Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

Vis filtrering

36 resultater

Type arrangement
Velg område
36 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 15. oktober 2019,

  Clarion Hotel Oslo

  Fornybarnæringens skattedag

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.

 2. 16. - 17. oktober 2019,

  Clarion Hotel Oslo, Bjørvika

  Brukermøte spenningskvalitet

  Vi drøfter beste praksis på håndtering av spenningskvalitet og EMC i dag, og presenterer nye muligheter for fremtiden.

 3. 22. oktober 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  DSO rollen - hva har vi lært, og hvor går veien?

  Hvordan vil relasjonene mellom TSO og DSO bli – hva med relasjonene mellom DSO-ene?

 4. 22. - 24. oktober 2019,

  Clarion Hotel Oslo

  Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold

  Turbinen er selve kjernen i et hvert vannkraftverk. Dette kurset gir en grundig innføring i turbiner brukt i norske vannkraftverk.

 5. 22. oktober 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Kurs i forvaltningskompetanse for DLE

  Ønsker du å bedre din kunnskaper om saksbehandling slik at du kan levere rapporter som holder mål juridisk?

 6. 23. oktober 2019,

  Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

  Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

  NVE har estimert at reinvesteringsbehovet for elektromekanisk produksjonsutstyr de neste 40 årene vil være ca 150 milliarder. Behovet for nettinvesteringer vil koste omtrent like mye, i tillegg kommer investeringer på dam- og vassdragsanlegg.

 7. 24. oktober 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Reguleringsmodellen

  Kurset tar for seg NVEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan NVE beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

 8. 25. oktober 2019,

  Energy UK, London

  Storbritannia og Norge – Hvordan blir forholdene i kraftsektoren etter Brexit?

  Brexit skaper følger for Storbritannias energipolitikk og får konsekvenser for energisamarbeidet med EU og med Norge. Hvilke utsikter har det fremtidige energisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter Brexit? Energi Norge og Energy UK inviterer til seminar i London.

 9. 29. oktober 2019,

  Clarion Hotel The HUB, Oslo

  Opprinnelsesgarantier i praksis

  Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

 10. 30. oktober 2019,

  Clarion Hotel The Hub, Oslo

  Fremtidens regnskapsfunksjon

  Hvorfor ta i bruk robotteknologi, kunstig intelligens og automatisering av prosesser i økonomifunksjonen -og hvordan lykkes med det?