Er energipolitikk og regulering til hinder for energiomstillingen?

Tempo og volum i den grønne omstillingen har økt betraktelig og kapasitetsutfordringene står i kø. Tiden er knapp hvis vi skal nå våre klimamål og samtidig legge til rette for ny grønn næringsvirksomhet. Vi er avhengig av mer kapasitet langt raskere enn hva vi trodde for bare noen år siden. 

Strømnettutvalget har flere forslag til hvordan bedre prosesser og forenklinger kan bidra til reduserte ledetider i forbindelse med ny nettutbygging. Hvilke tanker har departementet etter Strømnettutvalgets rapport og høringsinnspill? Hva tenker nettselskapene er løsningen for å komme "on track" med utviklingen? 

Selv om mye nytt nett må bygges er vi fremover avhengig av å utnytte dagens nett og kraftsystem bedre. Piloter på ulike fleksibilitetsløsninger har pågått i en årrekke. Er markedet og teknologien moden for utbredelse i større skala? Hva kan vi forvente av krav fra EU og hva kan vi lære av det britene? 

Fra en teknologisk evolusjon, står vi nå midt oppi en revolusjon i nettbransjen. Deling av data, teknologiutvikling og økt samhandling er viktige brikker for at taktskiftet ikke stopper opp. Dette skaper også en økt sårbarhet i forhold til cybersikkerhet i en stadig mer usikker omverden.  

Energiomstillingen krever omstilling i bransjen. Samtidig vil kunder og naturen bli påvirket av økt kraftutbygging og mer nett. Hvordan skal nettselskapene bidra til å skape en forståelse for egen rolle i denne utviklingen? Og hvordan kan regulator og myndigheter legge til rette for at nettselskapene kan bidra mest mulig effektivt i omstillingen? 

Dette er bare noen av temaene vi ønsker å diskutere på Nettkonferansen 2022. Vi ses.