Program

 • 6. des 2022til 7. des 2022
 • Medlem: 9.100 + mva Andre: 11.400 + mva

Mandag 5. desember

17.00
Nettsjefmøte m/ middag
Energi Norge inviterer til nettsjefmøte med energientreprenør Ledere

Tirsdag 6. desember

09.00 - 09.30
Registrering
09.30 - 09.45
Åpning av konferansen - det store bildet
Knut Kroepelien, Administrerende direktør, Energi Norge
09.45 - 11.30
Sesjon 1: Hvordan navigere ut av den perfekte stormen
Tempo og volum i den grønne omstillingen har økt betraktelig og kapasitetsutfordringene står i kø. Norge har i dag dårlig tid hvis vi skal nå våre klimamål og samtidig legge til rette for ny næringsvirksomhet. Vi er avhengig av mer kapasitet langt raskere enn hva vi trodde for bare noen år siden. Hvilke tanker har departementet etter Strømnettutvalgets rapport og høringsinnspill? Hva tenker nettselskapene er løsningen for å komme "on track" med utviklingen?
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Departementets arbeid for en raskere utvikling
  • Elisabeth Sæther

   Statssekretær, Olje og energidepartementet

 • En aktiv netteier som jakter kapasitet
  • Elisabeth V. Vardheim

   Konserndirektør Nett, Statnett

 • Et proaktivt nettselskap
  • Trond Skjellerud

   Administrerende direktør, Elvia

 • Panelsamtale
  • Ole Petter Pedersen

   Europower

 • 11.00 - 11.30
  Pause - husk å besøke utstillerne
11.30 - 14.00
Sesjon 2: Fleksibilitet - fra pilot til storskala(?)
I tillegg til bygging av mye nytt nett, er vi også avhengig av å utnytte dagens nett og kraftsystem bedre. Piloter på ulike fleksibilitetsløsninger har pågått i en årrekke. Er markedet og teknologien moden for utbredelse i større skala? Hva kan vi forvente av krav fra EU og hva kan vi lære av britene?
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • EUs nettkoder for fleksibilitet
  • Edvard Lauen

   Agder Energi

 • Flexibility market in UK - incentivized by the regulator
  • Steve Quinn

   DSO Policy Engineer, National Grid UK

 • Verdien av å dele er større enn kalkulatoren forteller deg
  • Tor W. Stålsett

   Seniorrådgiver forretningsstrategi, Elvia

  • Lars Erik Olsen

   Daglig leder, ASKO Bygg Vestby

 • Fleksibilitet i praksis – har vi sett oss blinde på det teoretiske?
  • Kristine Askeland

   Kraftsystemutvikler, Lnett

 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
14.00 - 15.45
Sesjon 3: Reguleringstimen
Nettselskapene er underlagt en detaljregulering, en regulering utviklet i en annen tid enn den vi akkurat nå befinner oss i. Er dagens regulering tilpasset den raske omstillingen vi nå ser i samfunnet? Økende distribuert energiproduksjon og nytt forbruk stiller nye krav til nettutviklingen. Bidrar reguleringen til at nettselskapene kan utøve sin rolle på best mulig måte for samfunnet? I tillegg til innlegg fra regulator, nettselskap og solbransjen tar vi debatten om dagens regulering er tilpasset virkeligheten vi nå befinner oss i og møter fremover.
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Nytt fra RME
  • Roar Amundsveen

   RME

 • Mer solenergi kommer. Hva betyr dette for nettselskapene og reguleringen?
  • Astrid Margrethe Hilde

   Seniorrådgiver samfunnskontakt, Agder Energi Nett

  • Rolf Håkan Josefsen

   Senioringeniør nettutbygging, Agder Energi Nett

 • Solkraft og kraftnett – problem, løsning eller problemløsning?
  • Bjørn Thorud

   Aneo

 • Sol i systemet – et blikk utenfor Norge
  • Grete Coldevin

   Afry

 • Er reguleringen på kollisjonskurs med virkeligheten? - kjør debatt
  • Aslak Øverås

   Energi Norge

 • 15.15 - 15.45
  Pause
15.45 - 17.00
Sesjon 4: HMS og bærekraft
"I Fornybar skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem". Dette er noe vi alle jobber med hver dag hele året. Allikevel har vi en vei å gå. Hvor svikter sikkerhetsarbeidet mest? Hvilke forbedringer bør vi forvente? Med klimamål og stadig økt fokus på bærekraftsamfunnet har M'en blitt mer omfattende. Hvordan jobber nettselskapene med bærekraft og hvordan kan vi bli enda bedre.
 • Introduksjon av sesjon
  • Mads Hadler
 • Vi kommer fortsatt ikke (alltid) hele hjem
  • Anne-Mette Aasheim

   Energi Norge

 • Er det potensiale for bærekraft i nettselskapenes prosjekter?
  • Morten Bjerkan

   Tensio

  • Regina Skattenborg

   Forsker, Norsus

 • Bærekraftsprisen
  • Kristin H. Lind

   Energi Norge

 • Et skråblikk på dag 1
  • Mads Hadler
 • 17.00
  Avslutning, dag 1
19.00 - 19.30
Aperitiff
19.30 - 22.30
Nettbransjens julebord

Onsdag 7. desember

09.00 - 10.30
Sesjon 5: Data og ny teknologi
Forbedret drift og utvikling av dagens nett fordrer samarbeid med kunde, leverandører, marked og andre energisystem. Standardiserte data og digital informasjonsutveksling er også viktige forutsetninger for at vi skal lykkes. Hvordan jobber reguleringsmyndighetene med dette, og hvordan legger nettselskapene til rette for økt innovasjon?
 • Introduksjon av sesjon
  • Ketil Sagen

   Energi Norge

 • Bransjen trenger digital samhandling
  • Kjell Rune Verlo

   RME

 • Digital samhandling; forslag fra bransjen
  • Jon Andreas Pretorius

   Elvia

 • Nabostrøm reduserer behovet for investering i nett
  • Kjetil Storset

   Spark Lead, Volue

 • 10.00 - 10.30
  Pause, husk å ta turen innom utstillerne!
10.30 - 12.05
Sesjon 6: Digital sikkerhet
Forsterket trusselbilde og høyt tempo på digitalisering i bransjen gjør cybersikkerhet viktigere enn noensinne. Hvordan ser dagens og fremtidens risikobilde ut? Hvordan arbeider Telenor med digital sikkerhet? Teknologisk utvikling og digitalisering er også avhengig av tilgang til data. Harmonerer informasjonssikringen med dagens trusselbilde? Som avrunding på sesjonen inviterer vi til en ufarlig cyberquiz
 • Introduksjon av sesjon
  • Kristin Reitan

   Energi Norge

 • Digitalisering med økt risikobilde
  • Margrete Raaum

   Daglig leder, KraftCert

 • Sikkerhetsarbeidet - en reise mot bevegelig mål
  • Birgitte Engebretsen

   Administrerende direktør, Telenor Norge

 • Deling av data. Harmonerer informasjonssikringen med trusselbildet?
  • Eldri Naadland Holo

   Seksjonssjef i tilsyns- og beredskapsavdelingen, NVE

 • Cyberquiz
  • Ina Von Lukas

   Energi Norge

 • 11.55 - 12.25
  Pause, ta gjerne turen innom utstillerne.
12.25 - 14.00
Sesjon 7: Kunder og omdømme
Kundeservice og omdømme handler om hvordan vi møter eksisterende og nye kunder. Hvilke erfaringer kan vi høste etter seks måneder med ny nettleie. Responderer kunden på prissignalene? Hvordan kan vi tilrettelegge for en bedre kundereise allerede i første møte med nettselskapet. Kart over tilgjengelig kapasitet begynner nå å bli en viktig kommunikasjonsplattform, samtidig som det bidrar til mer effektive prosesser intern. Nettselskapene er en viktig premissleverandør for det grønne skiftet, samtidig som mange ikke vet hva nettselskapet gjør. Høye strømpriser/nettkostnader og økt utbygging kan forsterke opinionens motstand mot bransjen. Hvordan jobber BKK Nett med kunnskap og omdømme.
 • Introduksjon av sesjon
  • Kristin H. Lind

   Energi Norge

 • Ny nettleie fra 1.7. Hvilke erfaringer kan vi høste så langt?
  • Steinar Benum

   Linea

 • WattApp - Samarbeid, fart og smidighet skaper motivasjon, engasjement og godt omdømme
  • Signe Marie Oland

   Lede

 • BKK har suksess med nett-reality

  BKK og andre nettselskap sliter med at kundene blander sammen strømselskap og nettselskap, og irriterer seg over nettleien. For å øke kunnskapen og bygge omdømmet har BKK satset på klassisk tv-dramaturgi, kjent fra tv-serier om 113, brannvesenet og politiet. «Høyspent – på jobb med BKK» viser hva nettselskapene driver med på en underholdende måte.

  • Svein Ove Søreide

   BKK Nett

 • 13.25 - 14.00
  Lunsj og deretter vel hjem!