Brukermøte Spenningskvalitet

Fremover vil det være flere hus og bygninger med solceller og lokal produksjon samt enda flere elbiler. Dette må også nettselskapene legge til rette for.  Hvilke utfordringer møter vi fremover? Brukermøtet vil ta opp ulineære komponenter, lokal tilknytning og EMC-utfordringer.

Nettmaster

Solenergiklyngen og Solcellespesialisten vil presentere perspektiver på utviklingen som vil gi innsikt i utfordringer og muligheter i ditt nett. Elektrifiseringen medfører også en stor økning i ladepunkter for elkjøretøy. Og det forventes at nettet også skal tilrettelegge for dette på en tilfredsstillende måte. I tillegg er det grunn til å forvente et mye større volum av ulineære komponenter i tilknyttede installasjoner som kan gi nettselskapet EMC-utfordringer, dette bør vi foberede oss på. Brukermøtet er både en arena for formidling og utveksling av erfaringer. Står du overfor en utfordring er det gode muligheter for å finne løsningen her. 

Hva får du kunnskap om? 

 • Perspektiver om solproduksjon og utviklingen innen teknologien 
 • Utfordringer og muligheter under perspektiver for ladestasjoner for elektriske kjøretøy 
 • Innsikt i muligheter for effektbalansert laststyring i lavspenningsnettet 
 • Nyheter fra prosjektet RENstøy og noen dilemmaer ved bruk av støykvoter 
 • Noen utfordringer med bruk av tilknytningsvilkår med støykvoter 
 • Nyheter fra prosjektet Batteri som spenningsstøtte og erfaringer fra piloter 
 • EMC-perspektiver 

Hvem er det for? 

Tidligere deltakere, abonnenter på Håndbok spenningskvalitet, samt alle som arbeider med spenningskvalitet og teknisk håndtering av kundeklager i nettselskap. I tillegg konsulenter og myndigheter.

Tirsdag 25. oktober
 • 08.30 - 09.30
  Registrering
  • Energi Norge
 • 09.30 - 09.40
  Velkommen og innledning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.40 - 11.20
  Solceller i D-nettet - hvordan håndtere økning?
 • 09.40 - 09.55
  Perspektiver rundt utviklingen i installert lokal produksjon
  • Trine Kopstad Berentsen
   Solenergyklyngen
 • 09.55 - 10.15
  Dagens og fremtidens tekniske løsninger - på lag med nettet?
  • Carl Christian Strømberg
   Solcellespesialisten
 • 10.15 - 10.25
  Rammeverket for el- og brannsikker utførelse av solkraft på bygninger
  • Kjetil Solberg
   DSB
 • 10.25 - 10.40
  Vurdering av konsekvenser av økt installasjon av solceller
  • Energi Norge
 • 10.40 - 10.50
  Regulatoriske rammer for solkraft produksjon
  • RME
 • 10.50 - 11.05
  Diskusjon: er solceller på boliger mer utfordende enn på næringsbygg?
 • 11.05 - 11.20
  En uformell spørreundersøkelse.
  • Mentimeter
 • 11.20 - 11.40
  Pause
 • 11.40 - 13.00
  Elektrifisering av transport - hvordan håndtere økningen?
 • 11.40 - 11.50
  Innledning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 11.50 - 12.25
  Ladestasjoner for person og tungtransport - utfordringer og muligheter
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 12.25 - 12.35
  Hvilke tanker ligger bak opprettelsen av NEKs Eltransportforum?
  • Gunnar Gjesdal
   NEK
 • 12.35 - 12.50
  Effektbalansert laststyring i bygg - et virkemiddel for LS-nettet
  • Fridtjof Okkenhaug
   Futurehome
 • 12.50 - 13.00
  Diskusjon: vil kundene tilpasse seg effekttariffen?
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 17.00
  Tilknytninger og støykvoter
 • 14.00 - 14.05
  Innledning
 • 14.05 - 15.35
  REN Støy – nye resultater og funn fra analyser og caser
  • Bjørn Inge Oftedal
   REN
  • Thor Holm
   PQA
  • Tor Inge Reigstad
   SINTEF Energi
 • 15.35 - 15.55
  Pause
 • 15.55 - 16.10
  Hvem er utbedringsansvarlig hvis en kundes investering for overholdelse av støykvote etter endringer i nettet ikke lenger er tilstrekkelig?
  • Advokatfirmaet Haavind
 • 16.10 - 16.40
  Tilknytningsvilkår med støykvoter - rasjonelle eller irrasjonelle?
  • Reelle eksempler og realistiske scenarier
  • Er krav til >25h i FOL, men ikke i EN50160, diskriminetrende for norsk industri?
  • Thor Holm
   PQA
  • TBA
   RME
 • 16.40 - 16.55
  En uformell spørreundersøkelse.
  • Mentimeter
 • 16.55 - 17.00
  Avslutning for dagen
 • 19.30 - 22.00
  Middag
Onsdag 26. oktober
 • 09.00 - 09.05
  God morgen!
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.55
  Tilsyn og overvåking av spenningskvalitet
 • 09.05 - 09.20
  Tilsynsresultater og saksbehandlingsregler
  • RME
 • 09.20 - 09.55
  Nasjonal spenningskvalitetsdatabase og PQ Portal
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 09.55 - 10.25
  Pause med utsjekking
 • 10.25 - 11.30
  Batterisystemer - en multitjeneste teknologi
 • 10.25 - 10.30
  Innledning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 10.30 - 10.50
  Utfordringer knyttet til styring av batterisystemer for spenningsstøtte
  • Jonatan Klemets
   SINTEF Energi
 • 10.50 - 11.10
  Batterisystem for kortslutningsbidrag og spenningsregulering
  • John Ola Buøy
   Tensio TN
 • 11.10 - 11.30
  Spenningsbooster og batterisystem med samordnet regulering
  • Thomas Veflingstad
   Elvia
 • 11.30 - 11.45
  PeakShaper - En fleksibel batteritjeneste for nettbransjen
  • Kine Ryberg Strupstad
   Eidsiva
 • 11.45 - 12.05
  Pause
 • 12.05 - 13.00
  Spenningskvalitet i praksis og EMC
 • 12.05 - 12.35
  Når en kunde klager på flimmer fra LED-belysning
  • Nettselskapets håndtering
  • Reguleringsmyndighetens vurdering
  • Hva sier EMC rammeverket
  • Rune Paulsen
   Tensio TN
  • TBA
   RME
  • TBA
   TBA
 • 12.35 - 12.45
  Kan vi forvente mer EMI-problematikk fremover?
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 12.45 - 12.55
  Er det teknisk mulig at omformere eller filtere har funksjonalitet for smart EMC?
  • Tor Inge Reigstad
   SINTEF Energi
 • 12.55 - 13.00
  Oppsummering
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj og vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette via påmeldingslenken

Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.125,- . Rom betales individuelt ved utsjekk.

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 21. oktober i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 680,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 7. oktober 2022,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 2. 26. oktober 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Byggherreforskriften

  Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?