Vinterkonferansen 2022: Kan Norge bli "Fit for 55" i 2030 sett i lys av strømpriskrisen?

Europa har store klima-ambisjoner frem mot 2030, hvor utslipp skal kuttes med 55 %. Det skal satses stort på å utvikle nye grønne verdikjeder. Norge har sluttet seg til ambisjonen og skal nå sine mål først og fremst gjennom en massiv elektrifisering. 

Hvordan kan Norge klare sine forpliktelser og samtidig gripe verdiskapingsmulighetene? Meld deg på Vinterkonferansen 2022 for å få noen av svarene.

Vinterkonferansen er Energi Norges topplederkonferanse. Her samles ledere og beslutningstakere tilknyttet fornybarnæringen, energipolitikere, myndigheter, grønt næringsliv og journalister. 

Du møter blant andre disse

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Faglige spørsmål

Praktiske spørsmål