En bærekraftig fornybarnæring - nettverkssamling

Jobber du med klima og miljø eller kanskje med anskaffelser eller rapportering? Dette er blant temaene du vil få høre om og diskutere på denne nettverkssamlingen.

Grønn jordklode med stikkkontakt og elementer av fornybar energi - vindmøller, solceller, sol, vanndråper, turbin.

Energi Norge har etablert et medlemsdrevet bærekraftsnettverk, hvor vi ønsker bred deltakelse. Nettverket er åpent for alle som jobber med bærekraft i Energi Norges medlemsbedrifter.

Dersom du ikke allerede er medlem, kan du melde deg inn i nettverket ved å klikke her

Denne nettverkssamlingen blir den først fysiske samlingen for bærekraftsnettverket og det legges derfor opp til mye tid for samtaler om ulike utfordringer og mulighet, samt til å bli kjent.  

Du vil også få høre spennende foredrag fra eksterne ekspert og innlegg fra kolleger i næringen som jobber med de samme bærekraftsutfordringene som deg. 

Program

Torsdag 27. oktober
 • 11.30 - 12.15
  Lunsj
 • 12.15 - 12.30
  Velkommen. Felles åpningsinnlegg, sette kontekst og litt til inspirasjon
  • Helene Moen
   Akershus Energi AS
 • 12.45 - 14.30
  Klimatiltak og klimaregnskap
  • Julien Moisan
   Arva AS
 • 12.45 - 13.05
  Klimatiltak i prosjekt og LCA-metodikk
  • Jan Kristensen
   Statkraft AS
 • 13.05 - 13.25
  Klimatiltak i prosjekt-hva lønner seg?
  • Tba
 • 13.25 - 14.30
  Diskusjon i grupper
  • Julien Moisan
   Arva AS
 • 14.30 - 14.45
  Pause
 • 15.00 - 17.00
  Bærekraftige anskaffelser
  • Kristoffer Bakke
   Lyse
 • 15.00 - 15.20
  Hvordan stille konkrete bærekraftskrav i kontrakter?
  • Geir Rossebø
   Oslo kommune
 • 15.20 - 15.40
  Erfaringer med EPD som kravstilling i prosjekter
  • Tor Solberg
   Statnett
 • 15.40 - 16.00
  Pause
 • 16.00 - 17.00
  Diskusjon i grupper
  • Kristoffer Bakke
   Lyse
 • 17.00 - 17.00
  Avslutning for dagen
 • 18.30 - 22.00
  Middag på hotellet med påfølgende sosial kveld (for påmeldte)
Fredag 28. oktober
 • 08.30 - 09.00
  Refleksjoner dag 1 i grupper
  • Helene Moen
   Akershus Energi AS
 • 09.00 - 11.30
  Arealendring og miljø
 • 09.00 - 09.20
  Fornybar på naturens premisser
  • Anne Breinstein
   Sabima
 • 09.20 - 09.40
  Arealregnskap –hva er det?
  • Tba
 • 09.40 - 10.00
  Pause
 • 10.00 - 11.15
  Diskusjon i grupper
  • Anna Sara Fjeld
   Østfold Energi AS
 • 11.15 - 11.30
  Refleksjoner og veien videre
  • Helene Moen
   Akershus Energi AS
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj og avsluttning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 4. - 5. oktober 2022,

  Scandic Nidelven i Trondheim

  Vassdragsteknisk forum - region midt

  Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Dag 2 inviterer vi til befaring til et pågående rehabiliteringsprosjekt. Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

 2. 11. - 12. oktober 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold 2022

  Generatoren – "Det pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets kurs er oppdatert basert på dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 3. 17. - 21. oktober 2022,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 42 2022

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.