Sikkerhet for allmenheten 2023

Et skreddersydd kurs om eier og leder sitt ansvar for allmennheten sin sikkerhet rundt vassdragsanlegg. Kurset gir en praktisk rettet innføring i regelverket og praktiske eksempler på hvordan kravene i forskriften kan oppfylles.

Energimontør arbeider i høyden

Både nordmenn og utenlandske turister ferdes til fots, på ski, i båt, på snøscooter på og i nærheten av våre vassdragsanlegg. Mange er utrente i å vurdere naturlige farer og særlig farer knyttet til dammer og andre reguleringer. Kurset vil gi deltagerne en praktisk rettet innføring i regelverkets vinkling mot eier og leder sitt ansvar for allmennheten sin sikkerhet rundt vassdragsanlegg. 

Det vil bli lagt vekt på å få en klargjøring av ansvarsdelingen og de juridiske vurderingene rundt ansvar og strafferett knyttet til uhell og ulykker. Deltagerne vil få presentert NVE sitt regelverk, de juridiske avklaringene og noen praktiske problemstillinger. 

Dernest blir det satt av tid til gruppeoppgaver og diskusjon rundt ulike praktiske eksempler, virkelige hendelser og mulige hendelser.

Hvem er det for?  
Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige, personer med HMS-ansvar og ledere/mellomledere/rådmenn samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger. 

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

  1. Nettkonferansen 2022

    Nettkonferansen er en viktig faglig møteplass for nettselskapene, som i år finner sted på Gardermoen. Konferansen løfter fram viktige temaer for fremtidens nettselskap.

  2. Bærekraftsrapportering for nettselskap

    For å bistå nettselskapene med kunnskap, setter Energi Norge i samarbeid med PwC opp et webinar om bærekraftsrapportering for nettselskap. Webinaret vil fokusere på konkret informasjon om hvilke krav nettselskapene må/bør forholde seg til samt konkrete eksempler på hvordan man bør rapportere.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål