Sikkerhet i det grønne skiftet - Ny teknologi og sikkerhet hånd i hånd

Energibransjen er i en voldsom omvelting med ny fornybar energi, det grønne skiftet, økt effektuttak og effektivisering av infrastrukturen.  

IKT vil være med å drive bransjen videre, og er en del av fremtidens løsning for energiproduksjon. Digitalisering er nødvendig for effektiv styring, overvåking og utnyttelse av kapasiteten i nettet. Dette vil medfører ny sårbarhet, gjennom at vi vil integrere OT systemene med IT, for å nytte gevinster ved å ta i bruk skytjenester.

Det haster å implementere risikoreduserende tiltak og å bygge en god digital grunnmur krever en bransje innsats. Dette seminaret, som er på initiativ fra Telenor og Energi Norge samt de beste i bransjen, deler sin erfaring og tips for at du skal kunne være best forberedt for å møte utfordringene. 

Etter seminaret blir det muligheter til å besøke Telenors driftsoperasjonssenter. Her er det begrenset antall plasser, og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Meld deg på i dag! Program er under utarbeidelse

Arrangementet begynner om

  • 64dager
  • 19timer
  • 1minutt

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger