Fornybarnæringens skattedag 2022

Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering..

Hva får du? 

Fornybarnæringens skattedag (tidligere Skatterett i energibransjen) er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen. Temadagen legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet, tar for seg aktuelle endringer og formidler erfaringer fra skattesaker.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse. 

Det er mulig å delta fysisk eller via live stream (med forbehold om nok antall påmeldte digitale deltakere). 

NB! Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Har du innspill til programmet?

Programmet oppdateres fortløpende. Om det er andre saker du ønsker belyst på Fornybarnæringens Skattedag, ta kontakt med Merethe Straumsnes.

Program

Program
 • 09.00 - 09.30
  Registrering
 • 09.30 - 09.35
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 09.35 - 09.50
  Prioriterte skattesaker og nytt fra statsbudsjettet
  • Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 09.50 - 10.20
  Nærmere om skatte- og avgiftsendringer i regjeringens budsjettforslag
  • Grunnrenteinntekt – utvidet kontraktsunntak
  • Solceller - Fritak fra elavgift i borettslag o.l.
  • Eiendomsskatt på nettanlegg
  • Anders Myklebust
   Wikborg Rein
 • 10.20 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 11.30
  Kontantstrømskatt - erfaringer etter første år
  • Det avsettes 20 min for kommentarer og spørsmål
  • Hans Anders Grevstad
   Skatteetaten
 • 11.30 - 12.20
  Lunsj
 • 12.20 - 12.50
  Elavgift
  • Kontrollerfaringer
  • Bruk av koder
  • Helge Olsen
   Skatteetaten Storbedrift
  • Eirik Larsson
   Skatteetaten Storbedrift
 • 12.50 - 13.40
  Tilknytningsvilkår driftskostnader i grunnrenteinntekten
  • Eksempel fra skatteklagenemnda 
  • Skjer det en gradvis tilstramming? 
  • Thorn Helgesen
   Skatteetaten
  • Knut Ekern
   Advokatfirmaet Harboe & Co
 • 13.40 - 14.00
  Andre tema
  • Feil i posten utskiftingskostnader
  • Vivi Schultze
   Skatteetaten
 • 14.00 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 14.40
  Tba
 • 14.40 - 15.10
  Praktisk informasjon
  • Endring av systemet for innlevering av skatteskjemaer
  • Litt skattestatistikk
  • Inger Mette Dahler
   Skatteetaten
 • 15.10 - 15.20
  Avslutning og oppsummering
  • Merethe Straumsnes og Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 15.20 - 16.00
  Ettermiddagsprat

  Programmet er slutt, men representantene fra Skatteetaten Storbedrift, Advokatfirmaet Wikborg Rein og Energi Norge blir værende i lokalet for å ta imot kommentarer og svare på spørsmål

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement