Velkommen til DLE-konferansen i Bergen 13.-14. september 2022

DLE-konferansen skal være på høyde med utviklingen og gi ny kunnskap og inspirasjon til deltakerne. Konferansen vil ta for seg DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse. 

Du får blant annet høre om:

 • Myndighetsrollen
 • Elsikkerhetsutredningen
 • Kompetanse og opplæring
 • Det grønne skiftet
 • Avhendingsforskriften – Forandringer fra årsskiftet
 • Forståelse og konkretisering av regelverk – svar på spørsmål fra deltakerne
 • Resultatrapportering 2021
 • Instruks 2023

DLE-konferansen er er for daglig ledere i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater.

NB! 
Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk vil det også være mulig å delta via streaming. Opptak av foredragene vil være tilgjengelig for deltakerne etter konferansen på en dedikert videoplattform.

Arrangementet begynner om

 • 0dag
 • 0time
 • 0minutt

Praktiske opplysninger

Profilbilde av

Faglige spørsmål