Velkommen til DLE-konferansen i Bergen 13.-14. september 2022

DLE-konferansen skal være på høyde med utviklingen og gi ny kunnskap og inspirasjon til deltakerne. Konferansen vil ta for seg DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse. Myndighetsrollen og hvordan dette oppfattes ute i DLE samt status på Elsikkerhetsutredningen vil være hovedpunkter under konferansen.

I tillegg til tematikk rundt teknikk, regelverk, kompetanse, forvaltningsmessige forhold og instrukser, vil det også i år settes opp en seanse der vi oppfordrer DLE og de sakkyndige selskap til å sende inn spørsmål med aktuelle problemstillinger som kan drøftes og besvares av et ekspertpanel under konferansen.

Årets program vil legge vekt på krav og forventninger til DLE-arbeidet og myndighetsutøvelsen i den dagsaktuelle situasjonen, og presentere tanker og forslag til ny instruks tilpasset dagens krav.

Hva får du kunnskap om?
  • Myndighetsrollen
  • Elsikkerhetsutredningen
  • Kompetanse og opplæring
  • Det grønne skiftet
  • Avhendingsforskriften – Forandringer fra årsskiftet
  • Forståelse og konkretisering av regelverk – svar på spørsmål fra deltakerne
  • Resultatrapportering 2021
  • Instruks 2023
Hvem er det for?

 

Daglig ledere i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater.

NB! 
Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk vil det også være mulig å delta via streaming.

Opptak av foredragene vil være tilgjengelig for deltakerne etter konferansen på en dedikert videoplattform.