot skyhøye strømpriser?

Dette får du kunnskap om:

 • Hvordan fungerer strømmarkedet og hva driver prisene?
 • Hvorfor er prisforskjellene mellom nord og sør så store?
 • Hvordan disponerer kraftprodusentene vannet i magasinene?
 • Hva styrer import og eksport av kraft mellom landene?
 • Hvordan skjermer vi folk og bedrifter på kort og lengre sikt?

Hvem er det for?
Journalister i riks- og lokalmedier, samt lokalpolitikere

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre digitale webinarer kan du delta på fra hvor som helst (så lenge du har en PC eller en mobiltelefon tilgjengelig). Du trenger kun å melde deg på og dagen før webinaret vil du motta en link til arrangementet. Du har muligheten til delte i dialogen ved å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 19. oktober 2022,

  Digitalt

  Regelverket for strømleverandører

  Hva innebærer NVE-RMEs regulering og EUs energilovgivning for strømleverandøren? Hva sier markedsføringsloven? Hvilke rettigheter har forbrukeren og hvilken verktøykasse har egentlig Konkurransetilsynet? Dette kurset gir deg alt du trenger å vite om regelverket for deg som strømleverandør.

 2. 20. oktober 2022,

  Clarion Hotel the Hub, Oslo

  Fornybarnæringens skattedag

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering.

 3. 1. november 2022,

  Digitalt

  Kundefleksibilitet – hva må strømleverandøren levere på?

  Et fullelektrisk samfunn trenger et mer fleksibelt strømforbruk. Kundefleksibilitet er en del av løsningen på kapasitetsutfordringene i strømnettet og blir bare viktigere. Hva må strømleverandøren levere på?