Elmåledagene 2022 – Ny måleteknologi og kundenes forventninger

31. mai - 1. juni - Thon Hotel Arena

Elmåledagene 2022 – Ny måleteknologi og kundenes forventninger

Kraftmaster og en elmåler

På årets konferanse hører du blant annet om:

Dag 1:

  • Hvor langt har vi igjen til å gjøre Norge fornybart og fullelektrisk og hva vil det bety for nettselskapene?
  • AMS-utrullingen er så godt som ferdig. Hva har vi lært?
  • Hvordan ser kundene på oss? Hvordan oppleves det å stå i kundedialogen? Og hva er det kundene ikke er fornøyd med?
  • Ny nettleie ble utsatt, hva har skjedd og hva skjer videre?
  • Digitale stasjoner og strategiske valg.

Dag 2:

  • Faremomenter ved målermontasje i spenningssatte anlegg
  • Fremtidens digitale målesensorer og bruken av disse
  • Konsekvenser av ikke tilpasset byrde på konvensjonelle måletransformatorer
  • Årets stikkprøvekontroll.
  • Elmåledagene 2022 avsluttes med besøk på Eliaden

Du får i år høre siste nytt om utvikling i målerfaget og oppdatering på ny digital måle-teknologi.  Vi tar også et blikk utenfor teknologien. Hvilke utfordringer står bransjen overfor når klimamålene skal nås og hvordan er målefaget viktig for å nå disse målene, når dataen brukes på nye måter?
Gjennom ny nettleie, deling av lokal produksjon 15 min balanseavregning og andre utviklinger er målingen sentral for utviklingen av markedet og kundedialogen, som vi også ser på.

Og kanskje viktigst av alt får du møte kolleger i bransjen med de samme hverdags-utfordringene som deg selv.