Basiskurs DLE del 1 og del 2

Basiskurs for DLE tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

Mann kontrollerer støpslet på en komfyr. Foto

Foto: NTE.

Energi Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen består av tre moduler: 

 • Basiskurs
 • Fagrelaterte kurs
 • Verifisering av kunnskapene

Basiskurset består av to deler - Del 1 (7-8 mars) og del 2 (29-30  mars) Påmelding forutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager. Kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Rammer for tilsynsarbeidet
 • DLE som myndighet
 • Virkemidler i Elsikkerhetsarbeidet - Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.
Hvem er det for?  

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program

Tirsdag 7. mars
 • 10.00 - 10.30
  Registrering
  • Energi Norge
 • 10.30 - 11.00
  Velkommen - praktiske oppslysninger

  Presentasjon av deltakerne

  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Energi Norge
 • 11.00 - 11.30
  Elsikkerhet
  • Historikk
  • Eltilsynsloven
  • Formål
  • Pålegg om DLE
  • Organisering av elsikkerhetsarbeidet
  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.30
  Rammer

  * FDLE
  * DLE som tilsynsmyndighet
  * Instruks med vedlegg og veiledninger
  * Tilsynsplan
  * Informasjonsplan
  * Bruk av sakkyndige selskaper til kontroller

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
  • Trond L. Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 13.30 - 13.50
  Pause
 • 13.50 - 14.50
  Rammer (forts.)
  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
  • Trond L. Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.50 - 15.10
  Pause
 • 15.10 - 16.00
  Gruppeoppgaver

  * Lage en tilsyns- og informasjonsplan og foreta prioriteringer

 • 16.00 - 16.20
  Pause
 • 16.20 - 17.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaven - Diskusjon
 • 17.00 - 17.00
  Slutt dag 1
 • 19.30 - 21.30
  Felles middag
Onsdag 8. mars
 • 09.00 - 10.15
  Regelverksbygging
  • Kjetil Solberg
   Senioringeniør DSB
 • 10.15 - 10.30
  Pause med utsjekk
 • 10.30 - 11.15
  DLE som myndighet
  • Forvaltnignsloven
  • Arkivloven
  • Offentlighetsloven
  • Gard Bonner
   Juridisk seniorrådgiver DSB
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.00
  DLE som myndighet (forts.)
  • Gard Bonner
   Juridisk seniorrådgiver DSB
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  DLE som myndighet (forts.)
  • Gard Bonner
   Juridisk seniorrådgiver DSB
 • 13.30 - 14.15
  Gruppeoppgaver
 • 14.15 - 14.30
  Pause
 • 14.30 - 15.00
  Presentasjon av gruppeoppgaver - Diskusjon
 • 15.00 - 15.15
  Oppsummering del 1 og utdeling av hjemmeoppgaver
 • 15.15 - 15.15
  Slutt dag 2 - Vel hjem!
Onsdag 29. mars
 • 10.30 - 11.00
  Oppsummering Basiskursets del 1
 • 11.00 - 12.00
  Gjennomgang av hjemmeoppgaven
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Virkemidler i Elsikkerhetsarbeidet

  * Regelverk
  * Tilsyn
  * Informasjon/Holdningsskapende arbeid

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 13.30 - 14.15
  Tilsyn

  * Tilsynstyper
  * Dokumentkontroll
  * Verifikasjon
  * Markedskontroll
  * Rapportering

  • Trond L. Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.15 - 14.35
  Pause
 • 14.35 - 15.30
  Kontroll

  * Utførelse av kontroller
  * Rapportskriving
  * Avvik
  * Hjemmel for avvik
  * Anmerkning
  * Rapportering til SamBas

  • Lene Strøm
   Elsikkerhetssjef i Elinett
 • 15.30 - 15.50
  Pause
 • 15.50 - 16.30
  Kontroll (forts.)
  • Lene Strøm
   Elsikkerhetssjef i Elinett
 • 16.30 - 16.50
  Reaksjon

  * Reaksjonsmidler
  * Saksgang

  • Lene Strøm
   Elsikkerhetssjef i Elinett
 • 16.50 - 17.30
  Gruppeoppgaver
 • 17.30 - 17.30
  Slutt dag 3
 • 19.30 - 21.30
  Felles middag
Torsdag 30. mars
 • 09.00 - 10.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Alle
 • 10.00 - 10.20
  Pause med utsjekk
 • 10.20 - 11.15
  Informasjon/holdningsskapende arbeid

  * Skoleundervisning
  * Passiv og aktiv informasjon
  * Informasjon ved anleggskontroll
  * Informasjon ved virksomhetskontroll
  * Installatør og montørmøter

  • Vegard Aulie
   Infratek Elsikkerhet
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.15
  Gruppeoppgaver

  * Lage grunnlag for en informasjonskampanje

 • 12.15 - 13.15
  Lunsj
 • 13.15 - 13.45
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13.45 - 14.15
  Møte med kunden
  • Vegard Aulie
   Infratek Elsikkerhet
 • 14.15 - 14.45
  Brannutredning - Bistand til politiet
  • Trond L. Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.45 - 15.00
  Pause
 • 15.00 - 15.30
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-Portalen

  * Kort gjennomgang

  • Trond L. Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 15.30 - 15.55
  Avsluttende skriftlig test
 • 15.55 - 16.00
  Avslutning Basiskurs

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

 1. Nettkonferansen 2022

  Nettkonferansen er en viktig faglig møteplass for nettselskapene, som i år finner sted på Gardermoen. Konferansen løfter fram viktige temaer for fremtidens nettselskap.

 2. Bærekraftsrapportering for nettselskap

  For å bistå nettselskapene med kunnskap, setter Energi Norge i samarbeid med PwC opp et webinar om bærekraftsrapportering for nettselskap. Webinaret vil fokusere på konkret informasjon om hvilke krav nettselskapene må/bør forholde seg til samt konkrete eksempler på hvordan man bør rapportere.