Statstøtteregelverket - hva er nytt og hvordan fungerer det i praksis?

 • 31. aug 2022Kl. 12.00–15.00
 • Digitalt
 • Medlem: 2.600,- + mva Andre: 3.300,- + mva
 • Påmeldingsfrist 31. aug 2022

Hva er statsstøtteregelverket og hva er nytt? Hvordan håndheves regelverket? Hvilke konsekvenser får det, og hvilke muligheter gir det aktører i fornybarnæringen? Meld deg på webinaret og få svar på spørsmålene dine.

 

Statlig støtte til bedrifter anses som en positiv fordel markedet ellers ikke ville gitt, og er dermed konkurransevridende. Derfor er statsstøtte i utgangspunktet forbudt, men det finnes mange unntak. Disse er definert i statsstøtteregelverket. Regelverket beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støtteintensitet. 

Unntakene i statsstøtteregelverket kan være særlig relevant for bedrifter som driver med nybrottsarbeid, for eksempel i møte med det grønne skiftet.  

Bli med på dette webinaret og få en innføring i regelverket, en oppdatering på de nyeste endringene og hvilken betydning det har for fornybarnæringen.  

Norge er en del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen og er derfor underlagt samme regelverk som EU. Formålet er å sikre likebehandling og forutsigbarhet i markedet. 

Les mer om statsstøtte på Regjeringens nettside her.

Hva får du kunnskap om?
 • En innføring i statsstøtteregelverket. 
 • Oppdatering på hva som er nytt i regelverket. For eksempel gruppeunntak. 
 • Mulighetsrommet for bedrifter i fornybarnæringen. 
 • Oppdatering på ESA sin nye veileder. 
 • Eksempler på hvordan regelverket fungerer i praksis.  
Hvem er det for?  

Webinaret er aktuelt for ansatte som jobber med virksomhetsområder som berøres av statsstøtteregelverket og konkurranseregler. Særlig i fornybarnæringen, men også generelt.  

Hvordan gjennomføres webinaret?

Alle våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Du melder deg enkelt på via påmeldingsskjema, og dagen før sendestart vil du motta en lenke til webinaret. Underveis i webinaret har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat.

Dersom oppsatt tidspunktet for webinaret ikke passer for deg, meld deg på - og vi sender deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program
 • 12.00 - 12.05
  Velkommen og praktisk info
  • Tuva Kvåle
   Energi Norge AS
 • 12.05 - 12.35
  Statsstøtteregelverket – en innføring
  • Wikborg Rein
 • 12.35 - 12.40
  Spørsmål
 • 12.40 - 13.00
  Ny ESA veileder
  • Jon Loge Ramstad
   ESA
 • 13.00 - 13.10
  Spørsmål med ESA
  • Jon Loge Ramstad
   ESA
 • 13.10 - 13.25
  Pause
 • 13.25 - 14.10
  Mulighetsrommet for bedrifter i fornybarnæringen
  • Havvind
  • Hydrogen
  • Batteri 
  • Hanne Zimmer
   Wikborg Rein
 • 14.10 - 14.20
  Spørsmål
 • 14.20 - 14.50
  Hvordan fungerer støtteordninger i praksis?
  • Hege Glasø Wiggen
   ENOVA
 • 14.50 - 15.00
  Spørsmål og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre digitale webinarer kan du delta på fra hvor som helst (så lenge du har en PC eller en mobiltelefon tilgjengelig). Du trenger kun å melde deg på og dagen før webinaret vil du motta en link til arrangementet. Du har muligheten til delte i dialogen ved å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Foredragsholdere

 • Jon Loge Ramstad
 • Legal Officer, Competition & State Aid Directorate, ESA

Jon Loge Ramstad er Legal Officer hos ESA, EFTA Surveillance Authority. Han har en master i rettsvitenskap fra UiO fra 2013. Hans ekspertområder er statsstøtte, offentlige anskaffelser, konkurranse og EØS.

 • Hege Glasø Wiggen
 • Senior Legal Counsel, ENOVA

Hege er utdannet jurist fra UiO i 1996. Hun har bred arbeidserfaring både som jurist og leder fra ulike bransjer, blant annet flere år i henholdsvis NRK og Equinor. De siste 8 årene har hun jobbet i Enova, primært med statsstøtterettslige problemstillinger knyttet til utvikling av Enovas ordninger og vurdering av enkeltprosjekter.  

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.