Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder vi store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Vis filtrering

12 resultater

Type arrangement
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 24. august 2022,

  Digitalt

  Hvordan få tilgang på kapital i det grønne markedet?

  Fremtidens private investeringer skal styres mot aktivitet som bidrar til at vi når klimamålene våre. Dette webinaret gir deg kunnskap om bærekraftig finans – et tema og hensyn man ikke kommer utenom.

 4. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.

 5. 31. august 2022,

  Digitalt

  Statstøtteregelverket - hva er nytt og hvordan fungerer det i praksis?

  Hva er statsstøtteregelverket og hva er nytt? Hvordan håndheves regelverket? Hvilke konsekvenser får det, og hvilke muligheter gir det aktører i fornybarnæringen? Meld deg på webinaret og få svar på spørsmålene dine.

 6. 6. september 2022,

  Digitalt

  Er forsyningssikkerhet en hemsko for ny industri?

  Elektrifiseringen og ny grønn industri utfordrer nettkapasiteten flere steder i Norge. Behandlingskøen for konsesjonssøknader hos NVE er lang, og nettselskapene har i økende grad utfordringer med større tilknytninger. Bli med på webinar for å høre de forskjellige aktørene svare på spørsmål og diskutere problemstillingene

 7. 7. september 2022,

  Digitalt

  Nettregulering - høring rammevilkår og veien videre om oppgavevariabler

  RME har ute en viktig høring om justering av inntektsrammen for ulike rammevilkår. Forslaget medfører endringer for mange nettselskap. Bli med på dette webinaret for å høre hva de ulike selskapene mener om forslaget.

 8. 7. september 2022,

  Digitalt

  Solenergi og nettregulering

  Solenergi er i sterk vekst blant annet som følge av økte energipriser. På dette webinaret vil du få en oversikt over forventet vekst fremover.  

 9. 8. september 2022,

  Digitalt

  Høringsforslag om innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

  RME sendte før sommeren ut på høring et forslag til hvordan produsenter av fornybar kraft kan dele produksjonen med øvrige nettkunder på samme eiendom. Høringsfristen er 30. september 2022 og i den forbindelse ønsker Energi Norge å informere om høringsforslaget samt få synspunkter fra bransjen.

 10. 20. september 2022,

  Digitalt

  Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

  Nettselskap har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas? Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Nyhetsbrev – Kurs og konferanser

Nyhetsbrev – Kurs og konferanser

Velg hvilke temaer du ønsker å motta informasjon om. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev om kurs og konferanser, samtykker du til å motta e-post med kurs og konferansetilbud innen gitt tema.

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Registrer din e-post og motta arrangementer fra 9 nyhetsbrev: