Vinterkonferansen 2022: Hvordan blir vi "Fit for 55"?

Europa har store klima-ambisjoner frem mot 2030, hvor utslipp skal kuttes med 55 %. Det satses stort på å utvikle nye grønne verdikjeder. Norge har sluttet seg til ambisjonen og skal nå sine mål først og fremst gjennom en massiv elektrifisering.

Hvordan kan Norge klare sine forpliktelser og samtidig gripe verdiskapingsmulighetene?

På Vinterkonferansen 2022 vil du blant annet få høre mer om følgende temaer med spennende og relevante innledere:

  • Fornybarometeret: De viktigste faktaene om fornybarnæringen. Hva er status for 2022?
  • Elektrifisering og nettutvikling: Hva er behovet, og hvordan kommer vi oss dit?
  • HMS: HMS er et prioritert område for Energi Norge, alle skal komme uskadde og glade hjem. HMS er også viktig på hjemmekontor; hvordan håndterer vi det?
  • Rettferdig og bærekraftig klimaomstilling: Klimaomstillingen og utvikling av grønne verdikjeder vil kreve store investeringer fremover. De skal samtidig være bærekraftige, ta hensyn til natur og miljø og oppleves som rettferdig. En gordisk knute?
  • Bærekraftige investeringer og prosjekter: Det skal bygges mye ny produksjon og nett i årene som kommer. Hvordan sikrer vi at investeringene og prosjektene er bærekraftige?
  • Hydrogen: Hydrogen kan bli stort og bidra sterkt til veksten i etterspørselen etter fornybar elektrisitet. Nye anvendelser i industri og transport, samtidig som produksjonen skal legges om fra grått hydrogen laget av naturgass til grønt hydrogen laget med elektrisitet.
  • Havvind: Blir havvind den nye "olja"? Det er store planer for utbygging i Nordsjøen. Hvor og når skjer det?

Meld deg på Vinterkonferansen 2022 for å få noen av svarene. Vi starter med uformell middag 30. mars etterfulgt av to spennende konferansedager 31. mars og 1. april.  

Detaljert program er under utarbeidelse.