Innføringskurs i NVEs reguleringsmodell – endringer fra 2023

RME tar sikte på at foreslåtte endringer i rammevilkårskorrigeringer trer i kraft fra 2023. Kurset tar for seg NVEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan NVE beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

statsstøtte penger økonomi

Foto: kite_rin - stock.adobe.com

Reguleringsmodellen som benyttes i dag har vært i bruk siden 2007, dog med ulike endringer underveis. Dagens inntektsrammer bestemmes dels av selskapenes faktiske kostnader og dels av en kostnadsnorm. Modellen skal bidra til en effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom drift og utvikling av nettselskapene.

Fra 2023 vil RME trolig gjøre endringer i rammevilkårskorrigeringen som vil ha en omfordelende effekt mellom nettselskapene.

Kurset gir deg en grundig innføring i reguleringen av nettselskapenes inntekt gjennom foredrag, praktiske regneeksempler og quiz. Det kreves ingen forkunnskap om reguleringsmodellen, men kurset vil også gi mer erfarne folk nyttige innspill og kunnskap. Kurset legger opp til at deltakerne kan stille spørsmål.

Fire gode grunner til å delta:
 1. Forstå reguleringsmodellen grunnprinsipper
 2. Forstå beregningen av inntektsrammen
 3. Lær om NVEs effektivitetsmåling
 4. Lær om hvilke incentiver modellen gir
Hvem er det for?  
Ledere av nettselskaper, medarbeidere med oppgaver knyttet til inntektsrammeregulering, konsulenter/rådgivere og økonomipersonell som ønsker en bedre forståelse av inntektssiden i et nettselskap.
 
Vi tar forbehold om et minimumsantall på 10 deltakere for at kurset skal gjennomføres. 

 

Kursholder
Jørn Bugge

Jørn Bugge

Før Jørn startet i Energi Norge har han nesten 20 års erfaring som konsulent i kraftbransjen og er anerkjent som en ekspert på den økonomiske reguleringen av nettselskap.

 

Gjennom prosjekter for norske og svenske nettselskap med bedriftsøkonomiske analyser, verdivurderinger og andre lønnsomhetsanalyser har han inngående kunnskap om reguleringsmodellens oppbygning, incentiver og virkemåte.

Program
10:00 - 14:00
 • 10.00 - 14.00
  Program

   

  • Endringer fra 2023 - TBA/RME
  • Inntektsrammen i et fugleperspektiv - Jørn Bugge/Energi Norge
  • Gjennomgang av NVEs effektivitetsmodell - Jørn Bugge/Energi Norge
  • Praktisk regneeksempel for økt forståelse - Jørn Bugge/Energi Norge
  • Incentiver i reguleringen med eksempler - Jørn Bugge/Energi Norge
  • Endringer i reguleringen fremover - TBA/RME

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Nettkonferansen 2022

  Nettkonferansen er en viktig faglig møteplass for nettselskapene, som i år finner sted på Gardermoen. Konferansen løfter fram viktige temaer for fremtidens nettselskap.

 2. Bærekraftsrapportering for nettselskap

  For å bistå nettselskapene med kunnskap, setter Energi Norge i samarbeid med PwC opp et webinar om bærekraftsrapportering for nettselskap. Webinaret vil fokusere på konkret informasjon om hvilke krav nettselskapene må/bør forholde seg til samt konkrete eksempler på hvordan man bør rapportere.